Charles darwin 1880

Charles Darwin

 • Period: to

  Naixement/Mort

 • Estudis de Charles Darwin

  Estudis de Charles Darwin
  Va començar medicina, en l'universitat d'Edimburg
 • Estudis Charles Darwin

  Estudis Charles Darwin
  Va començar una carrera eclesiàstica en Cambridge
 • Viatge Beagle

  Viatge Beagle
  L'objectiu de l'expedició era el de completar l'estudi topogràfic dels territoris de la Patagònia i la Terra de el foc, el traçat de les costes de Xile, Perú i algunes illes de Pacífic i la realització d'una cadena de mesures cronomètriques al voltant de el món. El periple, de gairebé cinc anys de durada, va portar a Darwin al llarg de les costes d'Amèrica de Sud, per tornar després durant l'últim any visitant les illes Galápagos, Tahití, Nova Zelanda, Austràlia, Maurici i Sud-àfrica.
 • Publicacions

  Publicacions
  El viatge del Beagle
 • Teoria de la selecció natural.

  Teoria de la selecció natural.
  La formulació clàssica de selecció natural estableix que les condicions d'un medi ambient afavoreixen o dificulten, és a dir, seleccionen la reproducció dels organismes vius segons siguin les seves peculiaritats. La selecció natural va ser proposada per Darwin com a mitjà per explicar l'evolució biològica
 • Exemples de la teoria de la selecció natural.

  Exemples de la teoria de la selecció natural.
  El pelatge blanc dels animals de l'àrtic, que els permet ocultar-se en la neu.
  El camuflatge de les llagostes, que els fa semblar fulles.
  Els moviments del mascarell de pota blava mascle, per atraure la seva parella.
  Les girafes, de les que van sobreviure les de coll més llarg.
  El canvi de color d'un camaleó quan té una presa, o per protegir-se.
 • Publicacions

  Publicacions
  L'origen de les espècies és una obra fonamental de la literatura científica, considerada com la base de la biologia evolutiva.
 • Publicacions

  Publicacions
  El origen del home és un llibre del naturalista anglès Charles Darwin, que es va publicar per primera vegada el 1871. En ell s'aplica la teoria de l'evolució a l'evolució humana i hi detalla la seva teoria de la selecció sexual, una forma d'adaptació biològica diferent, però interconnectada amb la selecció natural.
 • Publicacions

  Publicacions
  La formació de l'humus vegetal, a través de les pàgines d'aquest treball, el lector podrà comprovar la dedicació amb què Darwin les va estudiar, com a responsables de la formació de l'humus, una investigació que va decidir publicar en forma de llibre per a, entre altres raons, fer-los veure als éssers humans la importància de tota criatura, per minúscula que sigui
 • Publicacions

  Publicacions
  L'Autobiografia de Charles Darwin és una obra autobiogràfica del naturalista anglès Charles Darwin. Darwin va escriure el text per a la seva família i el va titular Recol·leccions del desenvolupament de la meva ment i caràcter. Segons l'autor, el va escriure entre maig i agost de 1876, tot i que durant els sis anys finals de la seva vida va afegir 67 pàgines a les 121 inicials.