Mapa australia

Let's visit Australia

 • Let's know something a bout Australia

  Activitat 3Activitat 2.1Activitat 1Els alumne realitzen les tres primeres activitats a l'escola en parelles. És un primer pas per conèixer una mica les regions d'Australia i com anar d'un lloc a un altre.
 • Students correction

  Els alumens es reuneixen de nou i inteneten corregir les errades.
 • Let's organize

  Els alumes s'organitzen en gruups de 4. i han de comenzar a distribuirse les tasques.
  . Quina serà la portada.
  . Busqueda de fotos.
  . Què es dirà aspecte a tractar, que són:
   Cities
   National Parks
   Rivers,Lakes and Waterways
   Rainforest and Mountains
   Unique Wonders
 • Let's put altogether

  Els alumnes es reuneixen i aporten tot el material que han pogut recopilar sobre cadascú dels topic s a tractar.
  Portan per escrit el text que acompanyarà a cada un d'ells.
 • Draft. 1ª Correció text escrit.

  S'envia els rextos al professor per una primera correcció.
 • Feedback.

  El professor envia les correcions dels textos. Només hi ha marcats les errors i no corregits.
 • Audacity

  Els alumnes graven els textos
 • Windows moviemaker. Edició

  Els alumnes introdueixen les imatges que recoplilaren i afegeixen els textos gravats amb l'audacity
 • Pujar el Video.

  Tots els grups pujen els seud vídeos a un Blog que s'ha creat amb anterioritat i amb el nom: Let's visit Australia.
 • What do I konw about Australia?Quizz basat en el vídeos.

  Els alumne shan de veure i escoltar els vídeos realitzat pels seus companys i hauran de omplir un questionari que ha preparat el professor amb la informació dels vídeos