SOCIALS TOT EL CURS

Timeline created by gundin07
In History
 • Feb 8, 1094

  Inici guerra Ruso-Japonesa

 • Felip V es converteix en rei d'espanya.

  Felip V es converteix en rei d'espanya.
  Felip va ser rei en 1700. Va lluitar pels seus drets de successió contra l'arxiduc Carles d'Àustria, en la guerra de successió d'Espanya. El primer rei Borbon espanyol, malgrat el seu caràcter feble, va aplicar un reformisme econòmic i polític a Espanya, que la va beneficiar enormement; També va recuperar el prestigi extern. Va regnar fins al 1746.
 • Segle XVIII

  Continuitat antic règim
  Societat estamental, monarquia absoluta
 • Firma del tractat Utrecht

  Firma del tractat Utrecht
  Conjunt d'onze tractats signats l'1 de Gener de 1713 en els quals és reconeix el tron espanyol a Felip d'Anjou, s'estableix la renúncia dels drets del tron de França per part d'aquest, és donin importants canvis o concessions territorials (cessió de Nàpols, Sicília i Flandes a Àustria; Còrsega a Savoia; Menorca i Gibraltar i a Anglaterra), els drets de bena de negres dels Índies per a Anglaterra i s'estableix la fi de la guerra.
 • Decrets de Nova Planta

  Decrets de Nova Planta
  Es tracta d'una de les primeres decisions del rei Felip V, que va consistir en un càstig als territoris que van fer costat al candidat austríac. D'un en un, tots els territoris van perdre els seus antics furs i privilegis, en virtut d'un nou conjunt de lleis anomenats decrets de Nova Planta. El primer decret es va publicar en 1707 dirigit al regne de València.
 • Pau de Viena

  Pau de Viena
  En 1738 es va signar la pau de Viena per la qual Felip V obtenia el tron de Nàpols per al seu fill Carlos (el futur Carles III)
 • Spinning Jenny

  Spinning Jenny
  En 1764 James Hargreaves va inventar la màquina de filar anomenada Ciclisme de sala Jenny, aquesta màquina permetia muntar fins a 80 fils i podia posar-la en marxa una sola persona.Era una màquina amb vuit rodets en un extrem, girats per una roda més gran que en les màquines normals.
 • Societat Economica D'amics

  Fundació de la primera Societat Econòmica d'Amics del País (Reial Societat Bascongada d'Amics del País) l'any 1765. Dins de les diferents que van existir, cal destacar la figura de l'asturià Jovellanos, membre de més d'una al llarg de la seva vida i un dels precursors del despotisme il·lustrat.
 • Motí de Squillace

  Al març de 1766 el poble es va revoltar davant la pujada del preu del pa i per la normativa sobre escurçar la longitud de les capes i barrets d'ala ampla. Darrere d'aquesta revolta estaven els interessos de la gent que mancava del poder que desitjaven, és a dir, L'Església i els nobles. L'entrada d'espanyols com a consellers va frenar aquesta revolta. Això va suposar en gran manera la posterior expulsió de l'orde dels Jesuïtes.
 • Máquina de Vapor

  Máquina de Vapor
  En 1768, James Watt va construir el primer model d'una màquina de vapor. Es tracta d'un motor de combustió externa que transforma l'energia de vapor d'aigua en treball mecànic o cinètic. Va tenir un important rol per a moure màquines i aparells.
 • Revolucio Americana

  Revolucio Americana
  La Revolució americana o Revolució de les Tretze Colònies va ser el procés mitjançant el qual els Estats Units va aconseguir independitzar-se de Gran Bretanya. Aquest país europeu havia començat el procés de colonització durant el segle XVII i, al llarg de les següents dècades, havia establert tretze colònies diferents en la costa de l'Atlàntic.
 • MULE JENNY

  MULE JENNY
  La va inventar Samuel Crompton en 1779, funcionava amb energia hidràulica, aquesta maquina producia el fil fort, però prim, que era convenient per a qualsevol classe de tèxtil. Al principi, això va ser usat per a fer girar el cotó, però més tard es va aplicar a altres fibres.
 • Pau de Versalles

  Pau de Versalles
  Tractat signat el 3 de Setembre de 1783 (durant el regnat de Carles III) pel qual Espanya recupera Menorca i Florida. No obstant això, amb aquest pacte Espanya no aconsegueix la recuperació de Gibraltar.
 • Telar Mecánic.

