Kyrkans historia

 • 829

  Ansgar kommer till Birka

  Ansgar kommer till Birka
  Sankt Ansgar var den första kände missionären i Sverige. Han kom till Sverige år 829 och han förkunnade den kristna tron ca 829-831. Han kom eftesom han ville sprida religionen.
 • 1008

  Olof Skötkonung döps

  Olof Skötkonung döps
  Olof Skötkonung var den första Sveakungen som döptes ca år 1008. Han bidrog till Sveriges kristnande.
 • 1303

  Heliga Birgitta

  Heliga Birgitta
  Heliga Birgitta föddes ca år 1303 i Uppland och dog i Rom 1373 och utnämdes till Helgon
 • 1527

  Protestantiska kyrkan kommer till Sverige

  Protestantiska kyrkan kommer till Sverige
  År 1527 till 1600 ändrades den katolska kyrkan till den luthersk-evangeliska Svenska kyrkan i Sverige. Detta var slutet på medeltiden och början på vasatiden. Detta hände eftersom man inte var nöjd med hur mycket makt den katolska kyrkan hade och hur den fungerade.
 • Period: to

  Husförhören

  1686 införde nan förhör man kallade husförhör. Då kom prästen som fanns i staden man bodde och förhörde familjer i byn. Man blev förhörd på kunskaper om kyrkan och kristendomen.
 • Konventikelplakatet införs

  Konventikelplakatet införs
  Konventikelplakatet var en förordning som infördes i Sverige år 1726. Det var en förordning som förbjöd konventiklar. Konventiklar är bönemöten som inte är i kyrkan. Om man bröt mot Konventikelplakatet så kunde man få stränga straff, t.ex betala 200 riksdaler eller om man inte hade pengar så fick man 14 dagar fängelse med bröd och vatten.
 • Religionsfrihet

  Religionsfrihet
  År 1951 infördes religionsfrihet i Sverige. Religionsfrihet är en rätt för medborgare att fritt bestämma vilken religion man är med i eller om man inte alls vill vara med i en religion.
 • Den första kvinnan vigs till präst i Sverige

  Den första kvinnan vigs till präst i Sverige
  År 1960 vigdes den första kvinnan till präst i Sverige. Hon hetter Margit Sahlin. Redan år 1919 hade man tagit upp frågan om kvinnliga präster men motståndet var hårt.