Baixa

Evolució històrica dels SO

 • Primers sistemes digitals electronics sense SO

  Els sistemes electrònics d'aquesta època es van programar en files de switches mecànics o per cables de pont en plaques de connexió. Es tractava de sistemes de propòsit especial que, per exemple, generaven taules balístiques per als militars o controlaven la impressió de xecs de nòmina a partir de dades sobre targetes de paper perforades
 • Desenvolupament de les característiques bàsiques d'un SO

  Com ara les funcions de monitor resident que podrien executar automàticament diferents programes successivament per accelerar el processament. El SO tenia una memoria de 64Kb
 • Primer SO de l'historia

  Primer SO de l'historia
  Un SO per a un ordinador IBM 704, i que bàsicament l'únic que feia era comença l'execució d'un programa quan l'anterior finalitzava.
 • Creació de un SO amb les formes modernes de l'actualitat

  S'han afegit funcions de maquinari, que van permetre l'ús de biblioteques de temps d' execució , interrupcions i processament paral·lel.
 • Presentació de l'avenç més important en l'historia dels SO

  Presentat per Manchester Atlas.
 • Supercomputador

  Supercomputador
  És un ordinador amb una capacitat de càlcul i processament molt més elevada que una computadora d'ús comú. La seva majoria van ser dissenyats per la companyia nord-americana Control Data Corporation. Durant la decada de 1980, utilitzaven només uns pocs processadors, a la decada de 1990 van començar a aparèixer les màquines amb milers de processadors tant als EE UU com al Japó.
 • Aparicio de UNIX

  Aparicio de UNIX
  La base de la gran majoria dels SO que existeixen avui en dia.
 • Aproximament del SO al públic en general

 • Creació del microprocessador

  Creació del microprocessador
  La invenció del microprocessador és una mica controvertida, sembla acceptat que la paternitat del primer microprocessador comercial correspon a Intel, es tracta de l'Intel 4004, que va aparèixer el 15 de novembre del 1971, un microprocessador de 4 bits creat per Federico Faggin i Marcian Hoff.
 • Creació del llenguatge de programació C

  Creació del llenguatge de programació C
 • Sorgiment del Apple I

  Sorgiment del Apple I
  Durant el juliol de 1976, va sorgir a la venta el primer ordinador amb un preu raonable (666,66$), a comparació d'altres maquines de l'època. Va ser creat per Steve Wozniak i Steve Jobs.
 • Creació de sistemes com MacOS, MS-DOS, Windows, Linux

  Creació de sistemes com MacOS, MS-DOS, Windows, Linux
 • LINUX publica la primera versió del nucli

  LINUX publica la primera versió del nucli
  Que posteriorment s'uniria al projecte GNU (un SO completament lliure, semblant a UNIX, al que li faltava per a funcionar un nucli funcional.
 • Microsoft llença el Windows 95

  Microsoft llença el Windows 95
 • Microsoft llença Windows XP

  Microsoft llença Windows XP
 • Apple desenvolupa el seu SO: IOS

  Apple desenvolupa el seu SO: IOS
 • Sorgiment d'Android

  Sorgiment d'Android
 • Windows Phone 7.1

  Windows Phone 7.1
  És la primera versió de Windows Phone, que remplatzaria a Windows Mobile i al cancel·lat Windows Mobile 7
 • Windows 8

  Windows 8
 • Windows 10

  Windows 10