  Telar Mecánic.
  Edmund Cartwright va dissenyar el primer teler mecànic en 1784,la introducció d'aquest teler mecànic va ser rebutjada pels que havien estat substituïts en els seus llocs de treball,aquest teler funcionava amb vapor;En els anys següents ell i altres enginyers van fer algunes millores i, a principis del segle XIX, el teler mecànic s'utilitzava àmpliament.
 • Regnat de Carles IV

  Regnat de Carles IV
  Carles IV d'Espanya, anomenat «el Caçador» (Portici, 11 de novembre de 1748-Nàpols, 19 de gener de 1819), va ser rei d'Espanya des del 14 de desembre de 1788 fins al 19 de març de 1808. Fill i successor de Carles III i de María Amalia de Saxònia.
 • Revolucio Francesa

  Revolucio Francesa
  La Revolució francesa (en francès, Révolution française) va ser un conflicte social i polític, amb diversos períodes de violència, que va convulsionar França i, per extensió de les seves implicacions, a altres nacions d'Europa que enfrontaven a partidaris i opositors del sistema conegut com l'Antic Règim.
 • Desaparició definitiva de la Casa de Contractació

  Institució politicoeconòmica fundada pels RR.CC. el 20 de gener de 1503 destinada a organitzar i controlar totes les operacions relacionades amb el trànsit comercial(especialment or i plata) entre les Índies i Espanya adoptant per tant la forma de monopoli comercial. És per tant, un clar exemple de centralització administrativa. Va ser creada seguint el model de la portuguesa i la seva seu inicial va estar a Sevilla fins que es va traslladar l'any 1717 a Cadis, i va desaparèixer l'any 1778
 • La convencio Girondina

  La convencio Girondina
  L'inici de la republica va significar l'entrada en la fase rtadical i popular de la Revolucio. Es van produri les matançes de septembre. La victoria francesa en la batalla de Valmy va disminuir la tensio
 • La guerra al exterior i al final de la Monarquia

  Pressonats pels emigrats i espantats per la possibilitat que la revolucio s'estengues als seus paisos. Austria i Prussia van declarar la guerra a Fraça l'any 1792.
 • Liberalisme

  Liberalisme
  Es una ideologia politica i economica que s'origina a l'europa occidental, a finals del segle XVII i es configura al llarg dels segles XVIII i XIX
 • L'etapa Napoleonica.

  L'etapa Napoleonica.
  Napoleo va aconseguir el poder despres del cop d'estat del 18 a Brumari. Va aconseguir el poder politic de França, primer com a consol i desprtes com a emperador.
 • Etapa industrial

  Cronològicament s'estén des de finalitats del segle XVIII fins a l'últim quart del segle XIX. Com productode la Primera Revolució Industrial, la matriu d'acumulació queda definida per la producció en sèrie. La nova font d'energia associada al ferro provoca una gran transformació en els transports, dandonacimiento al vaixell a vapor i els ferrocarrils.
 • Etapa Comercial

  La situem cronològicament cap a finalitats del segle XV i finalitats del segle XVIII. La matriu d'acumulació delcapital se centra en l'intercanvi comercial. Europa assimila innovacions que provenen de otrascivilizaciones, com per exemple, la pólvora. Que per la seva utilitat produirà una revolució en l'art de laguerra i en la navegació, establint les bases de l'expansió europea la forma de dominació de la qual va ser elcolonialismo.
 • Independencia d'Hispanoamerica-Primera Fase

  Va començar despres del buit de poder que es va crear a Espanya durant la guerra del Frances. El 1810 es van organitzar diverses Juntes matiques als estats units i la Gran Bretanya.
 • Guerra del Francés

  Guerra del Francés
  La Guerra del Francès (també coneguda com a Campanya d'Espanya, Guerra de la Independència Espanyola, o Guerra Peninsular) fou un conflicte bèl·lic entre Espanya i el Primer Imperi Francès que s'inicià el 1808 amb l'entrada de les tropes napoleòniques, i que conclogué el 1814, amb el retorn de Ferran VII d'Espanya al poder.[1] Fou provocada per la pretensió de Napoleó d'instal·lar el seu germà Josep Bonaparte en el tron espanyol després de les abdicacions de Baiona.
 • Foco

  Foco
  Encara que ha estat atribuït principalment a Thomas Alva Edison, en 1809 Humphry Davy en un dels seus experiments va col·locar una fina tira de carbó entre els dos pols d'una pila i va crear un fugaç arc lluminós, considerada l'essència del funcionament de la bombeta. La primera bombeta va donar llum durant 14 hores successives. Posteriorment, Edison la va desenvolupar i va perfeccionar fins a arribar a la bombeta de llarga durada.
 • Regnat de Josep I

  Regnat de Josep I
  José Napoleó Bonaparte,José Napoleó I, va ser un polític, diplomàtic i advocat francès, germà major de Napoleó Bonaparte, , i novament en el Cos Legislatiu, ministre plenipotenciari i membre del Consell d'Estat, príncep i gran elector del Primer Imperi Francès, rei de Nàpols entre el 30 de març de 1806 i el 5 de juliol de 1808 amb el nom de Josep I i rei d'Espanya entre el 6 de juny de 1808 i l'11 de desembre de 1813 amb el nom de Josep I, tinent general de l'Imperi francès.
 • Constitució 1812

