CHARLES DARWIN

 • Period: to

  EL NAIXEMENT DE DARWIN

  Darwin va néixer el 12 de febrer al 1809 a Down House en al Regne Unit de Gran Bretanya. I la seva nacionalitat és britànica.
 • ON VA ESTUDIAR

  ON VA ESTUDIAR
  Al 1825 va estudiar medicina en la Universitat d'Edimburg. Per decisió del seu pare .Pero no va estar molt interesat, fins al any 1828 que es va ingresar a Christ's College de Cambritge.
 • L'expedició de l'Beagle

  El 27 de desembre de 1831 el Beagle va salpar de Davenport amb Darwin a bord, disposat a començar la qual ell va cridar la seva «segona vida» després de dos mesos de descoratjadora espera a Plymouth
 • palpitacions i dolor de cap

  al 1831 durant aquest temps Darwin experimentava la palpitació i el dolor de cap. D'origen més que probablement nerviós, com potser també ho haurien de ser més tard els seus freqüents prostracions. Sense saber-ho, Darwin havia corregut el risc de ser rebutjat per Robert Fitzroy,
 • La tornada a Angla terra

  La tornada a Angla terra
  La salut de Darwin s'havia alterat; cap al final de el viatge es marejava amb més facilitat que en els seus començaments, i en la tardor de 1834 havia estat malalt durant un mes. S'ha especulat amb la possibilitat que, al març de 1835, contragués una infecció latent de l'anomenada malaltia de Chagas com a conseqüència de la picada d'un insecte.
 • Instalat a Londres

  Es va dedicar actuant com a secretari honorari de la Geological Society i prenent contacte amb Charles Lyell.
 • El començament del 1839

  Va treballar en la redacció del seu diari de viatge i en l'elaboració de dos textos que presentaven les seves observacions geològiques i zoològiques.
 • EL PRIMER QUADERN DE NOTES DE CHARLES

  EL PRIMER QUADERN DE NOTES DE CHARLES
  Va començar a escriure el seu primer quadern de notes sobre els seus nous punts de vista sobre la «transmutació de les espècies», que se li van anar imposant a l'reflexionar sobre les seves pròpies observacions sobre la classificació, les afinitats i els instints dels animal
 • El èxit científic de Darwin

  D'entre els èxits científics obtinguts per Darwin durant el viatge, el primer a veure la llum, la teoria sobre la formació dels esculls de coral pel creixement d'aquest en les vores i en el cim d'illes que s'anaven enfonsant lentament.
 • Les costes de Xile

  Des del 1846 fins al 1854, va estar ocupat en la redacció dels seus monografies sobre els cirrípodos, pels quals s'havia interessat durant la seva estada a les costes de Xile a l'trobar exemplars d'un tipus que plantejava problemes de classificació
 • La teoria de l'evolució

  La teoria de l'evolució
  va emprendre la redacció d'una obra que, tot i estar concebuda a una escala tres o quatre vegades superior de la que després havia de ser el text efectivament publicat, representava, en la seva opinió, un simple resum de el material recollit al respecte.
 • L'origen de les especies

  L'origen de les especies
  va quedar per fi redactat el llibre Sobre l'origen de les espècies per mitjà de la selecció natural
 • L'origen de l'home

  L'origen de l'home
  va publicar la seva obra L'origen de l'home i la selecció en relació al 'sexe , on va exposar els seus arguments a favor de la tesi que l'home havia aparegut sobre la Terra per mitjans exclusivament naturals.
 • L'expressió de les emocions en l'home i en els animals

  L'expressió de les emocions en l'home i en els animals
  obra seminal del que després seria l'estudi modern del comportament
 • La mort de Darwin

  La mort de Darwin
  A la fi de 1881 va començar a patir greus problemes cardíacs, i va morir a conseqüència d'un atac a el cor el 19 d'abril del 1882