A evolución dos ordenadores

By edgaar
 • Z1

  Z1
  Fue el primer sistema informático totalmente programable. Hasta el año 1942 que alguna empresa viera posibles beneficios y oportunidades los ordenadores
 • Z2

  Z2
  Fue diseñada a partir de la Z1, ya que crear una máquina mecánica presentaba algunas dificultades, y a ésta se le añadieron relés telefónicos.
 • Period: to

  Primeira xeración de ordenadores

  A primeira xeneración de computadoras abarca dende o ano 1940 hasta o ano 1952, aunque realmente estas fechas son das máquinas comerciales que se podrían chamar a primera xeneración de computadoras.
 • Z3

  Z3
  Foi a primeira máquina programable e completamente automática, características usadas para definir a un computador.
  El Z3, de tecnoloxía electromecánica, estaba construido con 2300 relés, tiña unha frecuencia de reloxo de ~5 Hz, e una lonxitude de palabra de 22 bits.
 • ENIAC

  ENIAC
  Foi a primeira computadora dixital electrónica na historia. Non foi un modelo de produción, senon unha máquina experimental. Se trataba de un aparato que ocupaba todo un sótano na universidade. Construida con 18.000 tubos de vacío e pesaba algunas toneladas. Era capaz de efectuar cinco mil sumas por segundo.
 • Z4

  Z4
  Foi rediseñado completamente tras perderse os planos e pezas de as anteriores Z durante os bombardeos aliados de Berlín. Foi a primeira máquina en ser vendida comercialmente en 1950
 • EDVAC

  EDVAC
  Segunda computadora programable. Tamen foi un prototipo de laboratorio, pero xa incluía no seu diseño as ideas centrales que conforman las computadoras actuales.
 • Period: to

  Segunda xeneración de ordenadores

  A segunda xeración de ordenadores substituíu os tubos de baleiro por transistores. É por iso que os ordenadores de segunda xeración son máis pequenos e consumen menos electricidade que o anterior. A comunicación con estes novos ordenadores faise a través de idiomas máis avanzados que a linguaxe de máquina, que se denominan idiomas de alto nivel.
 • Microprogramación

  Microprogramación
  Maurice Wilkes inventa a microprogramación, que simplifica mucho o desarollo das CPU
 • IBM 1401

  IBM 1401
  IBM enviou o mainframe baseado en transistores IBM 1401, que usaba tarxetas perforadas. Tiña unha memoria de núcleo magnético de 4.000 caracteres. Moitos aspectos dos seus deseños baseáronse no desexo de substituír o uso de tarxetas perforadas, que foron amplamente utilizadas desde os anos vinte ata principios dos setenta.
 • IBM 1620

  IBM 1620
  IBM lanzou o mainframe IBM 1620, orixinalmente só cunha cinta de papel perforado, pero pronto foi actualizado a tarxetas perforadas. Usou unha memoria de núcleo magnético de máis de 60.000 díxitos decimais
 • Serie 360

  Serie 360
  IBM anunciou a serie 360, que foi a primeira familia de ordenadores que podían executar o mesmo software en diferentes combinacións de velocidade, capacidade e prezo. En 1968 entregáronse máis de 14.000 unidades do sistema / 360.
 • Period: to

  Tercera xeneración de ordenadores

  As computadoras de segunda xeneración reemplazaron totalmente aos de segunda, introducindo unha nova forma de programar que ainda se mantén nas grandes computadoras actuais.
 • Syncom 2

  Syncom 2
  Comenzou como un programa da NASA en 1961 de satélites de comunicacións geosíncronos activos. Syncom 2, lanzado en 1963, foi o primer satélite de comunicacións geosíncronico do mundo
 • Fibra óptica

  Comezouse a usar a fibra óptica para transmitir conversacións telefónicas.
 • Period: to

  Cuarta generación de ordenadores

  A chamada cuarta xeración é o produto do microprocesador de circuítos electrónicos. O pequeno tamaño do chip de microprocesador fixo posible a creación de ordenadores persoais (PC). Hoxe en día as tecnoloxías LSI e VLSI permiten almacenar centos de miles de compoñentes electrónicos nun microchip.
 • Conexións televisivas por cable

  En 1972 en EEUU instalarouse por primeira vez as televisións por cable de fibra óptica
 • Robots industriais

  Robots industriais
  En 1977 o uso dos robots nas empresas aumentou, dado que moitas empresas estadounidenses entraron no campo de robótica
 • INTERNET

  En 1983 comezou a darse uso a rede internet, nos ambientes universitarios, máis tarde chegou ás empresas, ata logo estenderse o seu uso
 • Period: to

  Quinta xeneración de ordenadores

  A quinta xeración xorde dos avances tecnolóxicos que se atoparon. Créase entón o portátil ou portátil tal e como o coñecemos hoxe.
 • PIM

  PIM
  Un primeiro prototipo do hardware chamado Parallel Inference Machine (PIM) está usando varias máquinas PSI en rede. O proxecto recibe subvencións por cinco anos máis.
 • Tecnoloxía inalámbrica

  En 2002 comezou a implantarse a tecnoloxía inalámbrica.
 • FUTURO

  A computación cuántica e a nanotecnoloxía molecular cambiarán radicalmente a cara dos ordenadores nos próximos anos.
  Se desenvolveran dispositivos que respondan á contribución da linguaxe natural e que sexan capaces de aprender e autoorganizarse.