  Constitució 1812
  La Constitució Política de la Monarquia Espanyola, més coneguda com a Constitució espanyola de 1812 o Constitució de Cadis, coneguda popularment com la Pepa, va ser promulgada per les Corts Generals espanyoles reunides extraordinàriament a Cadis el 19 de març de 1812.
 • Locomotora de Vapor

  Locomotora de Vapor
  Una locomotora de vapor és una locomotora impulsada per l'acció del vapor d'agua.la primera locomotora de vapor va ser construïda pel britànic Richard Trevithick en 1803;l'engonals George Stephenson va ser un dels percursores de les locomotores a vapor, el 25 de juliol de 1814 Stephenson va acabar la construcció de la seva primera locomotora; Aquesta locomotora aconseguia arrossegar una càrrega de quaranta tones a una velocitat de sis quilòmetres per hora.
 • Restauracio Aboslutista

  Va ignorar la identitat cultural, historica i de costums d'alguns pobles. Alguns pobles van reivindicarse a la independencia. En alguns casos es va posar en marxa processos d'unificacio nacional, en latres de segregacio.
 • Regnat de Ferran VII

  El regnat de Ferran VII (1814-1833) és caracteritzà per l'enfrontament entre absolutistes i liberals i és divideix en tres períodes.
  En un primer període, el de la restauració absolutista (1814-1820), Ferran VII decideix prescindir de l'obra legislativa de les Corts de Cadis i reinstaura l'absolutisme. Els liberals seran reprimits i perseguits, però protagonitzaran diverses revoltes de caire insurreccional, els "pronunciaments". Finalment, triomfarà el de Rafael del Reg l'any 1820.
 • Moviments Unificadors.

  La unificacio d'italia, estava dividida en diferents parts, pero la idea de unificacio va ser del regne piemont. I l'unificacio d'alemanya, que Prussia va ser l'estat que va dirigir la unificacio. Alemanya estava dividida en 39 estats
 • Tornada de l'absolutisme

  D'urant l'epoca de la restauracio els monarques absolutistes van recuperar erl poder i van intentar governar com si la revolucio francesa no hi hagues passat.
 • La segona Fase de la Independencia

  Els grans lider d'aquesta independencia van ser Bolivar i San Martin. La inestabilitat politica esoanyola va facilitar el moviment definitiu. La victoriua de Bolivar a Ayacucho.
 • Pronunciment de Riego

  El denominat Pronunciament de Reg, va ser un cop d'estat dels militars progressistes. Dirigit pel comandant Reg l'1 de gener de 1820 en Cabezas de Sant Joan . Durant una brillant de parada militar , en la plaça de Cabezas de Sant Joan, Reg emet un bàndol que promulga la fins llavors derogada Constitució Liberal espanyola de 1812
 • Moviments nacionalistes.

  Per exemple Belgica es va separar dels paisos baixos el 1830 i es va convertir en un estat independent. Els casos mes complicats eren els dels Otomans i els del imperi austrohongares.
 • Isabel II

  Isabel II
  Isabel II va ser reina d'Espanya entre 1833 i 1868, gràcies a la derogació del Reglament de successió de 1713 per mitjà de la Pragmàtica Sanció de 1830. Això va provocar la insurrecció de l'infant Carles María Isidro, germà de Ferran VII i oncle d'Isabel II
 • Regència de Ma Cristina de Borbó

  Regència de Ma Cristina de Borbó
  La regència de María Cristina de Borbó constitueix el primer període de la minoria d'edat d'Isabel II d'Espanya durant el qual la seva mare María Cristina de Borbó-Dues Sicilias assumeix les funcions corresponents a la Corona i ha de fer front a la Primera Guerra Carlista desencadenada pels partidaris de Carlos María Isidro
 • Alfons XII

  Alfons XII
  Alfons XII d'Espanya, sobrenomenat «el Pacificador», va ser rei d'Espanya entre 1874 i 1885. Fill de la reina Isabel II i del rei consort Francesc d'Assís de Borbó, l'inici del seu regnat va posar terme a la Primera República i va donar pas al període conegut com a Restauració. Després de la seva mort prematura als vint-i-set anys, víctima de la tuberculosi, va ser succeït en el tron pel seu fill pòstum, Alfons XIII
 • Revolució de 1868

  La Revolució de 1868, anomenada la Gloriosa o Revolució de Setembre, també coneguda per la Septembrina, va ser una revolta militar amb elements civils que va tenir lloc a Espanya al setembre de 1868 i va suposar el destronament i exili de la reina Isabel II i l'inici del període denominat Sexenni Democràtic.
 • Sexenni democràtic

