IKT plan

By bodia
 • Діагностика стану впроваджеженя ікт в освітній процес

  Діагностика стану впроваджеженя ікт в освітній процес
 • Period: to

  Зясування потреб учасників освітнього процесу

  • складання перспективного плану розвитку впровадження ікт в освітній процес днз на період 5-ти років.
  • прогнозування очікуваних результатів
 • Period: to

  Експерементальні групи ( класи) Де на основі реальних достовірних досліджень. І Практикуючого досвіду поволі проваджуютьсяч нові технології.

  • приймати ситуацію такою якокою вона є!
  • розробка програмного забеспечення під кожну групу.
  • Обладнання приміщень електроними засобами та мультемедійнеми технологіями .
  • Організація експертних груп, за для моніторингу якості організації даного процесу. Контроль і кураторство менторство вчителів .
 • Лекція Для співробітників ДНЗ "Інформаційно-комунікаційне середовище вихователя дошкільного закладу"

  Лекція Для співробітників ДНЗ "Інформаційно-комунікаційне середовище вихователя дошкільного закладу"
  Інформація, їївластивості. Класифікація інформації. Поняття
  «інформаційне середовище», «інформаційно-комунікаційне середовище».
  Ознаки інформаційного суспільства та небезпечні тенденції. Роль
  інформатизації у розвитку суспільства. Модернізація освіти в інформаційному
  суспільстві. Структура інформаційно-комунікативного середовища.
  Засоби обробки інформації: матриці, схеми, моделі, діаграми. Методика
  роботи із текстовою інформацією.
 • Period: to

  Навчальні програми та система оцінювання

  Навчальна програма буде спрямована на результат, вчителі
  зможуть обирати необхідні ресурси.
  Збагачене технологіями навчальне середовище
  забезпечуватиме учнів різними навчальними матеріалами,
  враховуючи їхні потреби та освітні запити.
 • Period: to

  Викладання та навчання

  Роль учителів зміниться й буде полягати в наданні допомоги учням, які прагнуть отримати необхідну інформацію. Вчителі надаватимуть їм дистанційну підтримку, працюючи за своїм ПК для перевірки, коректування та забезпечення успішної реалізації учнями навчальних проектів.
 • Period: to

  Професійний розвиток вчителів

  Застосування базових навичок роботи на комп'ютері
  для отримання переваг
  від роботи в цифровому світі в
  цифрових спільнотах. про-
  вчення використання ІКТ
  для спілкування з іншими учителів
  лями і фахівцями
  для обміну досвідом,
  обговорення проблем та розширения знань.Використання собст-
  кої зростаючої
  цифровий грамотності
  для інтеграції нових
  технологій і нових пе-
  дагогіческіх прийомів
  в повсякденне життя
 • Тренінг для педагогогів "оранізація різновікових груп"

  Тренінг для педагогогів "оранізація різновікових груп"
 • Створення експерементальної групи та діагностика доцільності використання Браслетів

  Створення експерементальної групи та діагностика доцільності використання Браслетів
  Браслети на яких зберігається вся інформація про конкретного вихованця.
 • Period: to

  Організація навчального процесу

  Огранізація РІзновікових груп, зі з ротацією раз на 1-2 місяці з взаємовідвідуваням різних інших закладів освітнього і виробничого спрямування. Проектна діяльність,та діяльність загалом ,базується на вільному виборі дитини.
 • Семінар використання "SMART Notebook® " у роботі з дітьми дошкільного віку.

  Семінар використання "SMART Notebook® " у роботі з дітьми дошкільного віку.
  Обговорення застосування інтерактивних засобів навчання:
  програма SmartNotebook надає можливості для активізації пізнавальної діяльності дітей, підвищення їх мотивації, перетворення процесу навчання на гру!
 • СЕМІНАРНАші навчальні програми + ІКТ впровадження на результат

  СЕМІНАРНАші навчальні програми + ІКТ впровадження на результат
 • Лекція "Інформаційна компетентність педагога"

  Лекція "Інформаційна компетентність педагога"
  Інформаційна компетентність, її компоненти: інформаційний,
  комп’ютерний, процесуально-діяльнісний. Компетенції, їх змістова
  характеристика. Вимоги до інформаційної компетентності вихователя ДНЗ.
  Інформаційна культура.
 • Семінар " Технологізація процесу навчання дошкільників"

  Семінар " Технологізація процесу навчання дошкільників"
 • Тренінг Огляд сучасних технологій, пов’язаних із засобами передачі інформації

  Тренінг Огляд сучасних технологій, пов’язаних із засобами передачі інформації
  Поняття «технологія» ознаки технології, класифікація технологій. Види
  інформації: вербальна, невербальна, графічна, текстова. Класифікація
  технологій. Технології, повязані з комунікацією. Інтерактивні технології.
  Технології програмованого навчання. Технології дистанційного навчання.
 • Наукові основи використання сучасних інформаційно- комунікаційних технологій в освітній роботі з дошкільниками

