medeltiden

By jobill
 • 400

  Folkvandringar

  Folkvandringar
  Hunner
  Goter
  Vandaler
  Angler och Sacher
  Franker
 • 476

  Det västromerska rikets fall

  Det västromerska rikets fall
  Den sista kejsaren avsattes av en germansk armé. Men redan 410 hade folkgruppen goterna plundrat staden Rom.
 • Period: 476 to Dec 31, 1000

  Äldre medeltid

  Folkvandringstid och rövarsamhälle.
  Städer förfaller och skriftspråket försvinner nästan
  Kyrkan blir en stark maktfaktor.
 • 500

  Silverbibeln

  Silverbibeln
  Silverbibeln från 500-talet är den äldsta och enda bevarade handskrift på germanska språk, nämligen gotiska. Handskriften finns i dag i Uppsala. Goterna var ett folkslag som kom från områden söder om Östersjön.
 • 500

  Benediktinerorden

  Benediktinerorden
  Benedikt av Nursia grundade ett kloster på beget Monte Cassino i Syditalien på 500-talet. Han formulerade de tre klosterlöftena:
  fattigdom
  kyskhet
  lydnad
 • 527

  Justianus

  Justianus
  Det östromerska riket bildades när romarriket delades 395. Huvudstaden var Bysans och kallades även det bysantiska riket som bestod fram till 1453. Justianus (527-565) var den mest kände av de östromerska kejsarna. Han skrev Corpus Iuris Civilis, en lagsamling som fick stor betydelse under hela medeltiden i både öst och väst.
 • Mar 26, 622

  Islam

  Islam
  Hirja, Muhammeds flykt från Mecka blev utgångspunkt för Islam och den muslimska tideräkningen. Muhammed dog 632 och efter hans död fortsatte det arabiska riket expandera både öster- och västerut.
 • Jan 1, 762

  Bagdad

  Bagdad
  Bagdad grundades 762 och blev centrum för den muslimska kulturen. Det var en stor stad med ca 100 000 invånare. Handelstad och kultur- och vetenskapsstad. Många grekiska skrifter tex Aristoteles, översattes just i Bagdad.
 • Jan 1, 1000

  Olof Skötkonung

  Olof Skötkonung
  Under 800-talet kom kristna missionärer till Sverig/Norden men det tog tid innan asatron helt försvann.
  Den förste kristne kungen som döptes i Sverige var Olof Skötkonung, i Västergötland. Kristendomen var länge överhetens religion och vanligt folk döptes mot sin vilja. Maktens män utnyttjade kyrkan mot att kyrkan fick sprida sin lära.
 • Period: Jan 1, 1000 to Dec 31, 1300

  Högmedeltid

  Handel ökar, städer grundas, folkökning gm. framsteg i jordbruk (eller tvärtom?)
 • Jan 1, 1060

  Svenska medeltid

  Svenska medeltid
  YnglingaättenPå bilden ser vi Uppsala högar och just trakterna kring Uppsala var länge centrum för dyrkandet av asagudarna. Kristendomens intåg påverkade samhällsstrukturen i det dåvarande Sverige. Samhället som tidigare varit styrt av olika ätter blev ett mer enat rike med en enda kung och en enda lag. Just år 1060 beror på att Yngligaätten dog ut då.
 • Mar 26, 1088

  Universitetet i Bologna

  Universitetet i Bologna
  Det första universitetetet som grundades i norra Italien. Hit vallfärdade studenter från hela Europa för att studera, latin var undervisningspråk.
 • Mar 26, 1096

  Korstågen

  Korstågen
  1095-1290 Påven uppmanar den kristna världen att ta tillbaka Jerusalem från muslimerna.
 • Jan 1, 1100

  Hansan

  Hansan
  Köpmän i Lübeck samlades i ett förbund: Hansan. Omfattade ett hundratal städer ,däribland Stockholm och Visby. Tyskarna påverkade Sverige mycket, städernas uppkomst och organisation, samt det tyska språket.
 • Mar 26, 1145

  Lunds domkyrka

  Lunds domkyrka
  Lunds domkyrka togs i bruk under 1100-talet, (1145)
 • Mar 26, 1210

  Franciskanordern

  Franciskanordern
  Franciskus av Assisi grundade en klosterordern som förespråkade total fattigdom. Ordens anhängade kallades gråbröder, gråmunkar eftersom deras klädsel är grå. Alla bär ett vitt rep med tre knutar som ska påminna om: kyskhet, lydnad och fattigdom.
 • Jan 1, 1250

  Folkungatiden

  Folkungatiden
  Under 1200-talet blev Sverige till slut ett enat rike. Kungamakten kontrollerade: försvaret, skatterna, rättsväsendet. Kungen hade en tjänstestab där den främste rådgivaren kallades för jarl. På bilden ser vi Birger Jarl, som härstammade från en släkt folkungarna. Birger Jarl och hans släktingar styrde Sverige 1250-1360. Under denna tid infördes gemensamma lagar: hemfrid, kvinnofrid, kyrkofrid och tingsfrid.
 • Period: Jan 1, 1300 to Dec 31, 1500

  Senmedeltid

  Digerdöden 1/3 av befolkningen dör.
  100 års kriget mellan England/Frankrike leder till adelns nergång.
  Kristid
  Kyrkan börjar ifrågasättas
 • Mar 26, 1300

  Digerdöden

  Digerdöden
 • Jan 1, 1319

  Magnus Eriksson

  Magnus Eriksson
  Den 3-årige Magnus Eriksson valdes till Sveriges kung 1319 (-1364) som redan var kung över Norge! Under hans regeringstid avskaffades träldomen i Sverige, en allmän landslag infördes (Magnus Erikssons landslag) . Han köpte Skåne, vilket försämrade Sveriges ekonomi. Detta tillsammans med digerdöden ledde till att stormännen i Sverige gjorde uppror mot kungen och han fick gå.
 • Mar 26, 1337

  100 års kriget

  100 års kriget
  100 års kriget mellan England och Frankrike höll på mellan 1337-1453. Kriget bröt ut på grund av konflikt om vem som var arvtagare till den franska tronen. Kriget böljade fram och tillbaka men till slut slog fransmännen tillbaka och allt engelsmännen fick av franskt territorium var Calais och kanalöarna som fortfarande tillhör SB.
 • Jun 23, 1397

  Kalmar unionen

  Kalmar unionen
  Den 15-årige Erik av Pommern kröntes till kung av Sverige, Norge och Danmark på Kalmar slott, dock var den verklige ledaren Drottning Margareta. Hennes politik gick ut på att begränsa Hansans inflytande, därmed tyskarnas.
 • Mar 26, 1492

  Alhambra

  Alhambra
  Muslimerna erövrade Spanien och hade i sikte att erövra Europa, men stoppades i franska Poitiers 732. Den sista muslimska utposten som återerövrades av spanjornerna var borgen i Alhambra 1492.
  Borgen byggdes mellan 1250-1350 och är ett väl bevarat byggnadsverk över islamisk arkitektur.
 • Jun 6, 1523

  Gustav Vasa

  Gustav Vasa