  Es coneix com a Sexenni Democràtic o Sexenni Revolucionari al període de la història contemporània d'Espanya transcorregut des del triomf de la revolució de setembre de 1868 fins al pronunciament de desembre de 1874, que va suposar l'inici de l'etapa coneguda com a Restauració borbònica.
 • Constitució de 1869

  La Constitució espanyola de 1869 va ser la Constitució aprovada sota el Govern Provisional de 1868-1871, després del triomf de la Revolució de 1868 que va posar fi al regnat d'Isabel II. Va ser la Constitució que va estar vigent durant el regnat d'Amadeu I.
 • Telefon

  Telefon
  A Alexander Graham Bell se li atribueix la invenció del telèfon l'any 1876. Es va tractar d'un aparell que transmetia sons per un cable a través de senyals elèctrics. Ha estat un dels invents més importants perquè va revolucionar el món de les telecomunicacions.
 • Constitució de 1876

  La Constitució espanyola de 1876 va ser promulgada el 30 de juny de 1876 per Antonio Cánovas del Castell i va ser la base de la Restauració borbònica. Aquesta constitució va partir d'un esborrany constitucional desenvolupat per un grup de 600 notables, antics senadors i diputats d'anteriors legislatures, designats per Cánovas del Castell.
 • Formació del primer grup marxista de Rússia.

  El Grup per a l'Emancipació del Treball (en rus, Освобождение труда, Gruppa osvobozhdenie trudá) va ser el primer grup marxista rus. Ho van fundar Georgi Plejánov, Vasili Ignátov, Vera Zasúlich, Leo Deutsch i Pável Axelrod a Ginebra en 1883.
 • L'automóvil

  L'automóvil
  En 1885, Karl Benz desenvolupa el primer automòbil de combustió interna que tenia forma de tricicle. Estava equipat d'un petit motor de quatre temps, horitzontal monocilíndric i comptava amb un carburador i refrigeració per aigua.
 • Regència de Ma Cristina d’Habsburg

  La Regència de María Cristina d'Habsburg és el període del regnat d'Alfons XIII d'Espanya en el qual a causa de la minoria d'edat del rei Alfons XIII la prefectura de l'Estat va ser exercida per la seva mare María Cristina d'Habsburg-Lorena.
 • L'avió

  L'avió
  Els germans Wright dels Estats Units van inventar el primer avió. La idea va sorgir en 1899 el 17 de desembre de 1903 van volar per primera vegada Van construir el planador amb un motor de petroli de 12 cavalls de força i dues propelas. Tenia dues ales principals posicionades l'una sobre l'altra. Ambdues ajudaven a proveir embranzida al planador.
 • Explosió del Maine

  Desencadenatn de la guerra D'hispanoamerica.
 • Etapa fiancera

  S'estén des de l'últim quart del segle XIX fins a 1945. Grans masses de diners en mans d'uns pocosque monopolitzen el mercat internacional, és la resultant de l'acumulació del capital. Una segundarevolución industrial suma noves innovacions tecnològiques gestant-se un Paradigma tecnológicoconformado per: en l'àrea dels transports, ferrocarrils- vaixells a vapor. Àrea de les comunicacions:telègraf- telèfon i la introducció de noves tècniques de conservació: frigorífics.
 • L'emergencia dels Estats Units

  Al llarg del segle XIX els Estats Units van ocupar l'immens territori. Van comprar la Florida a Espanya i Alaska a Rússia. Durant la presidencia dce Theodore Roosevelt, van acabar decidint la politica intervencionista. America del sud considerava prioritats els seus interessos mentre que el pacific va ocupar una serie d'illes que els garantien les rutes de navegacio per al seu comerç.
 • Els grans Imperis

  L'imperi Britanic va ser el mes extens, l'imperi Frances era el segon amb mes extensio. Belgica va rebre al congo, Holanda va controlar Borneo i l'arxipielag que forma l'actual indonesia. Alemanya va posseir una colonia al Camerun i mes tard a l'actual Tanzania. I finalment l'imperi Rus va orientar l'expansio cap als territoris asiatics.
 • Fundació del partit socialista revolucional.

  El Partit Social-Revolucionari, PSR (en rus, Партия социалистов-*революционеров, ПСР, эсеры), va ser un partit polític rus actiu a principis del segle XX. Es presentava com el representant de la pagesia russa,​ encara que el partit sempre va estar sota el control dels intel·lectuals.Probablement el partit amb major suport durant el període revolucionari de 1917, va ser el principal rival del Partit Bolxevic.
 • Fundacio de la Lliga Regionalista.

