HISTÒRIA DE SABADELL

 • Period: 30,000 BCE to 3500 BCE

  PREHISTÒRIA

  La prehistòria és un terme utilitzat sovint per a descriure el període anterior a la història escrita. La prehistòria es pot fer retrocedir fins al començament de l'univers mateix, encara que el terme és més utilitzat per a descriure períodes de quan ja hi havia vida a la Terra; els dinosaures poden descriure's com a animals prehistòrics i els humans de les cavernes es descriuen com a gent prehistòrica.
 • 3800 BCE

  ELS PRIMERS POBLADORS

  ELS PRIMERS POBLADORS
  Els primers assentaments de la comarca del Vallès són de fa 7.000 anys, quan s'hi establiren unes comunitats d'agricultors i ramaders. A la zona de Can Roqueta (Sabadell) s'han dut a terme diverses excavacions que han posat al descobert...
 • Period: 3500 BCE to 476

  HISTÒRIA ANTIGA

  L'edat antiga o antiguitat és el període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident el 476, que marca l'inici de l'edat mitjana. És, per tant, el primer període pròpiament històric.
 • 218 BCE

  L'ÈPOCA ROMANA

  L'ÈPOCA ROMANA
  Amb l'arribada dels romans al 218 aC, es produeix la romanització on la cultura ibèrica indígena s'anirà assimilant als nouvinguts. Al Vallès, i a la zona de Sabadell, ja a partir del segle ii aC, comencen a aparèixer els primers assentaments romans, alguns sobre antics establiments ibèrics ja existents, com el de la Salut. El segle i, amb August com a emperador
 • 300

  ELS IBERS

  ELS IBERS
  Els ibers van poblar diversos llocs dels terrenys que avui són Sabadell, entre ells, la serra que ara es coneix per La Salut. I és amb els ibers que va néixer el nom d'Arrahona.
  El conjunt d'edificacions aixecades pels romans a La Salut podia ser el que ells en deien "villa", o sigui una gran explotació pagesa.
 • 476

  ÈPOCA MITJANA

  ÈPOCA MITJANA
  El 987 el rei de França, considerat com a senyor del país, confirmà a Ot, abat del monestir de Sant Cugat, els dominis que el cenobi posseïa, i entre aquests l'alou d'Arrahona, que havia donat Nunterd, un nou senyor d'aquestes terres i de les de Jonqueres.
 • Period: 476 to 1492

  HISTÒRIA MITJANA

  L'edat mitjana o edat medieval és el període de la història d'Europa que va des del segle v fins al segle xv. Succeeix l'edat antiga, que acaba amb la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, i precedeix el Renaixement i l'era de l'exploració. És la segona de les tres divisions tradicionals de la història d'Occident: l'antiguitat clàssica, el període medieval i el període modern.
 • 1453

  EDAT MODERNA

  EDAT MODERNA
  La vila comença a créixer més enllà de les seves muralles. Les primeres cases fora del perímetre emmurallat de la ciutat van començar a bastir-se a partir del segle XVI. El creixement urbà va inutilitzar alguns dels antics portals, que van haver de canviar la seva ubicació. Es van construir nous edificis com ara el casal de l'Estudi (conegut després com la Casa del Comú) i un nou porxo a la plaça Major.
 • Period: 1453 to

  EDAT MODERNA

  L'edat moderna és la quarta de les etapes en què es divideix tradicionalment la història a Occident segons la historiografia francesa. L'inici de l'Edat Moderna es pot fixar entre la Caiguda de Constantinoble (any 1453) i el Descobriment d'Amèrica (any 1492), i la seva fi en la Revolució Francesa (any 1789) ,va començar a néixer un nou sistema econòmic, el mercantilisme.
 • Period: to

  HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

  L'edat contemporània és el concepte que s'aplica a l'últim gran període històric, que comprèn des de la Revolució francesa l'any 1789 i arriba fins a la nostra actualitat. Tanmateix, cal tenir en compte que aquest període no és, en cap cas, una època lineal, sinó complexa i amb diferents canvis que la determinen. La podem caracteritzar per un marcat procés de creixement econòmic
 • CIUTAT INDUSTRIAL

  CIUTAT INDUSTRIAL
  La ciutat va passar dels 2.000 habitants a començaments de segle als 23.044 (cens de 1897). El caràcter industrial de Sabadell es va veure reforçat durant aquest segle, en què destaquen diversos esdeveniments com ara la instal·lació de la primera màquina de vapor en una fàbrica tèxtil (1838) i la fundació de la Societat d'Amants de l'Agricultura i la Indústria de la Vila de Sabadell.
 • CIUTAT DE SERVEIS

  CIUTAT DE SERVEIS
  Els primers reptes del nou ajuntament democràtic se situen a l'entorn de la urbanització de la ciutat i la creació d'equipaments públics. El creixement descontrolat dels anys 50, 60 i 70 havia generat nous barris que no comptaven amb les infraestructures urbanes necessàries (enllumenat, clavegueram, pavimentació de carrers, etc.). El 1992 s'inauguren dos nous parcs públics: el de Catalunya i el del Taulí.
 • CIUTAT DEL CONEIXEMENT

  CIUTAT DEL CONEIXEMENT
  Sabadell ha assumit el repte que suposen les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Compta per a això amb l'important teixit econòmic i social de la ciutat, amb l'avenç experimentat per les seves indústries de la informació i amb una dinàmica ciutadana i associativa disposada a col·laborar en aquest desenvolupament.