  Наукові основи використання сучасних інформаційно- комунікаційних технологій в освітній роботі з дошкільниками
  Теоретико-методологічні основи використання СІКТ у роботі з
  дошкільниками: наукові дослідження, законодавча база. Переваги
  використання СІКТ в роботі з дітьми дошкільного віку. Завдання застосування
  10
  СІКТ в дошкільній освіті. Принципи використання СІТ у роботі з дітьми
  дошкільного віку. Умови впровадження СІКТ в роботу з дошкільниками.
 • Тренінг: Методичний конструктор заняття як засіб побудови успишного процесу

   Тренінг: Методичний конструктор заняття як засіб побудови успишного процесу
 • Тренінг "Планування освітнього процесу за допомогою ІКТ"

   Тренінг "Планування освітнього процесу за допомогою ІКТ"
 • Тренінг "Алгоритмізація навчально-виховного процесу"

  Тренінг "Алгоритмізація навчально-виховного процесу"
 • Тренінг "Організація освітнього процесу за допомогою ІКТ"

  Тренінг "Організація освітнього процесу за допомогою ІКТ"
 • Семінар "Використання ІКТ в управлінській діяльності керівника ДНЗ"

   Семінар "Використання ІКТ в управлінській діяльності керівника ДНЗ"
  Wunderlist — менеджер персональних завдань
  Суть Simplenote прихована вже у назві – сервіс націлено на простоту використання. Як в настільній, так і в мобільній версії інтерфейс програми складається зі списку заміток і поля з текстом
 • ТРЕНІНГ Сучасні ІКТ в управлінській та організаційно-методичній роботі ДНЗ

  ТРЕНІНГ Сучасні ІКТ в управлінській та організаційно-методичній роботі ДНЗ
  Сфери використання СІКТ в роботі керівника ДНЗ. Планування
  діяльності ДНЗ Матричний та графічний типи планування. Ведення
  документації за допомогою сучасних ІКТ. Контроль роботи персоналу за
  допомогою ІКТ
 • Семінар "Сучасні електронні засоби інформування батьків та громадськості".

  Семінар "Сучасні електронні засоби інформування батьків та громадськості".
  Використання соц мереж
 • ТРЕНінг Персональний блог - інструмент зміцнення позитивного іміджу педагога.

   ТРЕНінг Персональний блог - інструмент зміцнення позитивного іміджу педагога.
  Особливості подачі інформації у блозі
 • Семінар "Організація методичного супроводу упровадження інформаційно- комунікаційних технологій у дошкільній освіті".

  Семінар "Організація методичного супроводу упровадження інформаційно- комунікаційних технологій у дошкільній освіті".
 • Презентація проектів «Мандрівка ІКТ- країною»

  Презентація проектів «Мандрівка ІКТ- країною»
 • Period: to

  Конкурс "Креативне використання ІКТ в роботі з дітьми"

 • Вебінар "Ікт + наша група"

  Вебінар "Ікт + наша група"
  --оголошення результатів конкурсу.
 • Онлайн конференція " Результати впроваджень"

  Онлайн конференція " Результати впроваджень"
  платформа для обговорення проблем
  Платформа для екскурсій
 • Оголошення рзультатів конкурсу"Креативне використання ІКТ"

  Оголошення рзультатів конкурсу"Креативне використання ІКТ"
 • Майстер клас" YouTube зброя в руках педагога"

  Майстер клас" YouTube зброя в руках педагога"
 • Тренінг "використання хмарних сервісів"

  Тренінг "використання хмарних сервісів"
 • Використання іноземних сайтів

  Використання іноземних сайтів
 • Вебінар "Тенденція використання в освіті соціальних сервісів "

  Вебінар "Тенденція використання в освіті соціальних сервісів "
 • Конференція "Сервіси збереження документів"

  Конференція "Сервіси збереження документів"
 • Майстер-клас "Вікі - технології"

  Майстер-клас "Вікі - технології"
 • Семінар "група 21 сторіччя"

  Семінар "група 21 сторіччя"
 • семінар" навчання майбутнього"

  семінар" навчання майбутнього"
 • Семінар "ПРоектування елктроних курсів"

  Семінар "ПРоектування елктроних курсів"
 • Конференція "Онлайн освіта стала нормою"

  Конференція "Онлайн освіта стала нормою"
 • Конференція "Змішане навчання"

  Конференція "Змішане навчання"
 • Семінар "Перевернута група переваги та недоліки"

  Семінар "Перевернута група переваги та недоліки"
 • Тренінг Створення дистанційного курсу

  Тренінг Створення дистанційного курсу
 • Тренінг "Гнучка система оцінювання"

   Тренінг "Гнучка система оцінювання"
 • ВЕБІНАР "Як підвищити ефективність навчання за допомогою ікт?"

  ВЕБІНАР "Як підвищити ефективність навчання за допомогою ікт?"
 • ПРЕЗЕНТАЦІЯ результатів впроваджень ІКТ в наш ДНЗ.

  ПРЕЗЕНТАЦІЯ результатів впроваджень ІКТ в наш ДНЗ.