 • MAJORIA D'EDAT D'ALFONS XIII

  La mort del rei Alfons XII va provocar una crisi que va portar al Govern presidit per Sagasta a paralitzar el procés fins que la reina regent donés a llum a Alfons XIII, aquest va ser reconegut immediatament com a rei però no va assumir els seus poders fins a aconseguir la majoria d'edat el 17 de maig de 1902 quan va complir els setze anys i va jurar la Constitució de 1876. Va iniciar el seu regnat personal que es va prolongar fins al 14 d'abril de 1931.
 • S'INICIEN LES CAMPANYES Al MARROC

  En 1902 França necessitava suports i va oferir a Espanya el repartiment del Marroc en dues zones d'influència, al principi l'oferiment no va ser acceptat, no obstant això, en 1903 es va signar el tractat franc-espanyol sobre el Marroc, on van establir un Protectorat. Va ser llavors quan Espanya va començar a implantar les seves campanyes allí. Més tard va tenir lloc la Conferència d'Algesires i posteriorment Espanya i França.
 • Segon congrés del PLSDR.

  La Revolució Russa de 1917 fou un procés polític que culminà el mateix any amb l'establiment d'una república que substituí el sistema tsarista anterior i que porta a l'establiment de la Unió Soviètica. La revolució, es dividí en dues fases. La primera, «la revolució de Febrer», En la segona, «Revolució d'Octubre», fou una revolució de tipus socialista en la qual els Soviets prengueren el poder. Si bé els principals focus de la revolució foren Petrograd i Moscou.
 • Primera Revolució Russa.

  En 1905, va tenir lloc una primera revolució després de la derrota russa davant el Japó en la guerra rus-japonesa. El 22 de gener, es va convocar una manifestació a Sant Petersburg per a exigir reformes al tsar Nicolás II, sent aquesta durament reprimida, en el que es coneix com el Diumenge Sagnant.
 • Fin guerra Ruso-Japonesa

 • Conferencia internacional de Algecires.

  Espanya es veu obligada a incrementar l'explotació de les mines de Ceuta i Melilla i la protecció dels voltants.
 • Matrimoni Alfonso XIII y María Victoria de Battenberg

  Tambe conegut com el el matrimoni sangrent perque hi va haver un atentat en el carrer gran.
 • Fundacio Del Partit Republica.

 • Desastre del barranc del Llop

  Fet més destacat de la Guerra de Melilla, també coneguda com a primera guerra del Marroc, que dura des d'aquest fet fins a desembre del mateix any.
 • Fundacio del Partit Reformista.

 • La primera Guerra Mundial.

  Primera Guerra Mundial (1914 – 1919) va ser un conflicte bèl·lic global centrat en Europa que va començar en l'estiu de 1914. La lluita va acabar a la fi de l'any 1918. Aquest conflicte va involucrar a totes les grans potències del món, es van reunir en dues aliances oposades: els Aliats i els Imperis Centrals. Més de 9 milions de combatents van perdre la vida, degut en gran part als grans avanços tecnològics en potència de foc. És el segon conflicte més mortífer de la història.
 • Els Balcans Entren en la Guerra

  Considerant que la causa principal de la Primera Guerra Mundial és l'hostilitat entre Àustria-Hongria i Sèrbia, i que aquesta es va desencadenar després de l'assassinat de l'arxiduc Francesc Fernando a Sarajevo al juny de 1914, no és d'estranyar que alguns dels primers combats van tenir lloc entre Sèrbia i Àustria-Hongria.
 • Assesinat del Arxiduc Francesc Frenado

  Va ser el fet que va iniciar la primera guerra mundial
 • TRIPLE CRISI. VAGA GENERAL. JUNTES MILITARS. ASSEMBLEA PARLAMENTÀRIA.

  L'exèrcit va començar a qüestionar el sistema polític, el seu malestar pels baixos salaris i les causes al Marroc van fer que es creessin les Juntes de Defensa. Dada, com a resposta va decretar la censura de premsa i suspensió de Corts. Cambó va convocar una Assemblea de Parlamentaris únicament per a l'oposició d'esquerres. Aquesta situació va afavorir la creació d'un comitè d'acció conjunta de la CNT i UGT. La tensió va fer que es convoqués una vaga general per un canvi politic.
 • Signatura de la pau de Brest-*Litovsk amb Alemanya

  El tractat de Brest-Litovsk fou un tractat de pau que es va signar el 3 de març de 1918 a Brest-Litovsk, entre les Potències Centrals i Rússia, que va suposar la retirada de Rússia de la Primera Guerra Mundial. Encara que el tractat va quedar pràcticament obsolet abans d'acabar l'any, va alleujar els bolxevics que continuaven lluitant en la seva guerra civil i va afirmar la independència de Finlàndia, Letònia, Estònia, Lituània i Ucraïna.
 • Tractat de Versalles

