Charles darwin

CHARLES DARWIN

 • Naixement de Charles Darwin

  Naixement de Charles Darwin
  Darwin va néixer a Shrewsbury una petita localitat de Regne Unit. Ja des de la infància va donar mostres d'un gust per la història natural que ell va considerar innat i, especialment, d'una gran afició per col·leccionar coses (petxines, segells, monedes o minerals), aquesta passió el va portar a esdevenir un naturalista sistemàtic.
 • Comença els seus estudis

  Comença els seus estudis
  Darwin va ingressar a la Universitat d'Edimburg per estudiar medicina, però, no va aconseguir interessar-se per la carrera.De manera que, a principis de 1828 ingressà al Christ 's College de Cambridge.On va assistir de forma voluntària a les classes del botànic John Henslow, qui va aconseguir a Darwin l'oportunitat d'embarcar com a naturalista amb el capità Robert Fitzroy i acompanyar-lo en el viatge que aquest es proposava realitzar a bord del Beagle al voltant del món.
 • Viatge del Beagle

  Viatge del Beagle
  Durant el viatge Darwin va recorrer tot el mon, l'estudi de la geologia, va convertir el viatge en la veritable formació de Darwin com a investigador, d'entre els èxits científics obtinguts per Darwin durant el viatge destaquen: La teoria sobre la formació dels esculls de coral i l’observació de diferències entre els exemplars d'un mateix organisme recollits en les diferents illes, el que li va fer sospitar que la teoria de l'estabilitat de les espècies podia ser posada en dubte.
 • Teoria de la selecció natural

  Teoria de la selecció natural
  La selecció natural és el mecanisme selectiu, actua com un filtre que determina la supervivència i la reproducció dels individus més capacitats per a sobreviure en un ambient determinat; sobreviuen els individus més adaptats. En una mateixa espècie, neixen més individus dels quals sobreviuen. Els que aconsegueixen fer-ho és perquè posseeixen algunes característiques avantatjoses, són els que tenen la possibilitat de perpetuar l'espècie i maximitzar la seva eficiència reproductiva
 • Teoria de Alfred Russel Wallace

  Teoria de Alfred Russel Wallace
  Darwin va rebre un manuscrit que contenia una breu però explícita exposició d'una teoria de l'evolució per selecció natural, que coincidia exactament amb els seus propis punts de vista. El text, era obra d'Alfred Russel Wallace,Darwin va resumir el seu manuscrit, que va ser presentat per Lyell i Hooker davant la Linnean Society, juntament amb el treball de Wallace i amb un extracte d'una carta remesa per Darwin el 5 de setembre de 1857, en el qual constava un esbós de la seva teoria.
 • Origen de les especies

  Origen de les especies
  Darwin va presentar proves que la diversitat de la vida va sorgir de la descendència comuna a través d'un patró ramificat d'evolució. Aquesta diu que:
  -Cada espècie és prou fèrtil per reproduir-se si sobreviu.
  -Els individus d'una població varien d'uns als altres.
  -Les variacions son hereditaries.
  -Els individus menys adaptats a l'entorn tenen menys probabilitats de sobreviure.
  -Com a resultat hi han canvis en les poblacions per adaptar-se al entorn.
 • La resposta de la societat

  La resposta de la societat
  Les implicacions teològiques de l'obra, que atribuïa a la selecció natural facultats fins llavors reservades a la divinitat, van ser causa que immediatament comencés a formar-se una oposició,en una sessió de la British Association for the Advancement of Science que va tenir lloc a Oxford, el bisbe Samuel Wilberforce, va ridiculitzar les tesis evolucionistes, provocant una contundent rèplica per part de l'zoòleg Thomas Henry Huxley, que va ser el principal defensor de les tesis de Darwin.
 • La ascendencia de l’home

  La ascendencia de l’home
  Darwin aplica la teoria de l'evolució de la selecció natural a la evolució humana fent especial èmfasi en la importància de la selecció sexual . A més el llibre aborda molts altres aspectes sobre psicologia evolutiva , ètica evolutiva , diferències entre les diferents races d'éssers humans així com el paper dominant de la dona en l'elecció de companys de aparellament
 • La formació del motlle vegetal a través de les accions dels cucs

  La formació del motlle vegetal a través de les accions dels cucs
  És un llibre sobre els cucs de terra .Es va publicar poc abans de la seva mort. S’explora el comportament i l’ecologia del cuc de terra, el seu treball diu que els canvis graduals durant llargs períodes de temps poden provocar conseqüències grans. Va ser el primer treball significatiu sobre bioturbació del sòl.
 • Mort

  Mort
  Darwin va ser un naturalista reconegut per ser el científic més influent dels que van plantejar la idea de l'evolució biològica a través de la selecció natural. Va dedicar la seva vida a la investigació i va fer nombroses aportacions tant a la ciencia com a la societat en general.
  Va morir el 19 de Abril de 1882 a causa d'un atac de cor.