Sveriges historia

 • 11,000 BCE

  Istiden slutar

  Istiden slutar
  Den senaste istiden som började för 115 000 år sedan går mot sitt slut.Inlandsisen började smälta i södra Norden.
 • Period: 11,000 BCE to 4000 BCE

  Jägarstenåldern

  Jägare och samlare kommer söderifrån till Norden.
 • 8000 BCE

  Samerna

  Samerna
  Samerna är en av Sveriges fem nationella minoriteter. De räknas också som ett urfolk. Man tror att samer kan ha bott i Norden sedan istidens slut för 10 000 år sedan.
 • 7000 BCE

  Bäckaskogskvinnan

  Bäckaskogskvinnan
  Sveriges äldsta skelett hittat i Skåne. Barumskvinnan eller Bäckaskogskvinnan.
 • Period: 4000 BCE to 1800 BCE

  Bondestenåldern

  Ny teknik kommer till Norden och vi blir bönder.
 • Period: 1800 BCE to 500 BCE

  Bronsåldern

  Vi gör bilder på stenhällar, hällristningar.
 • 776 BCE

  Antikens första OS

  Antikens första OS
  Enligt traditionen grundades spelen år 776 f. Kr. i Grekland. Det var bara män som fick tävla i t. ex. brottning, löpning, boxning och mångkamp.
 • Period: 500 BCE to 800

  Järnåldern

  Vi börjar använda järn till verktyg och vapen.
 • 1 BCE

  Jesus födelse

  Jesus födelse
  Jesus, Jesus från Nasaret, är kristendomens viktigaste person. Han kallas också Jesus Kristus. Enligt kristendomen var han Guds son, det vill säga Gud som blev människa. Han levde med människorna på deras villkor och dödades, men han uppstod från de döda och blev levande.
  Troligen föddes Jesus någon gång mellan år 4 före Kristus och år 6 efter Kristus. Han avrättades någon gång mellan år 26 och 36 efter Kristus.
 • AD 1

  Romarriket

  Romarriket
  Romarriket var som störst för ca 2000 år sedan. När det var som störst omfattade det alla länder runt Medelhavet och hela nuvarande Frankrike, Schweiz, Belgien och Storbritannien samt delar av Tyskland, Österrike och Ungern.
  Caesar är förmodligen den mest omtalade personen från det romerska riket. Han var en framgångsrik fältherre och statsman som mördades efter att han utnämnt sig själv till diktator på livstid.
 • 200

  Runor

  Runor
  Runor är de skrivtecken som användes av germanska folk under järnåldern. I Norden skrev man med runor från ungefär år 200 fram till slutet av medeltiden, men under medeltiden användes också latinska bokstäver.
  Runalfabetet kallas runraden eller futharken efter de sex första bokstäverna.
 • 793

  Lindisfarne

  Lindisfarne
  Ön angreps 793 under ett av de första historiskt kända vikingatågen, och hotet från vikingarna ledde 875 till att klostret övergavs och biskopssätet flyttades.
 • Period: 800 to 1050

  Vikingatiden

  Vikingatiden är namnet på en period i Nordens historia. Det är den sista delen av järnåldern, cirka 800–1050 efter Kristus.
 • 982

  Erik Röde - Grönland

  Erik Röde - Grönland
  Vid storm och dåligt väder kunde det bli skeppsbrott. År 982 seglade Erik Röde och 25 skepp med familjer och husdjur från Island till Grönland för att bosätta sig där. Bara hälften av skeppen kom fram. De övriga förliste eller drev tillbaka till Island.
 • 1000

  Olof Skötkonung

  Olof Skötkonung
  Olof Skötkonung var en svensk kung under vikingatiden. Han härskade från 990-talet till sin död 1022. Man brukar säga att Olof Skötkonung var den förste kung som härskade över både Svealand och Götaland. Men Sverige blev inte ett enat land förrän på 1100-talet.
  Olof Skötkonung döptes i Västergötland omkring år 1000 och anses vara den förste kristne kungen i Sverige. Namnet Skötkonung betyder troligen ’skattkonung’, men ingen betalade skatt till Olof.
 • Period: 1050 to 1521

  Medeltiden

  I svensk historia börjar medeltiden omkring år 1050 då kristendomen hade blivit allt starkare i landet. Det blev början på en tid av stora förändringar. Nya grupper växte fram i samhället: adel, präster och borgare. Men mer än 95 procent av befolkningen var fortfarande bönder. De odlade jorden, och de betalade tionde till kyrkan och skatt till kungen.
 • 1266