  El Tractat de Versalles va ser un tractat de pau que es va signar en aquesta ciutat al final de la Primera Guerra Mundial per més de cinquanta països. Aquest tractat va acabar oficialment amb l'estat de guerra entre l'Alemanya del segon Reich i els Aliats de la Primera Guerra Mundial. Va ser signat el 28 de juny de 1919 en la Galeria dels Miralls del palau de Versalles
 • Etapa Tecnologica

  Correspon a l'etapa actual. S'origina durant la Segona Guerra Mundial, als Estats Units, des de dondese comença a construir el Nou Paradigma Tecnològic que acabarà de consolidar-se en la dècada de 1980.Conformat pel complex d'Electrònica i Informàtica, la Cibernètica, el Raig làser, la biotecnologia, lossatélites. La matriu d'acumulació del capital depèn de la disponibilitat tecnologia d'avançada i de laautosuficiencia energètica, aplicables als processo productius
 • FELIÇOS ANYS 20

  Mentre els països europeus participants en la IGM van sofrir una greu crisi econòmica, els EUA va sortir molt beneficiada. Durant la guerra va proveir a Europa provocant un gran creixement industrial, convertint-se en la primera potència econòmica i financera mundial. El creixement va seguir durant 20 anys, en els quals l'eufòria econòmica va generar una gran confiança en el model de vida americà.
 • ASSASSINAT D'EDUARDO DATO

  Mentre circulava amb cotxe per la Porta d'Alcalá el 8 de març de 1921, Eduardo Dato va ser assassinat, aquest era un polític que va estar tres vegades en la presidència de govern. Tres pistolers a bord d'una moto amb sidecar van bolcar sobre el cotxe del president més de vint trets. La versió oficial és que els assassins eren anarquistes. Els assassins van actuar amb total impunitat gaudint d'armes de luxe, diners en abundància i fugida garantida.
 • CREACIÓ DEL PARTIT NACIONAL FEIXISTA

  Mussolini crea en 1919 els "Fasci de Combat", grup militar que vestia amb camisa negra i practicaven la violència contra socialistes i comunistes. En 1921 es transforma en el Partit Nacional Feixista, que es presentava com el recurs més eficaç per a detenir els moviments revolucionaris a Itàlia. Comptava amb el suport de la burgesia, l'església catòlica i del monarca.
 • MARCHA SOBRE ROMA

  El Partit Feixista reunit a Nàpols proposa la "Marxa sobre Roma". Aquest era un acte per a demostrar el seu poder al rei Victor Manuel II, acompanyat de 300.000 camises negres amb l'objectiu que el monarca lliurés el poder a Mussolini.
 • COP D'ESTAT DE PRIMO DE RIVERA

  El 13 de setembre de 1923 , Primo de Rivera, que en aquell moment era Capità General de Catalunya, presa el poder a Barcelona mitjançant un cop d'estat amb el suport de l'exèrcit.
  Immediatament és declarat l'Estat de setge en tot el país, els grups de poder local formen milícies ciutadanes armades compostes per “gent d'ordre” amb les quals donen suport al cop. El dia 15 de Setembre, el General colpista serà nomenat President del Govern pel rei Alfons XIII.
 • PUTSCH DE MUNICH

  Els nazis van intentar un cop contra el govern de Baviera, que va acabar en fracàs, sent empresonat Hitler. Durant la seva estada allí escriu "Mein Kampf", llibre que resumeix les seves principals idees polítiques com el nacionalisme, la supressió del Tractat de Versalles i l'antisemitisme. En sortir de la presó en 1924 reorganitza el partit dos grups, SS i SA.
 • FUNDACIÓ D'UNIÓ PATRIÒTICA

  FUNDACIÓ D'UNIÓ PATRIÒTICA
  Primo de Rivera buscava amb la creació de la Unió Patriòtica, entre altres iniciatives de la segona època de la seva Dictadura, la institucionalització del seu règim.Per a això necessitava un partit polític que havia de funcionar com a únic en el sistema, encara que no puguem definir ni al partit ni al règim que desitjava formular, com a totalitari. Al final el partit seria molt personalista i estretament vinculat amb el dictador, i no va poder sobreviure-li.
 • Mort de Lenin.

