Medeltiden, tidslinje

By Hultén
 • 500

  Folkvandringen (Europa går bakåt)

  Folkvandringen (Europa går bakåt)
  Hela nationer började plötsligt att röra på sig. När olika grupper stötte på varandra så blev det ofta väldigt våldsamt och de plundrade varandra. Europa gick bakåt i utvecklingen och det Rom hade byggt upp försvann med tiden. Klimatet blev sämre vilket ledde till sämre skördar.
 • Period: 500 to Jan 1, 1500

  Medeltiden

 • Jan 1, 700

  Feodalismen

  Feodalismen
  Feodalsimen bygger på att en kung har mycket land, men han har inte råd att betala soldater för att skydda det. Så han lånar ut mark som de själva för bestämma över. På detta sett så slipper kungen betala soldaterna pengar.
 • Jan 1, 1054

  Kyrkans delning

  Kyrkans delning
  När romariket föll, så delades södra Europa upp politiskt. Detta gjorde att det kom två olika typer utav kristendom, Ortodoxa och Katolska. Europiska kungar gick med i katolicismen och hjälpte dem sprida kyrkans lära. I utbyte mot att de hjälpte till att sprida kyrkans lära så fick kungarna tillgång till kyrkans kunskap.
 • Jan 1, 1337

  Digerdöden

  Digerdöden
  Det blev mer männsikor på jorden och mat produktionen blev sämre. Detta ledde till att männsikorna blev försvagade.
  Digerdöden uppstod i gobiöknen och sedan spred den sig till Kina. Digerdöden spred sig via råttornas löss. Råttorna hoppade på båtarna i Kina och klev av i Europa. 75% av de som drabbades utav digerdöden dog inom 4 dagar. Man beräknar att digerdöden dödade 33% av Europas befolkning.