Охорона

Історія охорони праці

 • 379 BCE

  Гіпократ

  Гіпократ
  Гіпократ древньогрецький цілитель, лікар та філософ, який увійшов в історію як «Отець медицини» звернув увагу на шкідливий вплив пилу на організм рудокопів, який утворюється при видобуванні руди.
 • 350 BCE

  Арістотель (роки життя 387-322 до н.е.)

  Арістотель (роки життя 387-322 до н.е.)
  Умови праці розглядалися в працях Арістотеля, древньогрецького філософа, який був учнем Платона та вихователем Олександра Македонського. В соїх працях він вивчав умови праці та їх вплив на організм людини.
 • 1556

  Парацельс

  Парацельс
  У своїй книзі під назвою "Про зло на шахтах та інші хвороби шахтарів" Парацельс писав, що усі шахти повинні мати достатню вентиляцію, а працівники повинні носити маски, щоб захистити себе від поширення хвороб.
 • М.В.Ломоносов (роки життя 1711-1765)

  М.В.Ломоносов (роки життя 1711-1765)
  У Росії початок розробок з проблем безпеки праці пов'язують з роботою М. В. Ломоносова. У своїй роботі “Первые основания металлургии и рудных дел” він проаналізував умови праці гірників, обґрунтував режими й принципи вентиляції шахт, розробив пристрої кріплення гірничих виробок, видалення води із шахт, а також наслідки застосування дитячої праці.
 • А.Н.Нікітін, лікар (роки життя 1793-1858)

  В своїй роботі "Хвороби робітників із зазначенням запобіжних заходів" , яка була опублікована у 1847 році описав умови праці представників 120 професій.
 • Капіталізм привів до появи машинної індустрії. Але машина сама по собі не призвела до полегшення праці, а навпаки стала джерелом травматизму

 • Period: to

  Період вироблення та становлення промислового законодавства

  У 1859 році була створена комісія при петербурзькому генерал-губернаторові, яка визнала за необхідне видання кодексу вироблених нею правил щодо попередження каліцтв на фабриках і заводах. У 1882 році приймається закон за яким не допускаються на роботу малолітні, до12 років, заборона нічної роботи до 15 років, а вдень - для підлітків до 15 років вводиться 8 - ми годинний робочий день. В 1897 вводиться обмеження робочого дня не тільки для жінок і підлітків, а й для всіх робітників.
 • Був прийнятий декрет "Про восьмигодинний робочий день"

  Був прийнятий декрет "Про восьмигодинний робочий день"
 • Period: to

  Радянські часи

 • Прийнятий декрет "Про заснування інспекції про працю".

  Прийнятий декрет "Про заснування інспекції про працю".
  Крім того у 1918 р був виданий перший Російський Кодекс законів про працю (КЗпП), який об'єднав правові документи з охорони праці тих років. Згодом цей документ неодноразово доповнювався і коректувався
 • Створення Міжнародної організації праці (МОП)

  Створення Міжнародної організації праці (МОП)
  Своїми головними цілями (МОП) проголосила боротьбу за соціальну справедливість, поліпшення умов та безпеки праці. Зараз у МОП входять 185 держав-членів (в тому числі і Україна).Одним з основних напрямків діяльності МОП є розробка міжнародних норм про працю, що утворюють Міжнародний трудовий кодекс. МОП розроблено та прийнято 189 конвенцій і 190 рекомендацій з різних питань регулювання трудових, соціально-економічних і професійних відносин.
 • Затверджено “Кодекс законів про працю Української РСР”,

  Затверджено “Кодекс законів про працю Української РСР”,
  у грудні 1971 р. сесією Верховної Ради УРСР було затверджено “Кодекс законів про працю Української РСР”, який з багатьма змінами і доповненнями діє дотепер..
 • Україна - самостійна держава

  Україна - самостійна держава
  Незважаючи на те, що Україна – член МОП з 1954 року, ефективна робота нашої країни з охорони праці в рамках цієї організації фактично почалась лише після 1991 року, по закінченні радянського періоду історії, .
 • Прийнято Закон України “Про охорону праці”

  Прийнято Закон України “Про охорону праці”
  Цей закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров‘я в процесі труда, регулює відносини між роботодавцем та робітником. Специфічною особливістю українського Закону, що регламентує правову основу охорони праці, є високий рівень прав і гарантій робітникам. Вперше в історії держави робітникам було надано право відмовитися від роботи у випадку існування на виробництві загрози для їхнього здоров'я і життя.
 • МОП про визнання 28 квітня Всесвітнім Днем охорони праці

  МОП про визнання 28 квітня Всесвітнім Днем охорони праці
  У 1996 році Міжнародна організація праці (МОП) приєдналась до ініціативи Міжнародної конференції вільних профспілок про визнання 28 квітня Всесвітнім Днем охорони праці, який вперше офіційно був відзначений в 2003 році. Метою Дня охорони праці було привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, виявити на скільки створення та просування культури охорони праці може сприяти зниженню смертності на робочих місцях
 • День охорони праці в Україні

  День охорони праці в Україні
  Згідно з Указом Президента України від 18 серпня 2006 р. № 685/200 встановлено національний День охорони праці. Він проводиться 28 квітня на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та галузей економічної діяльності України.