PROJECTE INCLUYE

 • REDACCIÓ Projecte

 • CERCA DE PARTICIPANTS PER AL PROJECTE

  Primera reunió - explicació projecte
 • COMENCEN LES MOBILITATS PER EUROPA: ISLÀNDIA, IRLANDA, GRÈCIA, ITÀLIA

 • Revisió i planificació del projecte

 • APROVACIÓ DEL PROJECTE AMB ALGUNES RETALLADES

  Ressolució pressupostos
 • PRIMERES REUNIONS DE TREBALL. Establiment de comisions, desenvolupament del disseny d'activitats d'impacte al centre, plantejament d'eines per valorar el punt de partida i l'impacte

 • Pensar en el desenvolupament de les activitats un cop fetes les formacions

 • Treballar en les activitats que podrem dur a terme a partir de les nostres formacions i definir els questionaris per valorar l'impacte

 • PREPARATIUS PER A LES MOBILITATS

  PREPARATIUS PER A LES MOBILITATS
  TWINSPACE: la Mònica ens ha explicat com fer un Site de google, i com utilitzar el Twinspace, el Twinlive, i el Twingroups.
 • GRUP DE TREBALL a partir de les experiències a les mobilitats.

  ACORDS:PRODUCTE VISIBLE: serà una exposició artística del recorregut de la nostra feina, una recerca sobre el concepte de cura des de moltes perspectives, com la consciència i la connexió amb la cura a diferents nivells repercuteix sobre la motivació intrínseca i l’èxit acadèmic i personal dels alumnes. PRESENTACIÓ AL CLAUSTRE.
 • ELABORACIÓ D'UNS QÜESTIONARIS DE DIAGNOSI, PER A ALUMNAT COM PER AL PROFESSORAT

  ELABORACIÓ D'UNS QÜESTIONARIS DE DIAGNOSI, PER A ALUMNAT COM PER AL PROFESSORAT
  QÜESTIONARIS: vam quedar que cadascú feia una mica de qëstionari sobre el seu àmbit, pensant en tot moment quins són els objectius que volem assolir. Els àmbits són: bullying - Maite
  tècniques de meditació i relaxació - Susanna
  augmentar la presència de l'anglès a les classes - Montse, Àngels
  patrimoni - Carlota i Jordi
  estratègies pedagògiques - Lídia, Mònica
 • MOBILITAT TORÍ

 • Reunió ERASMUS per reconduir el projecte

  La Noelia entra a l'equip INCLUYE + realitzar un qüestionari per a profes i un per a alumnes per a la propera reunió d’aquí a quinze dies.
  Les sessions formatives entre nosaltres es post-posen per al tercer trimestre esperant que la situació de pandèmia estigui més calmada i ens permeti atendre de nou totes les actuacions pendents.
 • SESSIONS DE FORMACIÓ ENTRE ELS MEMBRES DE L'EQUIP PER COMPARTIR ELS APRENENTATGES, OBERTES AL CLAUSTRE.

 • FEM REGISTRE DELS PASSOS QUE HEM ANAT FENT PER IMPLEMENTAR ELS NOUS APRENENTATGES

 • ES PASSEN ELS QÜESTIONARIS DE PROFES I ALUMNES

 • S'IMPULSA DE NOU EL DESPLEGAMENT DE LES ACTIVITATS DEL PROJECTE.

  Explicar l’evolució dels qüestionaris , concretar dates de les sessions formatives obertes, iniciar concurs del logo: definir nivell de participació, bases
 • S'IMPULSA UN CONCURS PER DISSENYAR EL LOGO DEL PROJECTE INCLOU PER DIFONDRE'L ENTRE ELS ALUMNES

 • ES PUBLICA LA CRONOLOGIA DEL DESPLEGAMENT DEL PROJECTE EN FORMAT INFOGRAFIA.

 • ACTIVITAT DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE ALS ALUMNES