Βυζαντινοί Μαθηματικοί της Πρώιμης Περιόδου (324-μέσα 7ου αιώνα)

Timeline created by maria sofia V
 • 330

  Θέων ο Αλεξανδρεύς

  Θέων ο Αλεξανδρεύς
  Έγραψε ένα αστρονομικό σύγγραμμα βασισμένο στο έργο του Ιππάρχου.
 • 350

  Σερήνος (4oς μ.Χ. αιώνας).

  Σερήνος (4oς μ.Χ. αιώνας).
  Έλληνας μαθηματι­κός από την Αντινούπολη της Αιγύπτου. Χρονολογι­κά η δράση του τοποθετείται μεταξύ του Πάππου (τέλη του 3ου μ.Χ. αιώνα) και του Θέωνος του Αλεξανδρέως (330-390 μ.Χ.). Έχουν σωθεί τα εξής δύο έργα του: Περί κυλίνδρου τομής και Περί κώνου το­μής.
 • 410

  Πρόκλος ο Λύκειος

  Πρόκλος ο Λύκειος
  Νεοπλατωνικός φιλόσοφος, μαθηματικός και αστρονόμος.
 • Period:
  324
  to
  Apr 5, 600

  Πρώιμη Περίοδος

  Αρχίζει το 324 μ.Χ. με την ίδρυση της Νέας Ρώμης (Κωνσταντινουπόλεως). Διαρκεί μέχρι τα μέ­σα περίπου του 7ου αιώνα. Το τέλος της συμπίπτει με την άνοδο του Ισλαμισμού και την οριστική εγκατά­σταση των Αράβων στις νοτιοανατολικές ακτές της Μεσογείου.