evolucion das tecnoloxias da informacion

 • primeira xeracion

  primeira xeracion
  Aparecen os primeiros ordenadores creados a base de valvulas electronicas. Tenian un gran tamano, estropeabanse con facilidade e consumian moita enerxia.
 • segunda xeracion

  segunda xeracion
  Aparece o transistor. Os ordenadores presentan vantaxes notables: eran mais pequenos, tenian menos averias, consumian menos enerxia e os costes de fabricacion eran menores.
 • la fibra optica

  la fibra optica
  Inventada por Kapany. Demuestra que as fibras de vidro son capaces de transmitir, sen distorsion, luz ou imaxes polo seu interior.
 • terceira xeracion

  terceira xeracion
  Fabricanse os primeiros chips. Estos, substituen os transistores.
 • Primeiro satelite comercial de comunicacions mundial

  Primeiro satelite comercial de comunicacions mundial
  Ponse en orbita o primeiro satelite comercial que realiza a transmision de imaxes en television entre EE.UU e Europa.
 • Satelite de comunicacions Syncom 2

  Satelite de comunicacions Syncom 2
  En EE.UU ponse en orbita o Syncom 2 que logra a comunicacion telefonica via satelite. A enerxia necesaria para realizar esta conexion obtense de paneles solares.
 • Primeiro robot industrial: Unimat

  Foi lanzado pola empresa Unimation. Empleouse para realizar traballos pesados, sucios e perigosos.
 • Primeiro satelite que alcanza unha orbita xeoestacionaria

  Primeiro satelite que alcanza unha orbita xeoestacionaria
  Atopase a unha altura de 36.000 km sobre a superficie terrestre. O seu periodo de movementeo e igual o periodo de rotacion da Terra. Asi, melloranse as transmisions telefonicas. televisivas e de datos.
 • Charles Kao

  Charles Kao
  Emplease por primeira vez a fibra optica para conexion entre conversacions telefonicas.Con este sistema e posible conducir de forma simultanea miles de conversacions con frecuencias distintas.
 • Arpanet y protocolo de transmision TCP/IP

  Desenrolado polo departamento de defensa de EE.UU. Esta red permitia o envio de informacion entre os seus ordenadores por distintas rutas. E a red percusora de internet.
 • Cuarta xeracion

  Cuarta xeracion
  A empresa Texas Instrument fabrica os primeiros microprocesadores e a primeira calculadora de bolsillo. Esta etapa, inclue os ordenadores con microchip incorporado.
 • Avances nos ordenadores

  A empresa IBM crea as denominadas terminais para o manexo e a recepcion de datos. Estas, van conectadas a un ordenador central e disponen de monitor e teclado. En 1972, se implantan os sistemas multiusuario.
 • Primeiras conexiones televisivas por cable

  Primeiras conexiones televisivas por cable
  Substituen as antenas e utilizan a fibra optica, debido as suas vantaxes: non se producen interferencias, nin ecos, nin distorsions. Logra que o sinal chegue a zonas de dificil acceso e que se realicen varios programas a vez.
 • Robots industriais

  Robots industriais
  Temese que se produza o paro xerenalizado debido a utilizacion destes robots. Pola utilizacion destas maquinas, aumenta a complexidade dos produtos fabricados, que ten como conscuencia a creacion dunha industria para a fabricacion destes robots.
 • OTS

  OTS
  Ponse en orbita o primeiro satelite de comunicacions (OTS), levado a cabo pola Axencia Europea do Espazo, ESA.
 • Primeiros CDs

  Primeiros CDs
  Lanzanse os primeiros discos compactos polas empresas Sony e Philips. O rexistro de bandas sonoras e analoxico. O sonido atopase na superficie do disco e levase a cabo a traves dun raio laser.
 • Internet

  Internet
  Aparece a rede chamada internet, creada a partir da rede militar Aparnet. Comeza a utilizarse nas universidades, e nos anos 90 implantase noutros establecementos (empresas...).
 • Uso dos PC

  Uso dos PC
  Esta xeralizado nas oficinas. Utilizan unidades de disco magneticas na que se introducen os floppy disks (disquetes provistos de revestimento magnetico).
 • cable TAT

  cable TAT
  E o sistema mais moderno de transmision de informacion por cable, feito con fibras opticas, o que permite que non haxa distorsions. E a primeira rede de extension mundial.
 • Primeiro satelite espanol

  Primeiro satelite espanol
  Nesta data, Hispasat permite a Espana contar cun satelite a partir de 1992.
 • Internet noutros ambitos

  A parte de no sector empresarial, Internet comeza a usarse de forma particular, para envio de correos electronicos, etc.
 • RTB

  RTB
  RTB: Modem para unha conexion mais rapida e estable.
 • Tecnoloxia xDSL

  Pemite utilizar o par de cobre dunha linea telefonica analoxica en lineas de alta velocidade. Tamen ofrece manter unha conversacion telefonica mentres tes conexion a internet.
 • Tecnoloxia inalambrica

  Permite a conexion duns ordenadores a outros sen necesidade de cables.
 • Sistemas WiMAX

  Sistemas WiMAX
  Permite manter comunicacions de internet en zonas continentais