Mustafa kemal ataturk

Mustafa Kemal Atatürk’ ün Hayatı

 • Selanik’te doğdu.

  Selanik’te doğdu.
  Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır.
 • Askeri Rüştiye’ye girdi

  Askeri Rüştiye’ye girdi
  Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde öğrenime başladı, sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti. Bu sırada babasını kaybetti (1888). Bir süre Rapla Çiftliği'nde dayısının yanında kaldıktan sonra Selanik'e dönüp okulunu bitirdi. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne kaydoldu. Kısa bir süre sonra 1893 yılında Askeri Rüştiye'ye girdi. Bu okulda Matematik öğretmeni Mustafa Bey adına "Kemal" i ilave etti.
 • Manastır Askeri Lisesi’ ne girdi.

  Manastır Askeri Lisesi’ ne girdi.
  1896-1899 yıllarında Manastır Askeri İdâdi'sini bitirip, İstanbul'da Harp Okulunda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu., Harp Akademisi'ne devam etti. 11 Ocak 1905'te yüzbaşı rütbesiyle Akademi'yi tamamladı.
 • Trablusgarp Savaşı

  Trablusgarp Savaşı
  1911 yılında İstanbul'da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı.
  1911 yılında İtalyanların Trablusgarp'a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 22 Aralık 1911'de İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını kazandı. 6 Mart 1912'de Derne Komutanlığına getirildi.
 • Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı’na atandı

  Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı’na atandı
  9 Ağustos 1915 Mustafa Kemal, Anafartalar Grubu Komutanlığı'na atandı. 9 Ağustos 1915 Mustafa Kemal, bizzat idare ettiği taarruzla, Anafartalar cephesinde düşmanı geri attı. I. Anafartalar Zaferi kazanıldı.10 Ağustos 1915 Mustafa Kemal, Conkbayırı süngü hücumuyla önemli bir zafer daha kazandı.
 • Mustafa Kemal, Samsun’a çıktı.

  Mustafa Kemal, Samsun’a çıktı.
  Mondros Mütarekesi'nden sonra İtilaf Devletleri'nin Osmanlı ordularını işgale başlamaları üzerine; Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı.
 • Anadolu’ da kongreler düzenledi

  Anadolu’ da kongreler düzenledi
  İkinci Edirne Kongresi (15 Ocak 1920)
  Oltu İslam Terakki Fırkası Kongresi (21 Şubat 1920)
  Beşinci Balıkesir Kongresi (10-23 Mart 1920)
  Lüleburgaz Kongresi (31 Mart-2 Nisan 1920)
  Üçüncü (Büyük) Edirne Kongresi (9-13 Mayıs 1920)
  AFYON KONGRESİ (2 Ağustos 1920)
  BİRİNCİ POZANTI KONGRESİ (5 Ağustos 1920)
  İkinci Pozantı Kongresi (8 Ekim 1920)
 • Mustafa Kemal, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.

  Mustafa Kemal, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.
  23 Nisan 1920'de, Hacıbayram Camisi'nde cuma namazı kılınıp, kurbanlar kesildikten sonra ilk TBMM, İttihat ve Terakki Kulübü olarak yapılan binada açıldı. Cumhuriyete giden yolda büyük adımlar atılmasını sağlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 yıl önce 23 Nisan'da açılması, Türkiye Cumhuriyetinin kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından birisi oldu.
 • Gazi Mustafa Kemal, Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı’nı kazandı.

  Gazi Mustafa Kemal, Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı’nı kazandı.
  30 Ağustos 1922 günü, düşman ordusunun büyük kısmı dört taraftan sarılarak, Mustafa Kemal Paşa'nın ateş hatları arasında, bizzat Zafertepe'den idare ettiği savaşta tamamen yok edildi veya esir edildi. Bu savaş, Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak adlandırıldı.
 • Cumhuriyet ilan edildi.

  Cumhuriyet ilan edildi.
  Cumhuriyetin ilanı, hukuksal olarak İkinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923 günü gerçekleşen oturumunda Mustafa Kemal'in hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle Türkiye Devleti'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olarak belirlenmesidir.
 • 1923-1937: Sayısız yenlik ve inkilapların Gerçekleşmesi

  1923-1937: Sayısız yenlik ve inkilapların Gerçekleşmesi
  Atatürk özel yaşamında sadelik içinde yaşadı. 29 Ocak 1923'de Latife Hanımla evlendi. Birçok yurt gezisine birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine dek sürdü. Çocukları çok seven Atatürk Afet (İnan), Sabiha (Gökçen), Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları ve Mustafa adlı çobanı manevi evlat edindi. Abdurrahim ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı. Yaşayanlarına iyi bir gelecek hazırladı.
 • Dolmabahçe Sarayında gözlerini kapadı.

  Dolmabahçe Sarayında gözlerini kapadı.
  10 Kasım 1938 saat 9.05'te yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayarak İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Cenazesi 21 Kasım 1938 günü törenle geçici istirahatgâhı olan Ankara Etnografya Müzesi'nde toprağa verildi. Anıtkabir yapıldıktan sonra nâşı görkemli bir törenle 10 Kasım 1953 günü ebedi istirahatgâhına gömüldü.