Timeline història d'espanya Sara Peralta

 • Carles IV

  Carles IV
  Rei d'Espanya entre 1748 fins a 1819. Fill i successor de Carles III. Va enfrontar a Espanya contra la França revolucionària en la Guerra de la Convenció (1794-1795) i va ser derrotat. Sota l'auspici del seu primer ministre, Godoy, va canviar radicalment la política exterior espanyola i es va aliar amb la França de Napoleó.
 • Tractat de Fontainebleau

  Tractat de Fontainebleau
  El pacte de fontainebleau va ser un tractat signat entre el rei Carles IV i el ministre més important, Godoy amb Napoleó Bonaparte.
  Mitjançant aquest pacte, Espanya permetia l’entrada de tropes Franceses per poder conquerir Portugal.
  Napoleó va aprofitar aquest tractat per conquerir Espanya i va posar com a rei al seu germà, Josep Bonaparte.
 • Josep Bonaparte

  Josep Bonaparte
  Va ser un rei d'Espanya. Germà gran de Napoleó Bonaparte, va estudiar dret i es va dedicar al comerç. El seu germà el va nomenar rei de Nàpols i, després, el 1808, d'Espanya, país al qual es va traslladar immediatament.
 • Guerra del Francès

  Guerra del Francès
  1808-1814
  Va ser una guerra entre Espanya i França.
  Els francesos no van complir el seu tracte (fontainebleau) i en comptes de passar per Espanya per conquerir Portugal, van voler conquerir Espanya.
 • Constitució del 1812

  Constitució del 1812
  Durant el període de la dominació francesa, a l’any 1812 a Espanya es fa fer una Constitució molt liberal: Totalment contrària a l’absolutisme. Donava molts drets i llibertat a les persones.
  Aquesta es deia la Constitució de Cadis.
  La constitució no es va arribar a aplicar (només durant 3 anys). Però va ser important perquè va influir a constitucions futures.
 • Ferran VII

  Ferran VII
  Era un monarca absolut.
  A Espanya hi havia una rivalitat entre Carles IV (rei absolutista) i Ferran VII (fill de Carles IV, aquest volia ser rei i tenia intencions de fer reforma, més liberal). A Ferran li deien “el desitjat”, perquè el poble el desitjava.
  Per solucionar aquest problema van anar a Baiona on allà Napoleó, que era el més poderós d'Europa, havia de fer de àrbitre per decidir qui seria el rei d’Espanya.
  Finalment va decidir que el rei d’Espanya seria el seu germà Josep Bonaparte.
 • Pragmàtica sanció

  Pragmàtica sanció
  Va ser una pragmàtica sanció aprovada per Ferran VII d'Espanya.
  la Pragmàtica sanció anula la llei Sàliaca,que deia que, excepte en casos molt extrems, impossibilitava a les dones accedir al Tron, per la qual cosa comunament és denominada Llei Sàlica.
  La Pragmàtica Sanció de restablia d'aquesta manera el sistema de successió tradicional segons el qual les dones podien regnar si no tenien germans homes.
 • Isabel II

  Isabel II
  Abans de que Isabel sigués nombrada reina, hi havia una llei en contra de que les dones governessin. Per això mateix , quan ella va ser coronada reina, va començar una guerra, les guerres Carlines. El seu regnat ocupa un dels períodes més complexos del segle XIX, caracteritzat pels profunds processos de canvi polític . Isabel II era liberal.
 • Guerres Carlines

  Guerres Carlines
  La Primera Guerra Carlina va ser el conflicte civil que va esclatar a Espanya quan va morir el rei Ferran VII i a causa de la seva successió, perquè els absolutistes no acceptaven la seva filla Isabel II d'Espanya, declarada hereva en virtut de la Pragmàtica Sanció de 1830
 • Desamortizació de Mendizábal

  Desamortizació de Mendizábal
  Va ser el procés en el qual es va emetre un conjunt de decrets d'expropiació i venda de terrenys i altres propietats de l'església catòlica.
  es posa en venda les terres de l'església que no es conreaven per millorar la situació econòmica de l’estat, van obtenir diners però va ser perquè les terres les van comprar els burgesos en contes dels camperols que eren els que estaven més necessitats.
  No es millora la situació dels camperols.
 • Espartero

