Darwin charles 1

Charles Darwin

By LopRodz
 • Naixement

  Naixement
  Darwin va néixer a Shrewsbury, una petita ciutat del Regne Unit.
  Des de ben petit va mostrar un gust per la història natural i, una gran afició per col·leccionar coses (petxines, segells, monedes o minerals), aquest entusiasme el va portar a convertir-se en un naturalista sistemàtic.
 • El començament dels seus estudis

  El començament dels seus estudis
  Darwin va ingressar a la Universitat d'Edimburg per estudiar medicina, però no li va intresar gens. Així doncs, a principis del 1828 va entrar al Christ's College de Cambridge. On va anar de forma voluntaria a classes del botànic John Henslow, que es on va tenir l’oportunitat Darwin d’embarcar-se com a naturalista amb el capità Robert Fitzroy i d’acompanyar-lo en el viatge que va emprendre a bord del Beagle per tot el món.
 • Viatge del Beagle

  Viatge del Beagle
  Durant el viatge, Darwin va viatjar pel món, l’estudi de la geologia, va convertir el viatge en l’autèntica formació per a Darwin com a investigador, entre els èxits científics de Darwin durant el viatge inclouen: La teoria de la formació dels esculls de corall i l’observació de diferències entre exemplars de el mateix organisme recollit a diferents illes, cosa que el va portar a sospitar que es podria posar en dubte la teoria de l'estabilitat de les espècies.
 • Teoria de la selecció natural

  Teoria de la selecció natural
  La selecció natural és un mecanisme de selecció, actua com un filtre que determina la supervivència i la reproducció dels individus més capaços de sobreviure en un entorn determinat; sobreviuen els individus més adaptats i capaços. En la mateixa espècie, neixen més individus que sobreviuen. Els que tenen èxit perquè tenen alguns trets avantatjosos són aquells que tenen la capacitat de perpetuar l’espècie i maximitzar-ne el rendiment reproductiu.
 • Teoria de Alfred Russel Wallace

   Teoria de Alfred Russel Wallace
  Darwin va rebre un manuscrit que contenia una presentació concisa però clara de la teoria de l’evolució per selecció natural que coincidia exactament amb les seves pròpies opinions. El text era obra d’Alfred Russel Wallace, Darwin va resumir el seu manuscrit presentat per Lyell i Hooker a la Linnaeus Society, juntament amb l’obra de Wallace i un extracte d’una carta enviada per Darwin el 5 de setembre de 1857 que incloïa un esborrany del seu teoria.
 • Origen de les especies

  Origen de les especies
  Darwin va proporcionar proves que la diversitat de la vida va sorgir de descendència comuna com a resultat d'un patró d'evolució ramificat.
  Aquestes proves diuen que cada espècie és prou fèrtil per reproduir-se si sobreviu, els individus d'una població varien d'uns als altres, les variacions son hereditaries, els individus menys adaptats a l'entorn tenen menys probabilitats de sobreviure i per últim com a resultat hi han canvis en les poblacions per adaptar-se al entorn.
 • La resposta de la societat

  La resposta de la societat
  Les implicacions teològiques de l'obra, que van atribuir a la selecció natural fins ara reservada a la divinitat, van ser la causa de l'oposició immediata a l'Associació Britànica per a l'Avançament de la Ciència celebrada a Oxford, el bisbe Samuel Wilberforce, va ridiculitzar les tesis evolutives, evocant una forta resposta del zoòleg Thomas Henry Huxley, que era el principal defensor de les tesis de Darwin.
 • La ascendencia de l’home

  La ascendencia de l’home
  Darwin aplica la teoria de l’evolució de la selecció natural a l’evolució humana, fent especial èmfasi en la importància de la selecció sexual. A més, el llibre tracta molts altres aspectes de la psicologia evolutiva, l’ètica evolutiva, les diferències entre diferents races d’éssers humans, així com el paper dominant de les dones a l’hora d’escollir parelles d’aparellament.
 • La formació del motlle vegetal a través de les accions dels cucs

  La formació del motlle vegetal a través de les accions dels cucs
  És un llibre que parla sobre els cucs de terra, publicat poc abans de la seva mort. En estudiar el comportament i l’ecologia dels cucs de terra, el seu treball diu que els canvis graduals durant llargs períodes de temps poden tenir greus conseqüències. Aquest va ser el primer treball significatiu sobre la bioturbació del sòl.
 • La seva mort

  La seva mort
  Darwin va ser un naturalista reconegut per ser el científic més influent dels que van plantejar la idea de l'evolució biològica, mitjançant la selecció natural. Va dedicar gairabé tota la seva vida a la investigació i va fer nombroses contribucions tant a la ciència com a la societat en general. Va morir el 19 d'abril de 1882 a causa d'un atac de cor.