היסטוריה 30%

Timeline created by funky
 • -538 BCE

  גלות בבל

  גלות בבל
  לאחר שהאימפריה הפרסית כבשה את בבל היא שחררה את היהודים ושער
  העמים חזרה לארציהם
 • -516 BCE

  בנית בית המקדש השני

  בנית בית המקדש השני
  היהודים קיבלו אישור מכורש לבנות מחדש את הבית השני לאחר חורבנו בתקופת בבל
 • -164 BCE

  חנוכת בית המקדש לאחר הצלחת מרד בר כוכבא

  חנוכת בית המקדש לאחר הצלחת מרד בר כוכבא
 • 70

  חורבן בית המקדש

  חורבן בית המקדש
  בתאריך י"ז בתמוז הרומאים פרצו את חומות ירושלים והרסו את בית המקדש.
  היום אנחנו מציינים את יום זה כיום צום לזכר חורבן בית המקדש.
 • 135

  סיכול מרד בר כוכבא

  סיכול מרד בר כוכבא
  מרד בר כוכבא מצליח בתחילתו אך לאחר תקופה קצרה יחסית הרומאים מצליחים לכבוש את ישראל שנית. הרומאים גירשו את היהודים מישראל הנקראת פלסטינה באותה תקופה. לאחר גירוש זה היהודים היו מרוחקים ונודדים להרבה זמן.
 • 1492

  גירוש ספרד

  גירוש ספרד
  לאחר גירושים רבים של יהודים ממדינות באירופה באותה תקופה, הגיע הגירוש הגדול בספרד מעל 150000 יהודים גורשו ולא ידוע כמה נהרגו.
 • השואה

  השואה
  השואה היא חלק גדול מזהותו של יהודי היא הייתה תקופה שהיהודים הושפלו בא והיו במקום הכי נמוך שיש. השואה לקחה איתה גם 6 מיליון יהודים שנרצחו בדרכים הכי קשות שיש.
 • הקמת מדינת ישראל

  הקמת מדינת ישראל
  בשנת 1947 כ"ט בנומבמר האו"ם החליט על הקמת מדינת ישראל, לאחר ההשפלה הרבה שעברו היהודים בשואה האו"ם החליט שהיהודים צריכים מדינה משלהם. היהודים ביקשו את ארץ ישראל אז האו"ם החליט שהאם יחלקו את ישראל עם תושביה הנככים.