Eniac

De l'ENIAC al supercomputador

 • ENIAC

  ENIAC
  -Desenvolupada per John Presper Eckert i John William Mauchly.
  -Una màquina gegant considerada la primera computadora de propòsit general totalment digital.
 • UNIVAC

  UNIVAC
  -Va ser dissenyada per J. Presper Eckert y John William Mauchly.
  -El primer ordinador que es va fabricar de manera comercial als Estats Units.
 • Mòdem

  Mòdem
  -Inventat per Dennis Hayes.
  -Aparell electrònic capaç de convertir un senyal digital de dades en un altre senyal analògic que pugui ser transmès per un canal dissenyat per a senyals analògics.
 • Circuit integrat

  Circuit integrat
  -Inventat pel Premi Nobel Jack S. Kilby.
  -Revoluciona l'electrònica. Es troben tots els components electrònics necessaris per realitzar una funció.
 • Disc flexible

  Disc flexible
  -Inventat per Alan Shugart.
  -Dispositiu d'emmagatzemament de dades format per una peça circular de material magnètic que permet la gravació i la lectura de dades.
 • ARPANET

  ARPANET
  • Inventat per J.C.R. Licklider, de Bolt, Beranek and Newman. -Xarxa de computadors interconnectats.Mitjà de comunicació per als diferents organismes del país.
 • Correu electrònic

  Correu electrònic
  -Inventat per Ray Tomlinson.
  -Sistema que permet redactar, enviar i rebre missatges o cartes utilitzant sistemes de comunicació electrònica.
 • Intel 4004

  Intel 4004
  -Inventat per Federico Faggin.
  -La primera CPU completa en un sol xip, la primera comercialment disponible com un processador, gràcies a l'ús de la nova tecnologia de portes lògiques basada en silici, que permetia la integració d'un elevat nombre de transistors i una velocitat més ràpida del que mai abans havia estat possible
 • Micral

  Micral
  -Inventat per André Truong Trong Thi.
  -Microordenador
 • Apple I

  Apple I
  -Inventat per Steve Jobs i Steve Wozniak.
  -Un dels primers computadors personals, i el primer a combinar un microprocessador amb una connexió per a un teclat i un monitor.
 • CD-ROM

  CD-ROM
  -James Russell
  -Disc compacte pre-premsat que conté les dades d'accés, però sense permisos d'escriptura, un equip d'emmagatzematge i reproducció de música, el CD-ROM estàndard va ser establert el 1985 per Sony i Philips.
 • IBM Personal Computer

  IBM Personal Computer
  -Inventat per Don Estridge i el seu equip.
  -Ordinador original de la plataforma de maquinari IBM PC compatible.
 • Epson HX-20

  Epson HX-20
  -Inventada per Epson.
  -Generalment considerada com el primer ordinador portàtil.
 • World Wide Web

  World Wide Web
  -Inventat per Robert Cailliau i Tim Berners-Lee.
  -Xarxa de pàgines escrites en hipertext mitjançant el llenguatge de marcatge HTML i connectades entre si mitjançant vincles, de manera que formin un sol cos de coneixement pel qual es pot navegar fàcilment.
 • Mosaic

  Mosaic
  -Inventat per Marc Andreessen.
  -El primer navegador gràfic disponible per visualitzar pàgines web.
 • Pentium

  Pentium
  -Inventat per Vinod Dham.
  -Gamma de microprocessadors amb arquitectura x86 produïts per Intel.
 • Windows 95

  Windows 95
  -Inventat per Bill Gates.
  -La primera versió del Windows que no s'instal·la a sobre de MS-DOS, encara que internament utilitza codi de MS-DOS.
 • DVD

  DVD
  -Apareix amb Phlips i Sony.
  -Suport àmpliament usat per a l'emmagatzemament òptic de dades digitals, normalment dades i vídeo.
 • Windows 2000

  Windows 2000
  -Evolució del Microsoft Windows NT, versió de servidor del sistema operatiu Microsoft Windows.
 • Windows XP

  Windows XP
  -Línia de sistemes operatius produïts per Microsoft per l'ús en ordinadors personals, ordinadors que inclouen prestacions des de la llar i de negoci d'escriptori, ordinadors portàtils, mitjans de comunicació i centres multimédia.
 • Sense fil

  Sense fil
  -Tecnologia que permet la comunicació entre dispositius electrònics, que no es basa en el contacte físic a través de cables.
 • YouTube

  YouTube
  -Fundat per Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim.
  -Lloc web en el qual els usuaris poden pujar i compartir vídeos.
 • Windows Vista

  Windows Vista
  -Inventat per Bill Gates.
  -Avantpenúltima versió del Microsoft Windows, un sistema operatiu desenvolupat per Microsoft.
 • Windows 7

  Windows 7
  -Penúltima versió de Microsoft Windows, una sèrie de sistemes operatius produïts per Microsoft per usar en ordinadors personals, per ús domèstic i petit negoci, ordinadors portàtils, notebooks, Tablet PC i PCs Media Center.
 • MareNostrum

  MareNostrum
  -El supercomputador més potent d'Espanya.
  -Actualment ocupa la posició 41 en la llista Top 500.
  -Presentat per l'empresa IBM.
  -S'utilitza en la investigació sel genoma humà, l'estructura de les proteïnes i en el disseny de nous medicaments, entre d'altres.