Η Εικονομαχία

Timeline created by Barroga
In History
 • Period: 815 BCE to 832 BCE

  Η αναζωπύρωση της Εικονομαχίας

  Η Εικονομαχία αναζωπυρώθηκε από τους αυτοκράτορες Λέοντα Ε' ο Αρμένιος και Θεόφιλο. Ο Λέων κατανίκησε τους Βουλγάρους στην Μεσημβρία και αναδιοργάνωσε το κράτος.Στα τέλη του 814 ο Λέων ζήτησε από τον πατριάρχη Νικηφόρο να γίνει κάτι στο θέμα των εικόνων. Έτσι διέταξε λοιπόν την καθαίρεση των εικόνων. Ο γιος και διάδοχος του Μιχαήλ Θεόφιλος το 832 απαγόρευσε την λατρεία των εικόνων, δηλαδή την προσκύνησή τους, τους ασπασμούς και την προσαγωγή φώτων. 
 • 787 BCE

  Ζ' Οικουμενική Σύνοδος

  Ζ' Οικουμενική Σύνοδος
  Η σύνοδος καταδίκασε ως αίρεση την Εικονομαχία, αποφάσισε την καταστροφή των εικονοκλαστικών συγγραμμάτων και αναστήλωσε τις εικόνες επιτρέποντας την προσκύνησή τους, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ιωάννη Δαμασκηνού. Στις  23 Οκτωβρίου 787 στο ανάκτορο της Μαγναύρας επικυρώθηκαν οι αποφάσεις της συνόδου και υπογράφτηκαν από την Ειρήνη την Αθηναία και τον γιο της Κωνσταντίνο Στ’. 
 • 754 BCE

  Κορύφωση της εικονομαχιας

  Κορύφωση της εικονομαχιας
  Τις εικονοφιλικές απόψεις υπερασπίστηκε θεωρητικά ένας απ’ τους μεγαλύτερους θεολόγους της εποχής του, ο Ιωάννης Δαμασκηνός, ένας Σύρος που κατείχε ανώτερο αξίωμα στην αυλή του χαλίφη της Δαμασκού.
  Η ένταση της διαμάχης εικονομάχων και εικονολατρών κορυφώθηκε επί Κωνσταντίνου Ε’, ο οποίος εξαπέλυσε εκστρατεία τρομοκράτησης των μοναχών και καταστροφής των μονών που ήταν προπύργια εικονολατρίας.
 • Period: 754 BCE to 754 BCE

  Εικονομάχικη σύνοδος

  Από τις 10 Φεβρουαρίου 754 ως τις 8 Αυγούστου στην Ιέρεια συγκλήθηκε σύνοδος με συμμετοχή 338 επισκόπων, υποστήριξαν την εικονοκλαστική διδασκαλία .Οι εικονόφιλοι ονόμασαν τη σύνοδο ειρωνικά «ακέφαλη σύνοδο. Υποστηρίχθηκε πως είναι αδύνατο να δείξουν τον Χριστό και την Αγία Γραφή  και την πατερική γραμματεία κατέληξαν στην καταδίκη των ιερών εικόνων και της λατρείας τους.Στις 29 Αυγούστου κατέστρεψαν τις εικόνες και τις αντικατέστησαν με παραστάσεις από ζωα και φυτά ή με τον αυτοκράτορα.
 • 730 BCE

  Το εικονομάχικο διάταγμα

  Το εικονομάχικο διάταγμα
  Ο Λέων καθιέρωσε τον διωγμό των εικόνων ως επίσημο δόγμα του Κράτους και της Εκκλησίας, και τότε (730) εξέδωσε το πρώτο διάταγμα, με το οποίο οριζόταν η καταστροφή των εικόνων και η δίωξη των εικονόφιλων. Επίσης οι διώξεις είχαν και άλλες μορφές για παράδειγμα βασανιστήρια, εξορίες και δημεύσεις περιουσιών.
 • 730 BCE

  Έναρξη του σχίσματος

  Η εκκλησία της Ρώμης ήταν αντίθετη με το διάταγμα. Έτσι ο πάπας στράφηκε και συνδέθηκε στενά με τους Φράγκους. Κάτι που αργότερα θα οξύνει τις σχέσεις μεταξύ Αυτοκρατορίας και Δύσης.
 • 727 BCE

  Η πρώτη επίθεση

  Ο Λέων Γ' εξαπέλυσε την πρώτη του επίθεση κατά των εικόνων. Η κίνηση του ήταν να διάταξε τον στρατό του να απομάκρυνε από τη Χαλκή Πυλή μια εικόνα του Χριστού. Η ενέργεια αυτή εξόργισε το λαό και ξέσπασαν μερικές διαμάχες. Η κίνηση του Λέων εξαπλώθηκε από την πρωτεύουσα μέχρι τη σημερινή Στερεά Ελλάδα. Ο θεματικός στόλος νικήθηκε από τον Λέοντα κοντά στον Ελλήσποντο.
 • 726 BCE

  Αφορμή της εικονομαχίας

  Η αφορμή ήταν ένας σεισμός που έγινε στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Θήρας και Θηρασίας. Ο σεισμός θεωρήθηκε από τον αυτοκράτορα Λέοντα ως μια εκδήλωση θείας οργής.
 • 717 BCE

  Συνθήκες εκδήλωσης της Εικονομαχίας

  Εκείνη την εποχή το Βυζάντιο δεχόταν επίθεση από τους Άραβες. Έτσι το κράτος στηρίχτηκε στους αγροτικούς πληθυσμούς αφού ανήκαν στους θεματικούς στρατούς και είχαν ανεικονικές αντιλήψεις. Πρωτεργάτες σε αυτή κίνηση ήταν ο Λέων Γ' και ο Κων/νος Ε'
 • Period: 717 BCE to 843 BCE

  Η Εικονομαχία

  Ο όρος Εικονομαχία αναφέρεται στη θεολογική και πολιτική διαμάχη που ξέσπασε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατά του 8ου και το πρώτο μισό του 9ου αιώνα, αναφορικά με τη λατρεία των χριστιανικών εικόνων. Χωρίστηκαν σε εικονομάχους και σε εικονολάτρες
 • Mar 11, 843

  Το τέλος της Εικονομαχίας

  Το τέλος της Εικονομαχίας
  Μετά το θάνατο του Θεόφιλου, η Θεοδώρα επανέφερε παλι το θέμα την αναστήλωση των εικόνων. Στις 11 Μαρτίου 843, η σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη επανέφερε σε ισχύ της αποφάσεις της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου, επανέφερε τις εικόνες στις εκκλησίες και θέσπισε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, που γιορτάζεται από την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής (Α’ Κυριακή των Νηστειών).