Історія математики

Timeline created by Grabovenko
 • -848 BCE

  Теорема Фалеса

  Теорема Фалеса
  В геометрії, Теорема Фалеса (названа на честь Фалеса з Мілету) стверджує, що якщо A, B і C є точками на колі, де відрізок AC є діаметром кола, тоді кут ABC є прямим. Теорема Фалеса є окремим випадком теореми про вписані кути. Вона згадується і доводиться як 33-тя пропозиція, третьої книги Евкліда «Начала».
 • -100 BCE

  Винахід циркуля

  Винахід циркуля
  Ци́ркуль (лат. circulus — коло, окружність) — креслярський інструмент для креслення кіл або дуг. Також застосовується для точного вимірювання відстаней, зокрема на картах. Використовують у геометрії, кресленні, для навігації та у інших цілях. Винайшов Пердік.
 • 900

  Виникнення арабської нумерації

  Виникнення арабської нумерації
  Виникла в Індії . Аль Хорезмі
 • Поява математичного аналізу

  Поява математичного аналізу
  Математи́чний ана́ліз — фундаментальний розділ математики, що веде свій відлік від XVII століття, коли було строго сформульовано теорію нескінченно малих.[1]
 • Метод Крамера (правило Крамера)

  Метод Крамера (правило Крамера)
  Метод Крамера (правило Крамера) — спосіб розв'язання квадратних систем лінійних алгебраїчних рівнянь із ненульовим визначником основної матриці (при цьому для таких рівнянь розв'язок існує і є єдиним). Метод було створено Габрієлем Крамером у 1750 році.
 • Теорема Больцано — Вейєрштрасса

  Теорема Больцано — Вейєрштрасса
  Доведена чесьским математиком Бернардом Больцано в 1817 році, пізніше була незалежно отримана Карлом Веєрштрасом.