R4fb2a6a2b3ebca897396046971295517

SIGLO XX

By paulapp
 • Period: to

  Anglaterra adquereix en Canal de Suarez.

 • Firma de la "Triple Alianza"

  Alemanya, Austro-Hongria y Itàlia.
 • Conferència de berlí

  Convocada per Anglaterra i França per repartir-se Àfrica
 • Guillermo II sube al trono en Alemania

 • Acord Franco-Russ

 • Guerra Russa Japonesa

  Firma de la entenent Cordiale
 • Rusia derrota a Japò

 • Inici de la IGM

 • Revolució Russa

 • Inici de la Segona guerra mundial

  Alemanya invaeix Polonia
 • Gran Bretanya i França declaren la Guerra a Alemanya

 • L'uniò soviètica invaeix Polonia

  per l'est
 • Varsovia es rendeix

  Alemanya i l'uniò Sov. es reparteixen el territori de Polonia
 • Comença la batalla de França

 • Itàlia invaeix el sur de França

 • Batalla de Gran Bretanya

 • Alemanya, Itàlia i Japò firmen un pacte

 • Japò bombardejaa Pearl Harbor

 • Alemannya declara la guerra a EU

 • Batalla stangraado

 • Hitler es suicida

 • Alemanya es rendeix

 • Els aliats guanyen la segona guerra mundial