T.8 Periode d´ entre guerres

 • Els Desequilibris Econòmics Mundials(part 1)

  Finalitza la guerra,EEUU havien esdesvingut la primera potèmcia econòmica mundial(Venda d´aliments,armes i productes industrials als aliats) li havia reportat beneficis enormes.
 • Els Desequilibris Econòmics Mundials(part 2)

  Molts paisos estaven endeutats amb els EEUU. Amb una producció agrícola i industrial en retrocés,van fer front els prestcs de guerra i a la devolució de les monedes respectives.
 • Els Desequilibris Econòmics Mundials(part 3)

  EEUU va sacsejar una crisi econòmica que va afectar a tota l´economia mundial,que estava vinculada i depení del país.Es va iniciar una etapa de depresió econòmica,l´atur i la pobresa va provocar una crisi social molt greu.
 • Que es el totalitarismes?

  És un règim polític que rebutja els principis de la democràcia liberal i pretén controlar i adoctrinar la societat.Proclame el culte a un líder o cabdil ,defensa un partit únic i practica el terror amb violencia i persecució cap a tots els que s´hi oposen
 • La Crisi De Les Democràcies:L´Ascens Dels Totalarismes

  Els paisos europeus fan una tradició democràtica on estaven els paisos amb tradició parlamentària i democràtica:integren les demandes dels socialistes(Regne Unit,França,Belgica i Holanda)
  -Paisos amb poca tradició parlamentaria:(Alemanya,Itàlia,Espanya).
  S´hi imposen sistmes polítics autoritaris
 • L´Alemanya de la Postguerra

  Després de la derrota d´Alemanya Kàiser Guillem II va abdicar i es va proclamar una república democràtica amb capital Weimar.Va haver de fer front a uns anys de crisi econòmica i política,sorgeixen grups extremistes.
  Les dues condicins de pau imposades a Alemanya van causar un gran descontentament social:Les elevades reparacions provoquen una inflació molt forta i despreciació del marc.L´atur va sumir en la pobresa moltes families.
 • L´Alemanya de la Postguerra(part 2)

  La perdua de territoris i la reducció de l´exèrcit van provocar el descontrolament dels sectors nacionalistes.
 • Efectes De La Revolució Russa

  (1919-1920)la crisi social va comportar moviments revolucionaris(vages a la Gran Bretanya,França...).Aixó va fer que limitin els drets sindicals.Les democràcies van ser questionades per temor a una revolució francesa.
 • Els "Feliços anys vint"(part 2)

  El crarc de la borsa va provocar la ruina de persones i empreses perque ningú no els podia tornar els prestecs.
  La crisi es va estendre a la indústria,el comerç i l´agricultura i va provocar que EEUU s´emfonses a nivell mundial.Augmenta l´atur i pobresa,la gent deixa de consumir i tanquen moltes fabriques.
 • Adolf Hitler i l´aparició del partit Nazi

  Adolf Hitler,un soldat,ingresa el partit Nacionalsocialista dels treballadors d´Alemanya(NSDAP)i en va esdevenir el líder.
  El seu llibre "La meva lluita(Mein Kampf)" expressa les seves idees:odi al boxevisme i els jueus(antisemtisme).
  El partit Nazi es va provenir d´un emblema i d´organitazacions paramilitars de caràcter violent:les Seccions d´Assalt(SA) i les seccions de protecció(SS)
 • L´ascens del fexisme(part 1)

  Els Fasci es converteixen en el partit Nacional Feixista.Els seus membres defensaven a un Estat fort que grantís l´ordre social,frenés l´auge de l´oberisme i impulsés una política d´expansió territorial.
 • L´ascens del feixisme(part 2)

  Mussolini organitza la Marxa sobre Roma per mostrar força el seu partit.El rei el va anomenar cap del govern.
 • L´Ascens del feixime(part 3)

  Mussolini posa fi al sistema parlamentari i democràtic,instaura un règim autoritari i va substituir el Parlament per la Cambra de Fasci,prohibeix els partits i persegueix els seus liders i minories.
  L´estat feixista exerceix un control total sobre l´economia(intervencionisme i autarquia)i sobre tot els espectes de la vida social a través del partit feixista.(1935)invasió d´Etitòpia.
 • Stalin i el socialisme en un sol país

  A la mort de Lenin,dos dirigents del Partit Socialista de la Unió Soviètica(PCUS),Trotski i Stalin,es van enfrontar per aconseguir el poder.
 • Les Contradiccions de la posperitat

  Hi va haver una crisi en 1926 per la producció agrícola que van quedar excedents i van baixar els preus.Molts pagesos no podien tornar els prestecs i es van arruinar.
  Els salaris disminueixen en la industria i hi ha sobreproducció.
  Aixó fa que el consum dels nordamericans disminueix i els inversos començan a desconfiar.
 • Stalin i el socialisme en un sol país(part 2)

  La política de Stalin tenia tenia com a objectiu transformar l´URSS en una gran potencia industrial.El model econòmic soviètic es basava en aquests princis: Una economia dirigida per l´Estat a través de plans quinquenals que organitzaven la producció,La col.lectivazació forçosa: La propietat privada estava prohibida,les fàbriques i els transports eren propietat de l´estat,El desenvolupament industria:centrat en la indústria pesant per construir infraestructures.
 • Caracteristiques del Periode d´entreguerres