  Vladímir Ilych Uliánov (Lenin), líder comunista i fundador de la Unió Soviètica, va morir el 21 de gener de 1924, a Moscou, a l'edat de 53 anys. El seu funeral, desenvolupat al gener de 1924, va ser seguit per un festeig fúnebre que va recórrer Moscou i en el qual van participar milions de persones. El seu cos es conserva embalsamat.
 • DESEMBARCAMENT D'ESPÍGOLS

  Desembarcament d'Espígols va ser una acció militar. El 8 de setembre 1925, va tenir lloc el primer desembarcament amfibi amb èxit realitzat en la història del món. El desembarcament en una costa dominada per l'enemic és el tipus d'operació de guerra més difícil i arriscades que existeix.Mitjançant una acció combinada de les forces de terra, mar i aire de l'exèrcit espanyol i en menor mesura del francès, van desembarcar 13.000 soldats espanyols en un territori hostil controlat pels moros rifeños.
 • Creació URSS

  Creació URSS
  El 29 de desembre de 1922, en la conferència de delegacions plenipotenciàries de la RSFS de Rússia, RFSS de Transcaucàsia, RSS d'Ucraïna i RSS de Bielorússia van aprovar el Tractat de Creació de l'URSS i la Declaració de Creació de l'URSS. És un document que legalitza la creació de la unió de diverses Repúbliques Soviètiques per a formar la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques.
 • CRACK DEL 29, EL JUEVES NEGRO

  Prèviament es donen la recuperació econòmica d'Europa i l'especulació en bossa. Així, es va produir l'enfonsament de la Borsa de Nova York. Els inversors cedissin les seves accions a preus molt baixos i retiressin els diners dels bancs. La gent va perdre els seus estalvis, provocant la fallida dels bancs que les finançaven i així l'augment de l'atur. els EUA comença a sofrir una recessió econòmica.
 • Pacte de Sant Sebastià

  Pacte signat entre partits republicans, dirigents socialistes, nacionalistes bascos i catalans que preveia la proclamació de la República i concedir l'autonomia a Catalunya.
 • Constitució de 1931

  Constitució de 1931
  Aquesta constitució convertia Espanya en una democràcia autèntica.Els donis van obtenir el dret a votar i el primer president va ser Niceto Alcalá Zamora.
 • Ascens d'Hitler

  Hitler és triat Canceller d'Alemanya
 • Estatut d’Autonomia

  L’Estatut d’Autonomia de Catalunya va ser aprovat el 1932 però les Corts van fer molts retalls en relació a l’Estatut. Donava poder a la Generalitat en justicia,sanitat i ordre públic.
 • INCENDI DE LA REICHSTAG (ASCENS D'HITLER AL PODER)

  En les eleccions de 1932, Hitler no absoluta majoria, encara que gràcies a aliança aconsegueix que el president Hindenburg li nomeni canceller. Per a poder comptar amb majoria, convoca noves eleccions al març. En la campanya electoral s'incendia el Reichstag, alguna cosa que serveix de pretext per a proclamar l'estat d'emergència, perseguir als seus adversaris i retallar llibertats.
 • Revolució d’Astúries

  Uns 20.000 miners socialistes i comunistes van fer una revolució armada ,on el Govern va enviar un exèrcit amb el general Franco. En pocs dies va posar fi a la revolució.
 • NIT DELS GANIVETS LLARGS/ OPERACIÓ COLIBRÍ

  En l'estat excepcional d'emergència declarat per Hitler, el Partit Nazi va obtenir en les noves eleccions el 44% dels vots. Al juny Hitler va ordenar una purga dins del seu propi partit; va manar assassinar als seus adversaris polítics (dins de les SA). Va ser una manera de deixar clar el que li succeiria a tot aquell que s'oposés als seus desitjos.
 • EL III REICH

  El 2 d'agost de 1934 mor el president Hindenburg. Hitler va assumir els poders del president de la República, sense oposició, augmentant la seva poder i obtenint el control de tots els ressorts de l'Estat. Neix així l'III Reich, ell es converteix en el führer i la democràcia alemanya passa a ser una dictadura. Es van prohibir altres partits, es van eliminar drets i va establir la censura.
 • Ruptura del Tractat de Versalles

  Hitler trenca el Tractat de Versalles en introduir la conscripció militar.
 • Victòria del Front Popular

  Desprès dels fets d'Asturies les forces d'esquerra van fer una col·laboració.Es va firmar el pacte del Front Popular,consistia en que es van juntar els partits republicans d'esquerra.Preveia l'amnistia per tots els empresonats,la reforma agària i l'aprofundiment del procés autonòmic.
 • Franco líder únic dels revoltats

  L' 1 d'octubre Franco va ser nomenat cap de l'Estat per la Junta de Defensa Nacional a Burgos.El 1937 a Burgos va ser nomenat generalíssim de tots els exèrcits.
 • PACTO RIBBENTROP-MÓLITOV

  Hitler i l'URSS signen el pacte germànic-soviètic, com a forma de cerca d'entesa entre les dues parts. Era un pacte de no agressió que contenia una clàusula secreta dedicada a Polònia i els Països Bàltics.
 • INVASIÓN DE POLONIA

