Images

הפליטים הפלסטינים

 • כ"ט בנובמבר

  כ"ט בנובמבר
  האו"ם מקבל את תכנית החלוקה. ערביי ישראל מתנגדים ופותחים בלחימה כנגד הכוחות היהודיים.
 • נטישת שייח מוניס

  נטישת שייח מוניס
  בעקבות כיתור הכפר ע"י כוחות ההגנה, נמלטו 2000 תושביו צפונה ונטשו את האזור ללא קרב.
 • הבריחה מחיפה

  ראשי הקהילה הערבית עודדו את תושבי העיר להימלט, מתוך כוונה לשוב אליה כמנצחים. לאחר היתקלות עם כוחות ה'הגנה', נטשו את חיפה כ-65,000 פלסטינים.
 • כיבוש צפת

  הקרב על צפת10,000 תושבי צפת הפלסטינים נמלטו מהעיר לאחר קרבות קשים עם כוחות ה'הגנה'.
 • מלחמת העצמאות- שלב שני

  מלחמת העצמאות- שלב שני
  המלחמה משנה פניה- לא עוד מאבקים ספוראדיים באוכלוסיה ערבית מקומית, אלא מלחמה בצבאות סדירים של מדינות שונות הנאבקות למען האינטרס הפלסטיני.
 • הפלסטינים הופכים לקבוצת לאום

  הפלסטינים הופכים לקבוצת לאום
  הועד הערבי העליון מכריז על הקמת ממשלה פלסטינית שמושבה בעזה, אשר תנהל את ענייניהם של ערביי ישראל באופן עצמאי. הפלסטינים לא יהיו כפופים להחלטות הועד, אלא יהיו אחראים לגורלם.