Pages1

Procés de l'STEAM Challenge

By ccano
 • Observació i identificació d'un possible problema

  Observació i identificació d'un possible problema
  Primerament, ens vam adonar que molts sectors s’havien vist afectats pel confinament i el tancament i s’havien trobat amb diversos problemes, ja que és el que escoltàvem en els medis de comunicació.
 • Plantejament de la hipòtesi

  Plantejament de la hipòtesi
  És en aquest moment quan se’ns va ocórrer la hipòtesi que la pagesia també es trobava afectada en aquesta mateixa situació.
 • Fase d'investigació

  Fase d'investigació
  Com que estàvem encuriosits vam decidir investigar sobre aquest camp. Vam buscar recursos i vam parlar amb persones expertes per tal d‘obtenir la informació necessària per tal de poder dur a terme les nostres pròpies conclusions i buscar una solució.
 • Anàlisi de dades

  Anàlisi de dades
  Un cop obtinguda aquesta informació, vam procedir a analitzar-la i classificar-la segons el grau d’importància per tal d’intentar detectar les necessitats d’aquest sector.
 • Emetem les nostres conclusions i proposem ajudes al problema inicial

  Emetem les nostres conclusions i proposem ajudes al problema inicial
  Finalment, ens vam adonar que la nostra hipòtesi no era del tot certa ja que la pagesia no s’havia vist tan greument afectada. Tot i així, vam pensar en un parell de solucions que podrien ser útils per millorar les condicions de la pagesia.