ARQUITECTURA DO S. XX

Timeline created by SamaraVeiga
 • Period: to

  século XIX

  Foi unha época de cambios na que mudaron as necesidades arquitectónicas.
  A arquitectura empezou a dividirse en arquitectura como arte e arquitectura como enxeñería.
  Apareceron correntes como o historicismo arquitectónico que recuperaba principios arquitectónicos doutras épocas, houbo un desenvolvemento arquitectónico que desafiou á enxeñería derivado das novas necesidades, apareceu un modernismo arquitectónico que rompía co historicismo, e o éxodo rural creou un desenvolvemento do urbanismo
 • Reconstrucción del Palacio de Westminster

  Reconstrucción del Palacio de Westminster
  Principales arquitectos: Sir Charles Barry y Augustus Pugin.
 • Torre Eiffel

  Torre Eiffel
  Obra de Gustave Eiffel
 • Palacio Episcopal de Astorga

  Palacio Episcopal de Astorga
  Obra do español Antonio Gaudí
 • Period: to

  século XX

  Durante este século as necesidades sociais, e polo tanto tamén as arquitectónicas, mudaron. Ademais o crecemento das cidades obligou a crear plans urbanisticos modernos.
  A situación social e as guerras tamén foron determinantes na concepción da arquitectura.
 • Period: to

  Racionalismo

  Tratase da primeira corrente do século XX, e concibese a arquitectura como funcional, e as formas das obras estaran sometidas a estas funcionalidades.
 • Period: to

  Arquitectura totalitaria

  Foi unha arquitectura que se dou durante os estados totalitarios, e que estaba deseñada para ser impoñente e representar o poder.
 • Villa Saboye

  Villa Saboye
  É unha obra de Le Corbusier
 • Period: to

  Organicismo

  Aparece unha preocupación por integrar e relacionar o edificio co hábitat e o ambiente que o rodea.
 • Casa de la cascada

  Obra do famoso autor Frank Lloyd Wright, un representante moi importante do organicismo.
 • Period: to

  Despois da segunda guerra mundial

  A partir dos anos 60, unha vez que se reconstruiu Europa cunha arquitectura dominada polo funcionalismo, comezaron unha serie de renovación das ideas estéticas, e a tecnoloxía comezou a gañar importancia.
  Xurdiron movementos como o Postmodernismo, o High tech e o deconstructivismo.
 • High Tech

  High Tech
  Neste tipo de arquitectura, a estructura do edificio está moi relacionada cos seus compoñentes tecnolóxicos, xa que estes cobraron unha gran importancia. Un dos edificios máis representaticos deste movemento é o Centro Pompidou en Francia, de R.Piano e R. Rogers
 • Postmodernidade

  Postmodernidade
  Recuperanse as carácterísticas do modernismo pero renovanse as técnicas, un dos exemplos deste arte é a obra do Museo Nacional do arte romano en Mérida, de Rafael Moneo
 • Deconstructivismo

  Deconstructivismo
  É un movemento xurdido na década dos 80 e buscaba fragmentar o edificio, separando ademais a forma da función. Un exemplo desta arquitectura é o Museo Guggenheim de Bilbao do arquitecto canadiense Frank O. Gehry