Eix Cronològic d'El naixement d'una literatura: dels trobadors a Ausiàs March

 • Period: 476 to Jan 1, 1000

  Alta Edat Mitjana

  Caiguda imperi romà - any 1000
 • Dec 4, 700

  Naixement de les llengües romàniques

 • Period: Dec 3, 800 to Dec 3, 1400

  Societat Feudal

 • Period: Dec 3, 1000 to Dec 3, 1200

  Poesia trobadoresca

  desenvolupament d'una literatura molt culta i refinada, anomenada també provençal
 • Jan 1, 1100

  Fragment traduït del Forum Iudicum

  compendi jurídic visigot
 • Jan 1, 1100

  Les Homílies d'Organyà

  Va ser el primer gran document de la lllengua catalana, trobat a la parròquia d'Organyà. Se'n conserven sis sermons, un del qual és incomplert.
 • Dec 3, 1100

  Guillem de Berguedà

 • Period: Dec 3, 1100 to Dec 3, 1200

  Poesia trobaresca

  4 grans innovacions:
  - s'expressa en llengua vulgar
  - tothom l'entén
  - és lírica
  - és obra de persones amb identitat coneguda
 • Dec 4, 1150

  Naixement de la burgesia

 • Period: Dec 3, 1162 to Dec 6, 1196

  Regnat d'Alfons el Cast (trobadors catalans)

  els trobadors catalans apareixen durant el regnat d'Alfons el Cast (1162-1196) que va protegir trobadors i joglars i, fins i tot, va compondre poemes a l'estil dels trobadors. Els poetes nascuts a Catalunya formen part d'una literatura que neix i s'expressa en una llengua d'una altra terra, Occitània. L'occità era la llengua en què s'epressava la lírica durant l'Alta Edat Mitjana.
 • Dec 3, 1200

  Regles estrictes recollides per als tractats poètics

  Va ser la primera poesia culta composta en una llengua romànica i era una contraposició de l'anomenat art popular, d'autor anònim. Es tracta d'una poesia d'una gran perfecció formal, amb unes regles estrictes recollides als tractats poètics que els trobadors havien de respectar.
 • Period: Dec 4, 1200 to Dec 4, 1413

  Humanisme

  Moviment basat en l'antroposentisme. Bernat metge és l'autor més conegut català
 • Dec 3, 1232

  Ramon Llull

  1232-1315 una de les personalitats més rellevants del món medieval europeu. Nasqué a Mallorca pocs anys després de la conquesta de l'illa pel rei Jaume I. dedicà tota la seva vida i obra a:
  - La conversió dels infidels.
  - La redacció de llibres per tal de difondre l'ideal cristià primitu.
  - La creació d'escoles per ensenyar la seva Art i idiomes, sobretot l'àrab, als futurs missioners.
  Llull és considerat el creador del català literari.
 • Dec 3, 1240

  El Llibre dels Feits

  És la primera crònica; narra els fets més importants de la vida del JaumeI.
 • Dec 3, 1259

  Cerverí de Girona

  1259-1285 és el trobador català d'obra més extensa. Un escriptor de recursos amplis, conreava el trobar riv i el trobar clus.
 • Dec 4, 1272

  Llibre de contemplació

 • Dec 4, 1272

  El Libre de gentil e los tres savis

 • Dec 4, 1274

  El Llibre dels Feits

  Primera crònica: narra els fets més importants de la vida de Jaume I
 • Period: Dec 4, 1274 to Dec 4, 1383

  Les quatre grans cròniques

 • Dec 4, 1283

  Llibre d'Evast e Aloma e de Blanquerna

 • Dec 4, 1283

  La Crònica de Bernat Desclot

  Punt de vista històrica, es basa als deu anys de regnat de Pere II el Gran.
 • Dec 4, 1286

  Llibre d'Amic e Amat

 • Dec 4, 1300

  Crònica de Pere el Cerimoniós

  enllaça amb el Llibre dels Feits. crònica personal pel mateix rei.
 • Dec 4, 1300

  Regnat de Pere el Cerimoniós

 • Dec 4, 1300

  Cisma d'Orient

  l'esglèsia es divideix en dos bàndols
 • Dec 4, 1316

  Crònica de Ramon Muntaner

  qualitat literària. prosa viva i eficaç de Jaume I fins a la coronació d'Alfons III
 • Dec 4, 1327

  Francesc Eximenis

  va aplegar el compendi de la vida del seu temps entre els tretze volums del projecte anomenat Lo Crestià.
 • Dec 4, 1340

  Bernat Metge

  "Lo Somni"
 • Dec 4, 1348

  La Pesta Negra

  decadència
 • Dec 4, 1350

  Sant Vicent Ferrer

  predicador apocalíptic conençut de la propera fí del món, tres-cents sermons copiats al dictat.
 • Dec 4, 1352

  Fra Anselm Turmeda

  va apostatar de la fe cristiana per convertir-se a l'islamisme. Va escriure en àrab.
 • Dec 4, 1375

  Andreu Febrer

 • Period: Dec 4, 1380 to Dec 4, 1425

  Poesia lírica catalana

  Continuïtat en el conreu del model poètic cortès.
 • Dec 4, 1392

  Gilabert de Próixita

 • Dec 4, 1397

  Ausiàs March

  Sap reflectir la seva pròpia vida en l'obra: Cants d'amor, Cants de mort i el Cant espiritual.
 • Period: Dec 4, 1397 to Dec 4, 1500

  Crisi de Catalunya i la capitalitat literària de València

  Catalunya quedarà arruinada a causa d'una guerra civil. València esdevé centre de la cultura catalana tot aprofitant un moment de prosperitat.
 • Dec 4, 1399

  Lo somni - Metge

  discussió de tres temes: immortalitat de l'ànima humana individual; el sentit del més enllà amb el premi i la bondat o maldat de la dona.
 • Dec 4, 1400

  Jordi de Sant Jordi

 • Dec 4, 1430

  EL Cançoner

 • Dec 4, 1433

  Joan Roís de Corella

  En la seva obra es pot observar l'erotisme cru i lapassionant com la temàtica religiosa.