Sveriges historia

 • Jan 1, 1000

  Vikingatiden från sent 700-tal fram till 1100 e.kr

 • Period: Sep 14, 1000 to

  Min tidslinje

 • Sep 14, 1100

  Korståg

  Stora förändringar sker i samband med korstågen, som medför snabb spridning handel som i sin tur medför upptäckter och uppfinningar.
 • Sep 14, 1200

  Mongolerna och konstantinopel

  Erövrar korsriddare Europa. Mongolerna och konstantinopel erövrar Ryssland, Polen och Ungern i början av 1200-talet. det är nu de första borgarna med rundmurade torn bygs upp.
 • Sep 14, 1300

  Digerdöden härjade. Sverige var ett mycket kristet land vid den här tiden, religion var viktigt. Man började att införa skatt. Heliga Birgitta.

 • Sep 14, 1400

  Upprorens tid

  Upprorens tid mellen år 1430-1520 En tid av uppror och blodiga uppgörelser men också en epok med spektakulärt mode och nydanande innovationer.
 • Nov 14, 1500

  Vasatiden.

  Vasatiden. Gustav Vasa var kung och tryckte på vikten av att ha en monarki. Han tog och beordrade kyrkan att lämna in allt sitt silver och guld till monarkin. Även mycket krig under denna tid.
 • "Lilla istiden", Kung Kristina, Häxor

  Man kallar detta sekel för ett dystert sekel. Man utvidgar Sverige med hjälp av krig. Denna tid kallas ”lilla istiden” eftersom det var väldigt kallt i Sverige då. Begreppet häxor uppstod och många kvinnor brändes på bål. Kungen dog och bara hans dotter fanns kvar som inte kröntes till drottning när hon blev myndig utan till kung. Hon uppfostrades som en pojke men stannade inte länge i Sverige efter hon blev krönt utan flyttade utomlands.
 • Kulturell guldålder

  Kallas den ”Kulturella guldåldern”. Sverige utmärker sig med uppfinnare och vetenskapsmän ex. Linné eller Polhem. Många män dör i krig detta sekel.
 • Amerika, Folkhögskolan, rättigheter

  Ett samhälle skapas och fler städer byggs upp. Många män far till Amerika för att finna lyckan. Industrin byggs upp ordentligt. Kvinnor för mycket mer rättigheter i samhället. Allmänna folkhögskolan införs 1942.
 • Folkhemmet, storstäder

  Började fattigt med stora klyftor mellan rika och fattiga. Men snart börjar stora städer att byggas och befolkas. Sverige blir snart ett av de rikaste länderna i världen. Begreppet ”folkhemmet” myntas. Det är egentligen inte sedan 100 år tillbaka som vi känt oss svenska med egen flagga etc.