Evolutie theorie.

By Sien
 • Period: to

  Jean-Baptiste de Lamarck.

  Jean-Baptiste de Lamarck is ervan overtuigt dat elke soort wil evalueren om zicg te verbeteren, hij noemt dit het lamarckisme.
 • Period: to

  Thomas Maltus

  In 1798 publiceerde hij een panflet waarin uitleg stond over de gevareb van de bevolkingsgroei. Er stond in dat op een gegeven monent er minder voedsel dan mensen. Daardoor is het niet in evenwicht, maar omdat mensen sterven is het wel weer in evenwicht. Hij noemde dit het mantisupaanse plafon.
 • Period: to

  Gegorges Cuvier

  Gegorges denkt dat op elke aardlaag organismen groeien en als ze dood gaan dat er dan een aarlaag overheen gaat en dat er op de volgende laag weer andere oranismen groeien.
 • Period: to

  Charles Lyell

  Charles zegt: ''dat het vormen van stenen word gedaan door processen die zich nu nog steeds afspelen.'' In 1830 tot 1833 scheef hij een boek.
 • Period: to

  Charles Darwin.

  Charles onderzocht op een reis veel fossielen, planten en dieren. Zo ondekte hij dat de eilanden in de omgeving allemaal veel vogels hebben die op elkaar lijken. Hier schreef hij ook een boek over.
 • Period: to

  Gregor Mendel

  Gegor kruisde en kweekte planten, daardoor kwam hij tot de conclusie dat: ''elke geslachtcel zijn eigen eigenschap heeft en dat als je ze combineerd, je een combinatie krijgt van'' eigenschappen van het ene organisme en het anderen.
 • Period: to

  Alfred Wallace

  Alfred reisde naar de amasone en verschillende eilanden, wat hij hier ontdekt had schreef hij in een boek.
 • Period: to

  Walther Flemming

  De duise onderzoeker Walther ontdekre draatjes in de celkernen, en ontdekte verdubbeling bij celdeling. Hij noemde de draatjes chromesomen.
 • Period: to

  Theodosius Dobzhansky

  Theodosius zei: ''dat niets van de termen van biologie klopt alleen die van de evolutie.''
 • Period: to

  Maurice Wilkins

  Maurice onderzocht spermacellen en bevastigde het DNA model.
 • Period: to

  Francis Crick

  De natuurwetenschapper Francis ontmoette James Watson en zij stelde samen het DNA fractuur samen.
 • Period: to

  Rosalind Franklin

  Rosalind heeft de eerste echte foto's gemaakt van DNA.
 • Richard Dawkins

  Richard is een bekende schrijver over de evolutietheorie.
 • Period: to

  Stephen Jay Gould

  Stephen is schrijver over de evolutie theorie.
 • Simon Conway Morris

  Hij vertelde dat dieren van verschillende soorten vergelijkbare lichaamsdelen vormen.