  Espartero
  Va ser un militar progressista, la monarquia no estava fent res per modernitzar.
  Va fer un aixecament militar: agafa el poder per la força.Vol aplicar reformes més liberals, per exemple la llibertat econòmica.
  Finalment, va fracassar perquè hi havia l'oposició de Catalunya, aquesta volia el proteccionisme: protegir la indústria d'aquí sense competència d'indústries de fora.
  Espartero va bombardejar Barcelona.
  Va governar de forma molt dictatorial.
 • Gloriosa

  Gloriosa
  Va ser revolució que hi va haver al 1868, contra la monarquia. Les causes d’aquesta revolució van ser:
  Crisi econòmica: Espanya està endarrerida:
  Crisi política: molta corrupció i poca democràcia.
  Crisi social: moltes desigualtats. Al ser una revolució contra la monarquia, la reina Isabel II es va haver d’exiliar a Paris.
 • Amadeu de Savoia

  Amadeu de Savoia
  Va ser un nou rei de la dinastia Italiana. Aquest era més obert a la democràcia i més liberal, però finalment no agrada als Espanyols i com a conseqüència va abdicar (dimiteix.) Va regnar els anys 1870-1873
 • La primera república

  La primera república
  Desprès d’Amadeu de Savoia, els espanyols van intentar fer un país més descentralitzat, aquesta va durar 9 mesos.
  Va fracassar perquè hi havia una desunió entre els mateixos republicans no es van posar d'acord. Va durar desde l’11 de febrer de 1873, fins al 29 de desembre de 1874, quan el pronunciament del general Martínez Campos va donar lloc a la restauració de la monarquia borbònica.
 • Cánovas

  Cánovas
  Era el líder del partit conservador. Era el que tenia més poder després del rei.
  El rei prefria als conservadors perquè volien fer poques reformes.
  Drets i llibertats limitats.
  Eren partidaris d’un sufragi censatari: podien votar poques persones (entre 3% i 5%).
  Eren partidaris de que el rei tingues amplis poders. Aquests dos grups afavorien sobretot a la burgesia.
  El partit conservador afavoria una mica més a l’alta burgesia.
 • Alfons XII

  Alfons XII
  Va ser rei d'Espanya entre 1874 i 1885. Fill de la reina Isabel II i, presumptament, del rei consort Francesc d'Assís de Borbó, amb l'inici del seu regnat va acabar la Primera República i va començar el període conegut com a Restauració.
  El sistema de la Restauració borbònica, es va caracteritzar per una estabilitat institucional i la construcció d'un model liberal de l'Estat.
  Va ser un sistema polític molt poc democràtic perquè es va implantar el bipartidisme.
 • Bipartidisme

  Bipartidisme
  Només participaven a la política 2 partits: Liberals i Conservadors.
  Entre ells s’alternaven el poder de forma pacífica. Però hi havia frau electoral.
  El rei feia d’àrbitre entre aquests partits. Ell convocava les eleccions quan ho veia necessari, podia fins i tot dissoldre el parlament.
 • Sagasta

  Sagasta
  Ell va ser el líder del partit liberal.
  Volien fer moltes reformes i sobre tot ampliar drets i llibertats: Llibertat d’expressió o de premsa, llibertat de culte (llibertat religiosa), o llibertat d’associació.
  Sufragi censatari però més ampli. (potser arribava al 15%)
  Volien reduir el poder polític del rei. Però el que passava era que el rei manava molt. Aquests dos grups afavorien sobretot a la burgesia.
  El partit liberal afavoria una mica més a la baixa burgesia.
 • Guerra de Cuba

  Guerra de Cuba
  Fins a 1898 Espanya mantenia tres grans colònies: Cuba, Puerto Rico i Filipines.
  Cuba era la principal perquè era el primer productor de sucre. A part també produïen cafè, tabac…
  Cuba no volia ser dominada per Espanya i, per tant, Estats Units va ajudar a Cuba i va declarar la guerra a Espanya.
  Finalment, Espanya va sortir derrotada i va perdre les 3 colònies, això va provocar un sentiment molt gran de frustració. Espanya s'adona que era un país molt endarrerit.