1956. október 23.

Timeline created by okt23.11b
In History
 • Sztálin halála -Nagy Imre miniszterelnöksége

  utód: Hruscsov - enyhülési politikája Magyarországon is hatott: szovjet nyomásra Rákosi helyett Nagy Imre lett a miniszterelnök – Rákosi pártfőtitkár maradt
  Nagy Imre a kommunista diktatúra demokratizálásával és a tervgazdaság ésszerűsítésével próbálkozott:
  növelte az országgyűlés szerepét
  felülvizsgálta a koncepciós pereket, több elítéltet rehabilitáltak, pl. Kádár Jánost
  visszafogta a nehézipari és közlekedési beruházásokat (pl. metróépítés)
 • Nagy Imre leváltása

  Az új miniszterelnök Hegedűs András
 • Forradalom Előzményei - Hruscsov

  Élesen szembefordul a sztálinizmussal, ami meggyengíti Rákosi pozícióját
  Az MDP főtitkára Gerő Ernő lett, Rákosi ezzel megbukott.
 • Kritikai hangok felerősődése

  Több értelmiségi csoport Nagy Imre újbóli miniszterelnökségét támogatta – pl. a Petőfi-kör, Irodalmi Újság
  Szegeden megalakult az első független ifjúsági szervezet, majd hamarosan a többi egyetemi szervezettel létrehozták a MEFESZ-t (Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége)
  Október 6-án újratemették és rehabilitálták Rajk Lászlót – különös módon a diktatúra egyik kiépítője vált mártírrá, temetése a rendszer elleni tiltakozásnak számított
 • Sortűz - Debrecen

  25 sebesült, Magyar Rádió épületénél (2 halott és 43 sebesült)
 • Lengyelország

  Rendszerellenes megmozdulásokra került sor, és fennállt a szovjet beavatkozás veszélye:
  Ezért a magyar egyetemisták október 23-ra Lengyelország melletti szimpátiatüntetést szerveztek
 • Demokrácia helyreállítása

  Az egyetemista felvonulást előbb betiltották, majd engedélyezték – a követelések ugyanis diktatúra-, de nem szocializmusellenesek voltak.
  Követelték a demokrácia helyreállítását: többpárti, szabad választásokat, szólásszabadságot, a politikai perek felülvizsgálatát és Nagy Imre kinevezését miniszterelnöknek
  A nemzeti függetlenséget is helyre akarták állítani a szovjet csapatok kivonásával és a nemzeti jelképek (címer) visszaállításával
 • Tüntések

  A Petőfi- majd a Bem-szobornál olvasták fel követeléseiket, itt született meg a forradalom jelképe, a lyukas zászló is (kivágták a kommunista címert)
  Délután munkások is csatlakoztak a tömeghez
  A Parlament elé vonulva, Nagy Imrét követelték, de az ő beszéde csalódást keltett: nyugalomra szólított fel
 • Sortűz - Honvédelmi Minésztérium

  8 halott, 25 sebesült
 • Nagy Imre miniszterelnöksége

  Habár ez már nem volt elég a kedélyek megnyugtatására
 • Sortűz - Parlament előtt a Kossuth téren

  Anyakönyvi bejegyzések alapján 54 halott, egyes történészek 74 halottról beszélnek, de a halottak és a sebesültek száma máig vitatott
  A város néhány pontján felkelőközpontok alakultak ki – Széna tér, Corvin-köz, Baross tér, Mester utca, Tűzoltó utca
  Országos sztrájk kezdődött
  A vidéki településeken, a nagyobb munkahelyeken forradalmi bizottságok és munkástanácsok alakultak
 • Sortűz - Győr

  3 halott, néhány sebesült
 • Sortűz - Mosonmagyaróvár

  A köztudatban 105 halott, az anyakönyvek alapján 55 bizonyított
 • Sortűz - Miskolc

  9 halott, 54 sebesült
 • Sortűz - Berencze

  4 halott
 • Sortűz - Mórahalom

  2 halott
 • Forradalom Győzelme - Nagy Imre

  Nagy Imre rádióbeszéde jelezte.
  Tűzszünetet ajánlott a felkelőknek – ezzel véget ért a harc a fővárosban
  Feloszlatta a gyűlölt ÁVH-t
  Bejelentette a demokrácia helyreállítását – szerveződni kezdhettek a megszüntetett pártok
  Visszaállította az ún. Kossuth-címert
  Felszólította szovjet csapatokat a kivonulásra
 • A forradalom leverése

  Rádiónyilatkozata után Nagy Imre megkezdte a forradalom eredményeinek megszilárdítását.
  A SZU azonban egyre ellenszenvvel figyelte az eseményeket.
  November 4-én megindult a szovjet támadás, ami pár nap alatt felszámolta a fegyveres ellenállást – ezzel párhuzamosan Moszkvában megírt forgatókönyv szerint Szolnokon megalakult Kádár János Vezetésével a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány
 • Az ellenállás - Kádár-kormány Budapestre érkezik

 • Sztrájkok

  Kádár szerette volna elhitetni, hogy kormánya a forradalom folytatója, de az ellenállás nem szűnt meg:
  Nagy Imre nem mondott le
  Illegális lapok hirdették a forradalom követeléseit
  Sztrájkokat szerveztek
  nov. 14. – Rácz Sándor vezetésével megalakult a Nagy-Budapesti Központi Munkástanács – kitartottak a forradalom követelései mellett: szovjet csapatok kivonása, szabadságjogok elismerése, Nagy Imre miniszterelnöksége
 • Munkástanácsok feloszlása

 • A megtorlás

  dec. 9. – a statárium kihirdetése – a megtorlás kezdete:
  letartóztatások
  bebörtönzések
  internálások
  perek: titkosak, megtorlás és elrettentés a cél
  Münnich Ferenc irányításával megalakult a Munkásőrség, a párt fegyveres karhatalmi szervezete, amelynek tagjai főszerepet játszottak a megtorlásban
 • Áldozatok

  Nagy Imre és társai – a forradalom vezetői
  Nagy Imre, Maléter Pál, Gimes Miklós halálra ítélése
  Losonczy Géza – a börtönben halt meg
  Dr. Szilágyi Józsefet még áprilisban felakasztották
 • Kivégzések - börtön

  kivégzések (kb. 300-400 /ENSZ jelentés/ ember) – az utolsó 1961-ben volt
  börtön (kb. 16 000 ember) – munkások, diákok – több esetben 16-17 éves fiatalokat ítéltek el, s amikor 18. életévüket betöltötték, kivégezték őket
  harcok során kb. 2 500 ember halt meg, kb. 20 000 fő sebesült meg - a sebesültek fele 19 és 30 év közötti fiatal volt, egynegyede pedig még 18 életévét sem töltötte be
  emigrálások (kb. 200 000 ember) – Ausztria, onnan tovább – a fiatal értelmiség zöme
 • Megtorlás vége

  Általános amnesztia.
  Kádár először „sajnálatos októberi eseménynek”, majd ellenforradalomnak nevezte a forradalmat - folytatódott a történelem meghamisítása, a hazugságok sulykolása