Karel IV.

 • May 14, 1316

  narození Václava

 • May 15, 1323

  svatba Václava s Blankou, biřmování, jméno Karel

 • Aug 2, 1347

  Karel IV. českým králem, korunovace

 • Apr 5, 1355

  Karel IV. císařem

 • Nov 29, 1378

  smrt panovníka