Kristendomens historia - på svenska

 • 33

  Jesus dör på korset och återuppstår

  Jesus dör på korset och återuppstår
 • Period: 100 to 300

  Förföljelser av kristna

 • 313

  Kristendomen blir accepterad

  Kristendomen blir accepterad
  År 313 likställde kejsar Konstantin kristendomen med andra religioner i romarriket.
 • 380

  Kristendomen blir statsreligion i romarriket

  Kristendomen blir statsreligion i romarriket
  Nu skulle alla romare bli kristna beslutade kejsar Theodosius. Biskopen i Rom, den förnämste av alla biskopar, blev kyrkans högste ledare och fick titeln påve. Ordet kommer från det latinska ordet papa som betyder fader.
  Påven ansågs och anses fortfarande vara aposteln Petrus efterträdare, eftersom man tror att den första församlingen i Rom leddes av Petrus.
 • 395

  Romarriket delas

  Romarriket delas
  Under 400-talet delades det stora romerska riket i ett västromerskt rike med Rom som huvudstad och ett östromerskt rike med Konstantinopel som huvudstad. Biskoparna i de båda huvudstäderna gjorde båda anspråk på att vara ledare för den kristna kyrkan. Patriarken, ledaren för kyrkan i Konstantinopel, anklagade ledaren i Rom för att ha förfalskat den kristna läran. Inom sitt eget område ansåg patriarken däremot att läran bevarats ren (ortodox).
 • Period: 476 to 1499

  medeltiden

 • 529

  De första klostren blir en del av kristendomen

  De första klostren blir en del av kristendomen
 • 1054

  Kyrkan delas

  Detta skedde 1054 och då bildades den katolska kyrkan med påven som överhuvud och den ortodoxa kyrkan med patriarken i Konstantinopel som kyrklig ledare.
 • Period: 1096 to 1291

  Korstågen

  Försök av kristna att befria Jerusalem och andra heliga platser från muslimerna.
 • Period: 1230 to 1542

  Inkvisitionen

 • 1517

  Martin Luther spikar upp 95 teser på kyrkporten i Wittenberg

  Martin Luther spikar upp 95 teser på kyrkporten i Wittenberg
 • svenska staten och kyrkan går skilda vägar