Sistemes operatius

 • Anys 40

  Arrel de la Segona Guerra Mundial va sorgir l'informatica. No existe els SO i els programadores interactuaben amb el hardware a través del llenguatge maquina.
 • Anys 50

  Anys 50
  Amb l'objectiu de facilitar l'interacció entre persona i ordinador, apareixen els conecptes com el monitor resident , procesament per lotes (batch processing) i el emmagatzematge temporal .
  Es crea el primer Sistema Operatiu para un ordinador IBM 704. L'unic que feia era començar l'execució d'un programa cuan l'anterior acababa.
 • Anys 60:

  Es produeix una revolució al camp dels SO. Apareixen concibe com sistema multitasca, multiusuari, multiprocessador i sistema a temps real.
  Sistema multitasca: Ejecutar procesos o aplicaciones al mateix temps. Compartint un o mes procesadors.
  Sistema multiusuari: Proveeir servei i procesament a varis usuaris simultaniament.
  Sistema multiprocesador: Utilitzar dos o mes CPUs.
  Sistema a temps real: No te importacia l'usuari sino els processos
 • 1969

  1969
  Apareix UNIX, la base de la gran majoria de Sistemes Operatius d'avui dia.
 • Anys 70

  Amb l'avanç de la electronica, va poder comenzar a crearse circuits amb milers de transistors en un centímetro cuadrat de silici, lo que portaria a desarrollar els primers sistemes integrats .
  Es produeix un boom en cuestió d'ordinadors personaless, apropant aquests al public en general. AIXO fa Que es multipiqui el Desenvolupament, creant el lleguantge de programació C .
 • Anys 80

  Anys 80
  Es va començar a deixar de costat el rendiment ia buscar que el SO sigues amigables, surgint les interficies grafiques.
  Neixen el sistemes operatius com por ejemplo MacOS, MS-DOS, OS / 2.
  MS-DOS: Microsoft va a comprar QDOS i el va a modificar. Va continuar fins la versio 7.1 cuan va deixar de funcionar.
  MacOS : L'ordinador Macintosh Incluye caracteristiques novedoses com GUI , multitareas i mouse.
 • Anys 90

  Apareix Linux (que posteriorment es juntaria amb GNU), Solaris, Microsoft Windows NT, Windows, FreeBSD.
  Linux: Versió millorada de Unix, en principi treballaba en comandes, pero més endavant es va a implementar un servidor grafic i gestors de finestres com KDE, GNOME.
  Solaris: Tipus Unix desarrollat ​​por Sun Microsystems.
  Microsoft Windows / Windows NT: Familia de sistemes operatius de Windows. No va a arribar a ser un SO amb entorn grafic fins el Windows 95 .
 • 17 de feberer del 2000

  El 17 de febrero del 2000 es va posar en circulació la versió Windows NT 5.0 que es va anomenar Windows 2000 . Aquest consta de 4 versiones: Professional, Server, Advanced Server i Data Center Server.
 • windows xp

  El 25 de octubre de 2001 amb un aspecte i apariencia redisenyats i amb el servei d'ajuda i soport tecnic, es va llençar Windows XP . Producte de major venta de Windows fins al moment, debut a que es troba disponible en 25 idiomes. Versiones: Home Edition, Professional, Media Center (2002).
 • Mac os x

  El 24 de Març de 2001 ES VA llançar La Primera versió oficial de Mac OS X .
  El 25 de septiembre del mateix cualquier Apple va treure la nova versió 10.1 PUMA que incrementaba el rendimiento del sistema a la vegada que incorporó noves caracteristiques com la reproducció de DVD.
 • El MAC OS X v 10.2 JAGUAR

  El MAC OS X v 10.2 JAGUAR va sortir el 23 d'Agost de 2002 amb més de 150 millores.
 • windows 2003

  El 2003 es va llençar Windows Server 2003 , que era un XP modificado por labores empresariales con un servidor.
 • 10.3 PANTHER

  El 24 de octubre de 2003 es va llençar la versió 10.3 PANTHER que va incluir tantes o més millores que l'anterior.
 • versió 10.4 TIGER

  La versió 10.4 TIGER va sortir al mercat el 29 d'Abril de 2005. En aquesta versió van apareixer els primer equipa "Mac Intel". Aplicacions millorades: Spotlight, Dashboard, iChat, QuickTime 7, Safari.
 • windows vista

  windows vista
  En 2006 va sortir Windows Vista , amb el sistema de seguretat més solit a la fecha. Aquest es reconegut per el diseny i apariencia completament nou.
 • 10.5 LEOPARD

   10.5 LEOPARD
  26 de octubre de 2007 va sortir la versió 10.5 LEOPARD . Contenia més de 300 noves funcions.
 • windows 7

  El 22 de octubre de 2009 es va llençar el Windows 7, per al mon inalambric. También marca el debut de Windows Touch, per a usuario amb pantalles táctiles. Versiones: Home Basic i Premium, Professional i Ultimate. Tot en versiones 32 i 64 bits.
 • 10.6 SNOW LEOPARD

  La versión 10.6 SNOW LEOPARD incluye millores de rendiment, eficiencia i estabilitat més que d'apariencia. Va sortir el 28 d'Agost de 2009.
 • 10.7 LION 10.8 LEÓN DE MONTAÑA .10.9 MAVERICKS 10.11 EL CAPITAN .

  10.7 LION 10.8 LEÓN DE MONTAÑA .10.9 MAVERICKS 10.11 EL CAPITAN .
  El Juliol de 2011, la versió 10.7 LION va ser llençada. El 12 de Febrer de 2012, la versió 10.8 LEÓN DE MONTAÑA . El 22 de octubre de 2013, la 10.9 MAVERICKS . El 2 de junio de 2014, la 10.10 YOSEMITE . I el 8 de junio de 2015 la versió 10.11 EL CAPITAN .
 • Windows 8

  Windows 8 es llança el 26 de octubre de 2012, un sistema operativo renovado en una interfaz total nova con funcionalidad táctil o teclat i mouse.
 • Windows 10

  Windows 10
  Windows 10 es l'ultim Sistema Operatiu de Windows. Va ser llençat al public el 29 de Juliol de 2015.
 • MAC OS X, la 10.12 SIERRA

  L'ultima versió del MAC OS X, la 10.12 SIERRA ha sigut llençada el 20 de septiembre de 2016 a través de la Mac App Store.