  La primera GM va provocar rancors politics i problemes econòmics. Van derivar una crisis a EEUU. Aixó va afavorir alguns paisos de regims autoritaris i retrocés de democracies. Sorgeixen el feixisme(Italia) i nacisme(Alemanya).Es va crear la segona GM.
 • Problemes que van conduir a una guerra que va durar 20 anys

  (1920)diferents factors van fer inevitable van fer l´esclat d´un nou conflicte mundial:rancos politics acumulats durant la primera GM,crisi capitalisme(1929),empenta revolucionaria derivada de la revolució russa i l´aparició de sistemes totalitaris.
 • Postguerra a Alemanya

  Alemanya no podia pagar les reparacions de guerra exigides pel tractat de Versalles. Aquesta situació va provocar una gran inflació(perdua de valor del marc,augment de l´atur,devallada vertiginosa de nivell de vida.(1920)La situació comença a millorar.(1929)Crisi en el país que afavoreix l´apogueu del nacionalisme i la pujada al poder de Hitler.
 • Els "Feliços anys vint"(part 1)

  EEUU van viure una dècada de creixement econòmic i prosperitat.La innovació tècnica va fer canvis en el procés de producció industrial per augmentar la productivitat i reduir costos.El fordisme va permetre l´augment dels salaris dels obrers.
  La prosperitat va impulsar un model de vida basat en el benestar,riquesa i consum de masses
  La borsa va fer que les empreses obtenien beneficis.
 • Els "Feliços anys vint"(part 2)

  EEUU va tenir un creixement econòmic i prosperitat. La innovació tècnica va fer que augmentés la productivitat i reduir costos.Augmenta els salaris dels obrers.
  La prosperitat va impulsar un model de vida basat en el benestar,riquesa i consum de masses(credits als bancs i compraven els productes anunciats a les campanyes publicitaries.
  La borsa va experimentar un gran auge(empreses obtenen beneficis),augment de preus.
 • La Lluita Contra La Crisi,El "New Deal"

  El president de EEUU F.D Roosevelt va aplicar un programa de recuperació economica(New Deal)consistia en:Ajudes en les empreses amb dificultats i creació d´empreses publiques,destrucció dels excedents agrícules,control sobre els bancs per obligar-los a facilitar préstecs amb interessos baixos,Impuls d´un gran pla d´obres públiques(carreteres etc)per lluitar contra l´atur. Augment dels salaris i reducció de la jornada laboral a 40 hores setmanals.
 • L´Arribada de Hitler al poder

  La crisi va afectar la població alemanya i el malestar social va afavorir els partits extremistes. En les eleccions(1932)els nazis van aconseguir 13 milions de vots i Hitler va ser nomenat canceller.
 • L´arribada de Hittler al poder

  Els esquadrons nazis van incendiar el Reichstag(Parlament)i en van acusar els comunistes.
 • Un Sistema Totalitari(part 2)

  Molts d´ells van ser reclosos en camps de concentració,on feien treballs forçats i,en gran part,van ser exterminats.
 • L´Arribada de Hitler al poder

  Hitler es va proclamar Fuher(guia)o Canceller del III Reich
 • Un sistema Totalitari

  L´estat nazi va suprimir les llibertats i les garanties individuals i va depurar les institucions.Es va imposar una unitat ideològica,basada en el racisme i el nacionalisme.
  Per perseguir els opositors es va crear la Gestapo,per defensar la puresa racial es van perseguir i eliminarles minories(gitanos,jueus...)
 • La persecució dels jueus(part 1)

  La politica antisemita va comportar una persecució implacable els jeus:es van promulgar les lleis de Nuremberg,que impedien els matrimonis mixtos i excloien els jeus de la ciutat alemanya.
 • Itàlia en la postguerra

  La primera GM deixa a Italia seqüeles humanes i econòmiques molt greus:més de 700.000 morts,indústries inutilizadesdeute exterior elevant,inflació...
  La crisi econòmica va generar agitació social(vagues obreres i moviments revolucionaris).Els acords de pau van causar el descontentament de la població,perquè Itàlia no va rebre tots els territoris que revindicava(Dalmacia i Fiume)Es va fer la situació de la inestabilitat política(canvis de govern constants).
 • La Persecució dels Jueus(part 2)

  Els jueus van ser obligats a portar un distinitiu.
 • La Dictadura Estalinista

  Stalin va imposar la ideología comunista al conjunt de la societat.Per aixó va exercir una dictadura personal(estalinisme).Per acabar amb tota oposició i dissidència,va exercir una gran repressió i va imposar el terror.
  El lideratge de Stalin es va reforçar per mitjà del culte a la personalitat.
 • Autarquia Econòmica i Política Expansionista

  Hitler volia convertir Alemanya en una gran potència i en un gran imperi que dominaria Europa. Per aconseguir-ho,va dur a terme una política econòmica orientada a la guerra:Va impulsar el consum de productes alemanys(autarquia)perquè el pais fos autosuficient. Va combatre l´atur amb obres publiques i va invertir en armament.
  Va crear un exércit poderós i una aviació moderna.Es va llançar a la conquesta d´un "espai vital" com a lloc d´expansió de la població.
 • L´Adoctriment de la Població

  El Reich va dedicar grans esforços a l´enquadrament de la població alemanya i amb aquesta finalitat va utilizar organitzacions com ara les Joventuts Hitlerianes. Hitler aconsegueix el suport massiu de la població.