O galego no SXX

Timeline created by facebooker_2792699530855728
In History
 • A época das Irmandades

  A época das Irmandades
  Irmandade de Amigos da Fala" da Coruña, a literatura galega renacerá novamente
 • Fundación da revista Nós

  Fundación da revista Nós
  Destacan figuras como Otero Pedrayo, Vicente Risco e Castelao
 • Seminario de Estudos Galegos

  Seminario de Estudos Galegos
  É unha especie de Universidade Galega onde se van realizar numerosos estudos e publicacións de diferentes ámbitos tendo a lingua galega como habitual.
 • Xeración do 25

  Escritores nacidos en torno ao ano 1900, e cuxa actividade literaria se realiza no período das Vangardas. Estes autores tamén poden aparecer denominados como a xeración dos novecentistas
 • Literatura Galega na guerra

  A literatura en lingua galega esmorece, pois o novo réxime practicamente non permitiu publicacións en lingua galega.
 • A literatura de posguerra

  A partir de 1936, e durante as décadas de 1940 e 1950, a literatura galega non estivo morta, senón que foi continuada polos autores galegos que, ou ben se viron na obriga de exiliárense, ou ben estaban emigrados en América do Sur no momento no que estalou a guerra
 • Fundación Editorial Galaxia

  Elemento de moita importancia dentro do proceso de recuperación cultural e do rearmamento do galeguismo
 • A recuperación cultural e literaria na Galiza

  Durante a década de 1960, Galiza verá acentuado o proceso de recuperación cultural que xa comezara no decenio anterior. Todo este proceso terá as súas repercusións na literatura. Así, no ano 1961 celebrarase o a primeira e única edición do Certame de Teatro do Miño
 • Evolución da poesía

  Destacaban a aeclosión da escrita feminina e a convivencia de varias promocions es pleno auxe.
 • Period: to

  Fundación da revista Nós

  figuras principais a Vicente Risco, Otero Pedrayo e Castelao