Без названия

Філологія

 • 1000 BCE

  Що таке філологія

  Що таке філологія
  Філоло́гія — сукупність (єдність) гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам'яток. Головним предметом її досліджень є текст, а метою — його коментар та інтерпретація.
 • Period: 300 BCE to 530

  Філологія в античності

  Наукове дослідження грецької літератури почалося в 3 столітті до нашої ери. Серед Александрійських вчених найбільше прославились Зенодот, Ератосфен, Калимах, Аристофан Візантійський та Аристарх.
 • 275 BCE

  Перша критика грецької літератури

  Перша критика грецької літератури
  Зенодот, перший керівник Александрійської бібліотеки, підготував найбільш раннє наукове видання Іліади та Одісеї.
 • 168 BCE

  Початок латинської філології

  Початок латинської філології
  Можна сказати, що латинська філологія зародилася бл. 168 року н.е., коли Кратет із Мала відвідав Рим і виступив там із публічними лекціями. Починаючи з середини 2 ст. н.е. римляни починають сприймати ідеал грецьких трудів і в першу чергу переймають досвід александрійців.
 • Period: 116 BCE to 27 BCE

  Діяльність Марка Теренція Варрона

  Найвеличнішим філологом респуьліканської епохи був Марк Теренцій Варрон (116–27 до н.е.), котрого Квінтіліан називає «Науковцем із всіх римлян». Варрон написав 74 роботи (в 620 книгах), в тому числі Божественні та людські древності; Про латинську мову; Науки.
 • 200

  Перше граматичне видання

  Перше граматичне видання
  Двома найвидатнішими граматиками 2 століття можна вважати Аполонія Діскола, основоположника наукової граматики, систематизувавшого грецький синтаксис, та його сина Геродіана, який писав труди по орфографії, граматиці та наголосу.
 • Period: 1000 to 1200

  Період застою у філології

 • 1304

  Відродження філологічних досліджень

  Відродження філологічних досліджень
  З початком Відродження стоять Петрарка (1304–1374) та Джовані Боккаччо (1313–1375), які надали класичній літературі великого значення. Петрарка, який обожнював Цицерона, об’їздив немало монастирів у пошуках втрачених робіт цього автора і зміг віднайти 2 речі, а також Листи до Аттика. Боккаччо відновив вивчення грецької мови і склав підручник з латині за міфології по латині
 • 1453

  Елліністика після падіння Константинополя

  Елліністика після падіння Константинополя
  Після 1453 міграція грецьких вчених на Захід стала носити масовий характер. Серед них були Константин Ласкарис, упорядник грецької граматики, першої друкованої книги грецькою (1476); Марк Мусурос, який допомагав Альдо Мануціо у Венеції в підготуванні видань грецьких авторів. Більша частина грецької класики були видана в першій половині 16ст.
 • Заснування Східної філології

  Заснування Східної філології
  В часи колоніальних захоплень східних народів і територій ХVI-ХVII століть європейськими країнами в Європі почалася розвиватися східна філологія. Цей термін відображає погляд європейців на територіальне заселення Азії та Африки народами, мова і культура яких вивчається. Таким чином, східна філологія формувалася роздільно від давньокитайської та давньоіндійської традицій.
 • Стан філологічних досліджень у 17ст.

  Стан філологічних досліджень у 17ст.
  Центром філологічних досліджень в 17 ст. була Голандія, в першу чергу Лендейський університет, де зусиллями Юстуса Германа Ліпсія, Герхарда Йоганна Фоссія, Гуго Гроція, Гроновія и Даніеля Гейнзіуса отримали розвиток текстологія та дослідження античних авторів, переважно римських.
 • Початок етапу "нової філології"

  Початок етапу "нової філології"
  Етап філології, який почався на рубежі ХVIII-ХIХ ст., називають етапом "нової филології", а Фрідріха Августа Вольфа (1759-1824) називають її засновником.
 • Філологія 18ст.

  До найвеличніших досягнень філології 18 ст. варто зарахувати труд Джакопо Фаччолаті и Эджидио Форчелліни - Повний латинскьий лексикон (Totius Latinitatis lexicon). Інший італійський дослідник, Франческо Счіпіоне ді Маффеі прославився трудами в сфері палеографії, епіграфіки и археології. У 18 в. філологи продовжували трудитися також у Франції и в Голландії, але їхзасліпили вчені з Німеччини та Англії.
 • Філологія на рубежі новітнього часу

  Філологія на рубежі новітнього часу
  В той час як 19 ст. стало свідком перетворення науки про мову у порівняльну лінгвістику, у 20 ст. знаходження у Єгипті тисяч зберігшихся на папірусі документів повернуло до життя особливу сферу науки – папірологію. Були заново відкриті важливі літературні твори, уврачені ще в античності, і втой же час важливі документи публічного і приватного характеру пролили нове світло на соціальний и економиічний лад.
 • Філологія після другої світової війни

  Серйозні зміни в розвитку филології відбувалися в середині ХХ ст. Після Другої світової війни в світі збільштлося розуміння цінності людського життя, можливості існування різноманітних уявлень і точок зору. В гуманітарній науці ці нові тенденції виражаються в розвитку підходів до вивчення людини, заснованих на принципі діалогізму.