Charles Darwin

By Marta C
 • Naixament

  Naixament
  Charles Darwin va nèixer a Sherewsbury. Era el segon fill masculí del famós doctor Robert Waring Darwin.El seu avi també era doctor.
 • Mort de la mare de Darwin

  Mort de la mare de Darwin
  Després que la mort de la seva mare, la seva educació va transcórrer a una escola local. Ell va desciure-la com la seva pitjor experiència intelectual. Des de ben petit ja va mostrar un gran interés per la natura i una afició per col·leccionar monedes, minerals...
 • Darwin ingresa a la Universitat d'Edimburg

  Darwin ingresa a la Universitat d'Edimburg
  Estudia medicina perquè el seu pare volia que es continués la tradició familiar. No obstant, Darwin no va interesar-se en la carrera per això, dos cursos després el seu pare el va enviar a una carrera eclesiàstica.
 • Darwin ingresà en el Christ's College de Cambridge

  Darwin ingresà en el Christ's College de Cambridge
  Descuida el seu temps d'estudi per fer coses que li agradaven com anar a caçar o muntar a cavall. En un moment es va interesar per la música i la pintura, però la falta d'oïda musival i incapacitat pel dibuix va fer que es sorprengués de sí mateix.
 • Darwin acaba els seus estudis

  Darwin acaba els seus estudis
  El reverend de Henslowel convenç perquè es profunditzi en la geologia. Henslow li va proporcionar a Darwin la oportinitat d'embarcar un viatge amb el naturalista Robert Fitzroy.
 • Expedició del Beagle

  Expedició del Beagle
  El vaixell, comandat pel capità Robert FitzRoy, havia de fer un viatge de cinc anys per tot el món. El viatge demostraria l’oportunitat de tota una vida per al jove naturalista en naixement.
  El 27 de desembre de 1831, el HMS Beagle va iniciar el seu viatge al voltant del món amb Darwin a bord. Al llarg del viatge, Darwin va recollir diversos exemplars naturals, inclosos ocells, plantes i fòssils.
 • Darwin als Galápagos

  Darwin als Galápagos
  A través de la investigació i l’experimentació pràctiques, va tenir l’oportunitat única d’observar de prop els principis de botànica, geologia i zoologia. Les illes del Pacífic i l’arxipèlag de les Galápagos van ser d’interès particular per a Darwin, igual que Amèrica del Sud.
 • Darwin torna a Anglaterra

  Darwin torna a Anglaterra
  En tornar a Anglaterra el 1836, Darwin va començar a escriure les seves troballes al Journal of Researches, publicat com a part de la narrativa més gran del capità FitzRoy i posteriorment editat a la Zoologia del viatge del Beagle.
  El viatge va tenir un efecte monumental en la visió de Darwin de la història natural. Va començar a desenvolupar una teoria revolucionària sobre l'origen dels éssers vius que anava en contra de la visió popular d'altres naturalistes de l'època.
 • Darwin s'instal·la a Londres

  Darwin s'instal·la a Londres
  Es va dedicar a «fer una mica de societat», actuant com a secretari honorari de la Geological Society i prenent contacte amb Charles Lyell.
 • Primer quadern de notes

  Primer quadern de notes
  Va escriure el seu primer quadern de notes sobre els seus punts de vista sobre la «transmutació de les espècies», que se li van anar imposant a reflexionar sobre les seves pròpies observacions sobre la classificació, les afinitats i els instints dels animals, i també com a conseqüència d'un estudi exhaustiu de totes les informacions va poder recollir relatives a les transformacions experimentades per plantes i animals domèstics a causa de la intervenció de criadors i horticultors.
 • Darwin llegeix "El ensayo sobre el principio de la población" de Thomas Malthus

  Darwin llegeix "El ensayo sobre el principio de la población" de Thomas Malthus
  Les seves investigacions, realitzades sobre la base de «autèntics principis baconianos», aviat el van convèncer que la selecció era la clau de l'èxit humà en l'obtenció de millores útils en les races de plantes i animals. La possibilitat que aquesta mateixa selecció actués sobre els organismes que vivien en un estat natural se li va fer patent va llegir aquest llibre.
 • Darwin publica el seu diari de viatge

  Darwin publica el seu diari de viatge
  Darwin explica les seves vivències durant el viatge que va durar 5 anys.
 • Teoria de la evolució

  Teoria de la evolució
  La teoria de l’evolució de Darwin declara que les espècies van sobreviure mitjançant un procés anomenat "selecció natural", on les que s’adaptaven/ evolucionaven per satisfer els requisits canviants del seu hàbitat natural, mentre que aquelles espècies que no van aconseguir evolucionar i reproduir-se van morir.
  A les seves observacions i estudis, va notar similituds entre espècies de tot el món, que el van fer creure que les espècies que coneixem van evolucionar a partir d’avantpassats comuns.
 • Darwin presenta el seu llibre sobre la evolució de les espècies

  Darwin presenta el seu llibre sobre la evolució de les espècies
  Després d’anys d’investigació científica, Darwin va introduir públicament la seva revolucionària teoria de l’evolució en una carta llegida en una reunió de la Societat Linneana. Va publicar una explicació detallada de la seva teoria a la seva obra més coneguda, Sobre l’origen de les espècies per mitjans de selecció natural.
 • Mort

  Mort
  Després de tota una investigació devota de tota la vida, Charles Darwin va morir a casa seva, Down House, a Londres, el 19 d'abril de 1882. Va ser enterrat a l'abadia de Westminster.