HEDACKS TIDSLINJE

By josack
 • Oct 26, 850

  Vikingatiden börjar

  Vikingatiden börjar
  I Norden tror man på Asagudarna (Tor, Oden, Frej, Balder...) Man tror att gudarna bor i Asgård. Om man är tillräckligt modig och dör i strid så kommer man till Valhall.
  Nordborna gör långa resor i både österled och västerled. Man bedriver handel men ägnar sig även åt att röva och stjäla. I Europa räds man de hemska nordborna. Man sänder missionärer till norden för att övertyga nordborna att bli kristna. Ansgar är den mest kände missionären.
 • Period: Oct 26, 850 to Oct 26, 1523

  Vikinga/Medeltid

 • Oct 26, 955

  Oluf Skötkonung kung i Sverige

  Oluf Skötkonung kung i Sverige
  Brukar nämnas som Svea rikes första kung. Kröntes i Husaby kyrka.
 • Oct 26, 1050

  Vikingatiden slutar, medeltiden börjar

  Vikingatiden slutar, medeltiden börjar
  Europeerna har blivit bättre på att försvara sig, vikingatågen är inte lika lyckosamma. Sverige blir också kristet och då var det inte längre ok att röva.
  Sverige går från att vara många små riken till att vara ett större med kung och gemensamma lagar. Kungen bestämmer att Sverige ska vara kristet.. Kyrkans makt ökar allt eftersom tiden går, det gör även kungens och stormännens.
  Städer växer fram och därmed nya grupper i samhället.
  Adel, präster, borgare och bönder - de fyra stånden.
 • Oct 26, 1150

  Kyrkans makt ökar

  Strunta i årtalet!
  Kyrkan får in skatt av alla sina medlemmar (tiondet). Eftersom alla måste vara medlemmar får de in mycket.
  Med ökad rikedom får de också mer makt. Kyrkan kan straffa folk. Kungen behöver kyrkans hjälp med att sprida nyheter och att vara hans hjälpande hand ute i landet. De hjälper varandra.
  Kyrkan hotar med Guds straff och lockar med himlens härlighet. I kyrkan undervisar man om bibelns berättelser på svenska. Predikan på sker på latin.
 • Oct 26, 1200

  Hansan

  Hansan var ett handelsförbund som verkade i ca 70 städer i Europa. De byggde upp handelshus i städerna och slapp betala skatt (kungen ville ha städer). De blev allt rikare och fick mer makt,. Visby var en framstående Hansastad på medeltiden men efter Brandskattningen (Atterdag) så minskade handeln där.
  Lûbeck var hansans "huvudstad". Hansan bestod av tyska köpmän så i svenska städer talades mycket tyska. Förbunden Hansan höll till 1600-talet.
 • Oct 26, 1248

  Birger Jarl

  Var egentligen aldrig kung men hjälpte Erik den läspe och halte.
  Grundade Stockholm och stiftade lagar som gällde i hela riket.
  Fridslagar (tings-, hem-, kyrkofrid) som innebar att man fick hårdare straff om brott begicks på de platserna.
  Han beslutade också om kvinnofrid vilket innebar att kvinnor inte fick giftas bort före 12 års ålder och man fick inte heller röva bort kvinnor och gifta sig med dem.
 • Oct 26, 1275

  Magnus Ladulås blir kung

  Birger Jarls son Magnus blir kung. Han stjäl makten av sin bror. Magnus får namnet Ladulås eftersom han förbjuder stormännen att våldgästa bönderna. Vill de övernatta hos en bonde ska de få göra det, men de måste betala för maten. Hans söner, Erik, Valdemar och Birger bråkar om makten i flera omgångar. Erik och Valdemar avsätter sin bror Birger och kastar honom i fängelse. Senare hämnas han och låter sina bröder svälta ihjäl i fängelset.
 • Oct 26, 1300

  Pesten/Digerdöden

  Pesten/Digerdöden
  Många männsikor dog då pesten drabbade Europa och Norden på 1300-talet.
  Många dog tidigt av andra orsaker än pesten också. På grund av okunskap, dålig sjukvård, dålig hygien, att man bodde tätt, svält och undernäring var det vanligare att man dog ung.
 • Oct 26, 1373

  Heliga Birgitta dör

  Heliga Birgitta dör
  Heliga Birgitta blev 10 år efter sin död helgonförklarad. Hon var dotter till en riddare och giftes som ung bort mot sin vilja. Hon fick 8 barn och stod kungafamiljen nära. Hon fick många hundra uppenbarelser under sitt liv. När maken dog ville hon starta ett kloster. Hon fick mark av kungen och reste till Rom för att få tillstånd. Hon fick vänta i 20 år innan hon fick tillstånd. På vägen hem blev hon sjuk och dog innan klostret var färdigt. Hennes dotter färdigställde det.
 • Oct 26, 1397

  Kalmarunionen bildas

  Drottning Margareta blir drottning i länderna Danmark och Norge. Svenskarna är inte nöjda med sin kung (Albrecht av Mecklenburg) och ber Margareta om hjälp. Sverige hamnar i krig mot Margareta och hon vinner. Därmed är hon drottning över alla tre länderna. Hon kallar till möte i Kalmar och unionen bildas. Den håller i drygt 100 år.
 • Oct 26, 1412

  Erik av Pommern

  Kung över Unionen efter Margareta. Ville att unionen skulle blir större och ville stoppa Hansans makt. Han krigade med dem. Det kostade pengar och folk fick därför betala mer skatt. Hade hårda, utländska fogdar som drev in skatterna. 1439 blev det stort uppror i Sverige. Erik fick fly. Engelbrekt ledde upproret.
 • Oct 26, 1471

  Sten Sture den äldre

  Alla tyckte inte att unionen var en bra idé. Man bråkade mycket om detta. Sten Sture slogs mot Kristian I (unionskung) och vann. Sverige fick sköta sig mer själva och det var fred i ca 30 år.
 • Oct 26, 1520

  Stockholms blodbad

  Kristian II anfaller Sverige. Han vinner. Hans gode vän Biskop Trolle har kastats i fängelse av dem som styr landet. Kristian II bjuder in alla till festligheter för att fira sin seger. Han fängslar alla och håller rättegång. Alla som deltagit i beslutet att fängsla Trolle döms till halshuggning.
 • Oct 26, 1523

  Gustav Vasa blir krönt till kung

  Gustav Vasa blir krönt till kung