  Birger jarl

  Birger jarl
  Birger jarl var en svensk storman på 1200-talet. Han hörde till den mäktiga Folkungaätten och var gift med en dotter till kung Erik Knutsson. Som jarl var han kungens närmaste man. När kungen dog utan barn 1250 blev Birgers son Valdemar kung, men Birger behöll makten till sin död 1266. En annan son till Birger, som också blev kung, var Magnus Ladulås.
 • 1303

  Heliga Birgitta

  Heliga Birgitta
  Birgitta föddes cirka 1303 och kom från en rik och mäktig familj. Hon gifte sig med Ulf Gudmarsson och fick åtta barn.
  Efter att hennes man dött reste Birgitta till Rom, där hon bodde i 25 år innan hon dog 1373.
  Birgitta grundade en klosterorden som heter Birgittinorden, och det första klostret byggdes i Vadstena.
  Birgitta såg syner som hon menade var budskap och undervisning från Jesus Kristus och från Maria och andra helgon. Dessa syner brukar kallas uppenbarelser.
 • 1317

  Nyköpings gästabud

  Nyköpings gästabud
  Nyköpings gästabud var en händelse som ägde rum på Nyköpingshus 1317. Kung Birger hade bjudit in sina bröder, hertigarna Erik och Valdemar att fira jul. För att hämnas tidigare bråk, under den så kallade Håtunaleken, lät han fängsla dem och de fick svälta ihjäl i fängelset.
 • 1347

  Digerdöden

  Digerdöden
  Digerdöden. Digerdöden, eller pest, kom till Europa år 1347 och härjade i omgångar fram till 1700-talets början. Den drabbade Sverige över 20 gånger mellan 1350 och 1713.
 • 1397

  Kalmarunionen

  Kalmarunionen
  Genom att förena de nordiska länderna hoppades drottning Margareta I av Danmark och Norge (1353-1412) kunna avvärja hotet från Hansan. När hon sedan kom i besittning av Sverige kunde hon skrida till verket och låta förena de nordiska länderna en union. Detta ägde rum under ett storpolitiskt möte i staden Kalmar år 1397. Det politiska och ekonomiska samarbetet mellan länderna kom därför att kallas Kalmarunionen
 • 1520

  Stockholms blodbad

  Stockholms blodbad
  Kristian II av Danmark var unionskung och besegrade den svenske riksföreståndaren Sten Sture.
  Tillsammans med ärkebiskopen Gustav Trolle dömer Kristian ca 80 människor till döden under Stockholms blodbad.
 • 1520

  Gustav Vasa i Mora

  Gustav Vasa i Mora
  Gustav Vasa talar till dalkarlarna i Mora.
 • Period: 1521 to

  Vasatiden

  En ny tid börjar i Sverige. Den nya tiden i vårt lands historia börjar med ett mycket spännande äventyr där vi får följa Gustav Vasas väg till makten över Sverige.
  Under Vasatiden följer vi även Gustav Vasas barn, där flera av hans söner blev kungar över Sverige.
 • 1523

  Gustav Vasas intåg i Stockholm

  Gustav Vasas intåg i Stockholm
  Gustav Vasas intåg i Stockholm 1523, målad av Carl Larsson.
 • 1560

  Erik XIV

  Erik XIV
  Erik XIV (1560-1568)
 • 1568

  Johan III

  Johan III
  Johan III (1568-1592)
 • Sigismund

  Sigismund
  Sigismund (1592-1599)
 • Karl IX

  Karl IX
  Karl IX (1604-1611)
  Hertig Karls riksföreståndare (1599-1604)
 • Period: to

  Stormaktstiden

  Denna tiden var Sverige som störst och hade många kända kungar och drottningar som t.ex. Gustav II Adolf, Kristina och Karl XII.
 • Regalskeppet Kronan

  Regalskeppet Kronan
  Vid middagstid den 1 juni 1676 kantrade, exploderade och sjönk regalskeppet Kronan under en drabbning mellan den svenska och den förenade dansk-holländska flottan. Drabbningen skedde 6 km utanför byn Hulterstad på sydöstra Öland. Kronans undergång är en av de största fartygskatastroferna i svensk historia. Av den 850 man starka besättningen överlevde endast ett fyrtiotal.