  En la matinada d'aquest dia i després d'assegurar-se la no intervenció de l'URSS després d'en pacte germànic-soviètic, Hitler i les seves tropes alemanyes envaeixen Polònia, provocant la reacció de França i Regne Unit que l'endemà passat, li declaren la guerra a Alemanya, donant menjant a la Segona Guerra Mundial.
 • Alemanya pren diferents territoris d'Europa

  Durant l'any de 1940 Alemanya envaeix a: Noruega, Dinamarca, Bèlgica, Holanda, Luxemburg, es pren París i bombardeja a Anglaterra. Itàlia envaeix Grècia.
 • 1942 Els Aliats comencen a contrarestar l'atac d'Alemanya i els països de l'eix

  els Estats Units derrota al Japó en la batalla de Midway.
  El 27 de juliol de 1942 Anglaterra deté l'avanç alemany a Àfrica en la primera batalla del Alameín.
  El 23 d'agost de 1942 s'inicia la batalla de Stalingrad entre Alemanya i la Unió Soviètica.
  El 3 de novembre de 1942 Anglaterra derrota a Alemanya en la segona batalla del Alameín.
 • Alliberament dels territoris Nazis per part dels Aliats.

  Els aliats inicien el desembarcament de Normandia.
  El 10 d'agost de 1944 els Estats Units derrota al Japó en la batalla de Guam.
  El 25 d'agost els aliats derroten a Alemanya en la batalla de Normandia.
  El 20 d'octubre Yuguslavos i Soviètics alliberen Belgrad.
  29 de desembre Hongaresos i Soviètics alliberen Budapest.
 • 1945 derrota d'Hitler i el Nazisme.

  Els aliats derroten a Alemanya en la batalla de les Ardenes.
  26 de març Estats Units derrota al Japó en la batalla de Iwo Jima.
  25 d'abril tropes de la Unió Soviètica prenen Berlín.
  30 d'abril Adolfo Hitler se suïcida a Berlín.
  9 de Maig Alemanya es rendeix als Aliats.
  21 de juny EUA derrota al Japó en la batalla de Okinawa
  6 i 9 d'agost EUA llança dues bombes nuclears a Hiroshima i Nagasaki.
  2 de setembre Japó es rendeix als EUA
  Finalment Hitler es suicida dins d'un bunker.
 • Inicio Guerra Fria

  Inicio Guerra Fria
 • Discurso Churchill

  Churchill va donar un discurs en la Universitat de Fulton (Missouri, els EUA) i en el parlo de l'aparició d'un "teló d'acer" a Europa, tambien parlo de la necessitat de frenar el comunisme.
 • Retirada tropa britàniques i soviètiques

  La crisi de Iran.
  Iran estava ocupat per Regne Unit i l'URSS; la Urss es nego a la retirada però gràcies a les pressions dels EUA i Regne Unit finalment va cedir
 • Plan Marshall

  Programa d'ajuda econòmica finançat pels EUA
 • Proclamació de l'Estat d'Israel

  La Declaració d'independència d'Israel va tenir lloc el 14 de maig de 1948 en el Museu d'Art de Tel Aviv, en el número 16 del bulevard Rotchschild, coincidint amb la finalització legal del Mandat Britànic de Palestina, l'enyorada «Terra d'Israel» (Eretz Israel) dels jueus. La declaració es va dur a terme després d'haver-se aprovat un any abans en l'Assemblea General de les Nacions Unides el Pla de partició de Palestinaen dos Estats, un àrab i un altre jueu.
 • Bloqueig de Berlin

  El bloqueig de Berlín (en alemany, Berlin-*Blockade) va ser el tancament de les fronteres que compartien el Regne Unit i els Estats Units amb la Unió Soviètica en el territori alemany ocupat, i que es va desenvolupar entre el 24 de juny de 1948 i el 12 de maig de 1949.
 • 1r bomba atòmica URSS

  Aquest fet va fer a comencés la carrera d'armaments
 • RFA

  RFA
  República Federal Alemanya, formada per les tres zones alemanyes occidentals.
 • Fi del bloqueig de Berlí

  El 12 de maig de 1949, fa 67 anys, els EUA i l'URSS arriben a un acord per a posar fi al bloqueig que sofria la ciutat de Berlín. El Bloqueig de Berlín va ser un conegut episodi ocorregut durant la Guerra Freda.
 • Fi de la guerra freda

  Fi de la guerra freda
  La Guerra Fría llegó a su fin en noviembre de 1989, con las negociaciones establecidas por Ronald Reagan y Gorbachev Mikhail, después de un período de 42 años que determinan las relaciones internacionales.
 • Period: to

  Guerra de Succecio

 • Period: to

  Pactes de Familia