Charles darwin 3000 3x2gty 56a4890a3df78cf77282ddaf

Charles Darwin

 • Naixement de Charles Darwin

  Naixement de Charles Darwin
  Charles Darwin va néixer el dia 12 de febrer de 1809 a Shrewsbury, Gran Bretanya. El naturalista, geòleg i biòleg era fill del poeta anglès Erasmus Darwin, qui va pagar el seu viatge del Beagle, i la seva mare era Susannah Darwin.
 • Comença els estudis a Universitat

  Comença els estudis a Universitat
  Primerament va estudiar a la Universitat d'Edimburg, i seguidament va anar a la de Cambridge, on va cursar els seus estudis de medicina.
 • Viatge del beagle

  Viatge del beagle
  El viatge del Beagle va començar a Plymouth, Inglaterra cap a 1831,
  fins el 2/10/1836, que va tornar a Anglaterra, amb un munt de dades, que el van ajudar a crear la seva teoria sobre la selecció natural, també va escriure el llibre anomenat “The Voyage of the Beagle".En aquest viatge Darwin va veure la similitud que hi havia entre alguns fòssils d’espècies extingides i éssers vius, les variacions en el bec dels pinsans de les distintes illes Galapagos, degut a l’aliment que hi havia en elles.
 • Casament de Charles Darwin

  Casament de Charles Darwin
  Es van casar a l’esglèsia de San Peter`s a Maer i després es van mudar a Londres. D’aquest matrimoni van nèixer 10 fills que van tenir la parella.
 • Origen de las espècies

  Origen de las espècies
  La seva obra “ El origen de las especies por medio de la selección natural” afirma que:
  Els individus menys adaptats al medi ambient tenen menys probabilitats de sobreviure i menys probabilitats de reproduir-se, i per tant sobreviuen els que están més adaptats.
  Aquest procés lent dóna canvi en les poblacions per adaptar-se, i finalment, després d'aquestes variacions amb el temps es formen noves espècies.
  Hi ha una constant lluita per la supervivència.
 • La fecundació de les orquídies

  La fecundació de les orquídies
  En aquest llibre Darwin va descriure les seves observacions i experiments sobre els variats maneres en què les orquídies són pol·linitzades per insectes i va avançar diverses hipòtesis sobre la manera en què poden haver evolucionat aquestes complexes interaccions. Va ser la primera demostració detallada de el poder de la selecció natural per modelar interrelacions ecològiques complexes utilitzant, per a això, la coevolució entre les orquídies i els seus insectes pol·linitzadors.
 • L'origen de l'home i la selecció en relació amb el sexe

  L'origen de l'home i la selecció en relació amb el sexe
  Al llarg d’aquesta obra, Darwin descriu les principals accions expressives en els humans i en d’altres animals. Del seu anàlisi, n’extreu una sèrie d’expressions facials que cataloga d’universals. Les troba associades al patiment, la tendresa, la por o la vergonya.
 • L’expressió de les emocions en l’home i en els animals

  L’expressió de les emocions en l’home i en els animals
  Tracta sobre la forma que tenen de comunicar corporalment emocions i altres coses alguns animals, principalment mamífers i ocells. En particular, arriba a la conclusió que persones de diferents edats i cultures, i fins i tot altres animals mamífers, expressaven de manera semblant les emocions bàsiques amb la cara.
 • Mort de Charles Darwin

  El naturalista va morir el 19 d’abril de 1882, a la seva casa, anomenada Down House a Downe , Gran Bretanya.
 • Autobiografia de Charles Darwin

  Autobiografia de Charles Darwin
  És una obra autobiogràfica del naturalista, que va escriure el text per a la seva família i el va titular Recol·leccions del desenvolupament de la meva ment i caràcter. Aquesta obra es troba en la part final de la vida de Darwin.