220px charles darwin 1880

Biografia de Charles Darwin

 • Naixement a Sherewsbury, Anglaterra

  Naixement a Sherewsbury, Anglaterra
 • Ingressa a la Universitat d'Edimburg per cursar Medecina.

  Ingressa a la Universitat d'Edimburg per cursar Medecina.
 • Comença la carrera en Teologia a Cambridge

  Comença la carrera en Teologia a Cambridge
 • El botànic John Henslow desperta l'interés de Darwin per la història natural

  El botànic John Henslow desperta l'interés de Darwin per la història natural
 • Comença el Viatge del Beagle

  Comença el Viatge del Beagle
  Viatge d'exploració
 • Acaba el Viatge del Beagle

  Acaba el Viatge del Beagle
 • Darwin es trasllada a Londres

  Darwin es trasllada a Londres
 • Publica "Viaje de un naturalista alrededor del mundo en el H.M.S Beagle"

  Publica "Viaje de un naturalista alrededor del mundo en el H.M.S Beagle"
 • Escriu el primer esborrany de la teoria de l'evolució

  Escriu el primer esborrany de la teoria de l'evolució
  S'instal·la a Down, Anglaterra.
 • Presentació de la teoria de selecció natural de Darwin i Wallace davant la Linnear Society

  Presentació de la teoria de selecció natural de Darwin i Wallace davant la Linnear Society
  La selecció natural és un fenomen de l'evolució que es defineix com la reproducció diferencial dels genotips d'una població biològica. La formulació clàssica de la selecció natural estableix que les condicions d'un medi ambient afavoreixen o dificulten, és a dir, seleccionen la reproducció dels organismes vius segons siguin les seves peculiaritats. La selecció natural va ser proposada per Darwin com a mitjà per a explicar l'evolució biològica.
 • Darwin publica "The origin of Species"

  Darwin publica "The origin of Species"
 • Publicació de "Sobre la intervención de los insectos en la fecundación de las orquídeas"

  Publicació de "Sobre la intervención de los insectos en la fecundación de las orquídeas"
  En aquest llibre Darwin va descriure les seves observacions i experiments sobre les variades maneres en què les orquídies són pol·linitzades per insectes i va avançar diverses hipòtesis sobre la manera en què poden haver evolucionat aquestes complexes interaccions. Va ser la primera demostració detallada del poder de la selecció natural per a modelar interrelacions ecològiques complexes utilitzant, per a això, la coevolució entre les orquídies i els seus insectes pol·linitzadors.
 • Publica "The Descent of Man and Selection in Relation in Sex"

  Publica "The Descent of Man and Selection in Relation in Sex"
  Les cartes que Darwin va intercanviar amb John Stevens Henslow, professor de Botànica i Mineralogia de la Universitat de Cambridge, van anar de les més significatives de la seva vida. Va ser una carta de Henslow la que li va portar a Darwin la invitació a donar la volta al món com a company del capità Robert Fitz-*Roy del HMS Beagle - Henslow li havia recomanat no com "un naturalista acabat";, sinó com un jove i afable cavaller, capaç d'aprofitar l'oportunitat d'estudiar el món natural.
 • Es fa la primera traducció al castellà de "El origen de las especies"

  Es fa la primera traducció al castellà de "El origen de las especies"
 • Publica "Sobre la influencia de las lombrices en la formación de la tierra vegetal"

  Publica "Sobre la influencia de las lombrices en la formación de la tierra vegetal"
 • Darwin mor a Down, Anglaterra

  Darwin mor a Down, Anglaterra