Kungarnas historia

By anthlin
 • Period: Oct 13, 1050 to Oct 13, 1523

  Medeltiden

 • Period: Oct 13, 1248 to Oct 13, 1523

  Kungarnas histoira

 • Oct 9, 1275

  Magnus Ladulås

  Magnus Ladulås
  Var kung mellan 1275-1290 Satte lås på bondens lada. Stiftade en lag om att stormännen inte fick våldgästa bönderna och kräva att de skulle förse hela följet med mat.
 • Nov 9, 1306

  Håtunaleken

  Hertingarna Erik och Valdermar kommer till sin bror Birger som är kung. De bjuds in och överraskar sedan med att fänglsa Birger. Några år senare blir Birger fri och då delar de landet mellan sig.
 • Dec 9, 1307

  Nyköpings gästabud

  Nyköpings gästabud
  Kung Birger bjuder in sina bröder för att allt ska vara glömt. Men fängslar sina bröder. Han hade inte glömt Håtunaleken!
 • Oct 9, 1319

  Magnus Eriksson 1319-1364

  Magnus Eriksson 1319-1364
  En ny kung behövdes väljas efter det tragiska slutet på brödrastriden. Eriks 3-årige son valdes. Riksråden och adelsmännen styrde till kungen själv kunde ta över.
 • Oct 9, 1364

  Valdemar Atterdag tar tillbaka Skåne

 • Oct 9, 1389

  Drottning Margareta 1389-1412

  Drottning Margareta 1389-1412
  Dotter till Valdemat Atterdag och gift med Norske kungen. När båda var döda och även hennes son dog då fick Margareta ta över tronen.
 • Oct 9, 1397

  Kalmarunionen

  Kalmarunionen
 • Oct 9, 1412

  Erik av Pommern 1412-1439

  Erik av Pommern 1412-1439
  Margareta övertalade stormännen att välja Erik av Pommern till kung efter henne. Erik hade stora planer på att göra unionen större. Han ville sätta stopp för Hansans makt i Östersjön. Det gick inte Hansan med på och det blev krig. Kriget kostade mycket pengar! Bönderna fick det svårt och till slut blev det uppror.
 • Oct 9, 1439

  Engelbrektupproret

 • Oct 9, 1518

  Sten Sture den yngre

  Sten Sture den yngre
  Sten sture den yngre blir riksföreståndare. Han är motståndare till Unionen. Ärkebiskopen Gustav Trolle är för Unionen. Tillslut avsätter Sten Sture Gustav Trolle. Det blir en anledning för danske kungen Kristian att försöka besegra svenskarna.
 • Oct 9, 1520

  Kung Kristian II

  Kung Kristian II
  Kung Kristian II ger inte upp hoppet om att besegra svenskarna. Hans farfar Kristian I hade inte lyckats 1471 och nu försökte han själv för andra gången. Han fick stöd av påven eftersom Sten Sture hade avsatt Biskopen Gustav Trolle
 • Nov 8, 1520

  Stockholms blodbad och Gustav Vasas väg till tronen

  Stockholms blodbad och Gustav Vasas väg till tronen
  Kung Kristian bjuder in till kröningsfest. Den tredje dagen stängs dörrarna....
  Gustav Vasas väg till tronen
 • Oct 9, 1523

  Medeltiden slutar och Den nya tiden startar

  Medeltiden slutar och Den nya tiden startar
  Under 500 år växte Sverige fram. Det var under den perioden i historien som vi kallar medeltiden. På den tiden började människorna kalla sig svenskar, de vet landets gränser och de talar samma språk. Gemensamma lagar instiftas. Det finns en kung som styr landet och människorna har en gemensam religion och det är kristendomen. Den nya tiden startar med att Gustav Vasa blir kung 1523
 • Oct 9, 1524

  Slutet på Unionen

  Slutet på Unionen
  Slutet på Unionen När Gustav Vasa blir kung 1523 så avsäger sig den danske kungen önskemål om att vara kung i Sverige. Medeltiden är slut!Under 500år växte Sverige fram. Det var under den perioden i historien som vi kallar medeltiden.