Kristendomens historia

 • 100

  inledning

 • 100

  förföljelser

  förföljelser
  fram till 300-talet
 • Period: 100 to

  KRISTENDOMENSHISTORIA

 • 313

  Kristendomen blir tillåten

  Kristendomen blir tillåten
 • 380

  Kristendomen blir stasreligion

  Kristendomen blir stasreligion
  Alla i romarriket måste vara kristna
 • 395

  ROMARRIKET DELAS

  ROMARRIKET DELAS
  KONSTATINOPEL BLIR NY HUVUDSTAD OCH RIKET DELAS I TVÅ DELAR
 • 476

  MEDELTIDEN

  MEDELTIDEN
  VÄSTROM FALLER OCH MEDELTIDEN BÖRJAR
 • 529

  KLOSTER

  KLOSTER
  KLOSTER INRÄTTAS I VÄST
 • Sep 27, 600

  MEDELTIDEN

  MEDELTIDEN
  KYRKANS MAKT ÖKAR
 • Sep 27, 1000

  KORSTÅGEN

  KORSTÅGEN
  MAN VILL BEFRIA JERUSALEM FRÅN MUSLIMERNA
 • Sep 27, 1054

  BRYTTNINGEN

  BRYTTNINGEN
  De utlösande faktorerna till schismen (splittringen) var bland annat följande:
 • Sep 27, 1200

  INKVISITIONEN

  INKVISITIONEN
 • Sep 27, 1500

  LUTHER

  LUTHER
  PROTESTER MOT KATOLSKA KYRKAN LEDE TILL DELNING AV KYRKAN
 • KYRKAN I DAG

  KYRKAN I DAG
 • JUDARNAS UPPROR

  JUDARNAS UPPROR
  JERUSALEMFÖRSÖRS OCH JUDARNA FÖRDRIVS