Svenska Epoker

 • 800

  Vikingatiden

  Vikingatiden
  Under vikingatiden fanns de tre olika samhällsklasser:
  - Kungarna, hövdingarna och stormännen regerade
  - Mellanklassen bestod bla av handelsmän, jordbrukare och krigare. Dessa män fick vara med och bestämma på tinget
  - Längst ner var trälarna som inte var fria män utan ägdes av andra människor
  - tionde skatt
 • 1100

  Folkungatiden

  Folkungatiden
 • 1300

  Kalmarunionenstid

  Kalmarunionenstid
  Norge, Sverige, Danmark - en union (Kalmarunionen)
  - Den nordiska marknaden hotad av Hansan (tysk marknad) som rörde sig kring Östersjön.
  - Under medeltiden fanns det även samhällsklasser; de fyra stånden eller ståndssamhället . Adel - > Präster -> Borgare -> Bönder
  - Tionde (skatt)
 • 1500

  Vasatiden

  Vasatiden
  -Stockholms blodbad år 1520
  -Gustav Vasa regerar
  -Den katolska kyrkan ersattes med den protestantiska
  -Alla kloster stängs ner vilket leder till att många munkar och nunnor flyr till andra länder
  - Gustav vasas resa från Kalmar till Dalarna -> Vasaloppet (Detta har ingen direkt koppling till hur det var under Vasatiden men det är något vi har ärvt från Vasa)
 • Stormaktstiden

  Stormaktstiden