HISTÒRIA DE LA MÚSICA I LA DANSA

Timeline created by facebooker_2199020726787959
In Music
 • Period:
  401
  to
  1400

  LA MÚSICA A L'EDAT MITJANA (s.V-XIV)

  Monodia (s.V-XIV)
  ·Religiosa (Cant Gregorià): Cant en llatí i sense acompanyament músical.
  Compositors: monjos (anònim).
  ·Porfana (Trobadors i Joglars): Senyors feudals i gent d'origen humil què tenien la funció d'entretenir i donar expressió a sentiments no religiosos.
  Compositors: Leonin, Pérotin.
  Polifonia (s.IX-XIV)
  ·Religiosa i Porfana: Es cantava una melodia en tessitures diferents.
  Compositors religiosos: Sacerdot, Chantre, Schola cantorum.
  Compositors: Berenguer de Palou, Marcabrú.
 • Period:
  1401
  to

  LA MÚSICA AL RENAIXEMENT (s.XV-XVI)

  ·És l'època daurada de la Polifonia.
  ·Gènere: predomina la música profana per sobre de la religiosa.
  ·Timbre: la musica vocal no perd importància i la música instrumental augmenta.
  ·Textura: polifònica contrapuntísta / homofònica / melodia acompanyada).
  ·Melodia: model vocal (tessitura, àmbit reduïts i moviments conjunt)
  ·Ritme: major llibertat i naturalitat rítmica respectant la comprensibilitat del text.
  ·Compositors: G.Dufay, J.Dunstable, Ciconia, J. del Encina.