Evolucion das Tecnoloxias de Comunicacion

 • Primeira xeracion

  Aparecen os primeiros ordenadores, creados a base de valvulas electronicas e dun tamanho e dimension considerables. Consumian gran cantidade de enerxia e esrtopeaqbanse facilmente.
 • Segunda xeracion

  Aparece o transmisor, que abrira multiples cambios ao campo de ciencia. Introdcense ordenadores de dimensions mais reducidas, sufrian un numero menor de averias e consumian menos enerxia.
 • Invencion da fibra optica

  Aparece o transmisor, que abrira multiples cambios ao campo de ciencia. Introdcense ordenadores de dimensions mais reducidas, sufrian un numero menor de averias e consumian menos enerxia.
 • Terceira xeracion

  Fabricanse os primeiros chips, circuitos integrados feitos con microconductores, que sustituiran aos transistores.
 • Primeiro satelite comercial de comunicacions

  O primeiro satelite comercial de comunicacions puxose en orbita en 1962, e realizoua primeira retransmision de imaxes en directo a EEUU e Europa, durante un periodo de 30-45 minutos.
 • Estados Unidos pon en orbita o Syncom 2

  E un satelite de comunicacions que logra o establecemento de comunicacion telefonica via satelite. A enerxia obtense de paneres solares
 • Comercializacion del primer robot industrial

  A empresa Unimation comercializa o primeiro robot, o Unimat. Empregase pararealizar traballos pesados, sucios ou grosos
 • Lanzamiento do primeiro satelite artificial de comunicacions

  Este satelite artificial de comunicacions axudara posteriormente a mellora das transmisions telefonicas, televisivas, e de datos, xa que non e necesaria a interrupcion das telecomunicacions.
 • Cuarta xeracion

  A companhia Texas Instruments inicia a fabricacion de microprocesadores e lanza a primeira calculadora de peto. Os ordenadores que incorporan microchips denominanse de cuarta xeracion
 • Robots industriales

  Imponse o emprego destes robots nas maquinas xerandose unha gran polemica.
 • Xurde a rede Internet

  Aparece a partir da rede militar Arpanet e rapidamente se extende nos ambientes universitarios. Ata a decada dos noventa non se implanta nas empresas
 • Creacion dos discos compactos (CDs)

  Lanzanse ao mercado os primeiros tocadiscos e aparecen os discos compactos. O rexistro dos sinais sonoros non se verifica de forma analoxica, senon dixital.
 • Hispasat

  O goberno espanhol da luz verde ao programa Hispasat, que permite a Espanha contar cun satelite de comunicacion propia a partir do veran de 1992
 • Tecnoloxia Inalambrica

  Consiguese a independencia do clave e favorece a mobilidade dos usuarios.