ההיסטוריה אל ארץ ישראל - עליית יהודי תפוצות

 • העלייה הראשונה

  העלייה הראשונה
  העלייה הראשונה הייתה בין השנים 1882-1903.
  מעריכים כי בין השנים הללו הגיעו לארץ בין 35,000-25,000 יהודים, בעיקר יהודים ממזרח אירופה.
  במסגרת עלייה זו הוקמו הישובים החקלאים הראשונים, ואנשי העלייה עסקו במקצועות חופשיים כגון מסחר, חקלאות. אחד הישובים שהוקמו על ידי אנשי העלייה הראשונה היתה זכרון יעקב
 • העלייה השנייה

  העלייה השנייה
  גל העלייה השנייה שאירע בין השנים 1914-1903 הטביע חותם על כל תחומי החיים של היישוב היהודי בארץ ישראל. גל עלייה זה התאפיין בעולים צעירים שמעשה עלייתם לארץ שולב בעקרונות וערכים ישנים וחדשים: מסורת יהודית, וציונות (חלוציות ולאומיות), ליברליזם וסוציאליזם ומתוך מרד נעורים ואמונה באפשרות יצירה של "עולם חדש". חלק מהעולים מרדו בהכרתם נגד החיים היהודיים
 • העלייה השלישית (1919-1923) : חיזוק התשתית של הבית הלאומי

   העלייה השלישית (1919-1923) : חיזוק התשתית של הבית הלאומי
  חמישה גורמים עודדו את בואם של חלוצי העלייה השלישית עם סיום מלחמת העולם הראשונה:
  1) הצהרת בלפור בתאריך 2 בנובמבר 1917 הביאה לתקווה כי הבית הלאומי עומד לקום.
  2) התלהבות הנוער היהודי מרוסיה מהמהפכה הבולשביקית והאומנה כי עתה ניתן להגשים את חזון החברה הסוציאלית בארץ ישראל.
  3) הפרעות בזמן מלחמת האזרחים באימפריה הרוסית.
  4) השפעת המאבקים הלאומיים באירופה והקמת מדינות חדשות.
  5) בעקבות העלייה השנייה נמשכו צעירים יהודים ממזרח אירופה להגיע לארץ ישראל
 • העלייה "ההמונית" הראשונה : עלייה רביעית (1924-1928)

    העלייה "ההמונית" הראשונה : עלייה רביעית (1924-1928)
  בתקופת העלייה הרביעית עלו לארץ ב- 70 אלף איש. מהם ירדו ה- 20 אלף, כלומר נשאלו כ- 50 אלף מן העולים. שנת השיא בעלייה הייתה 1925, שבה עלו כמחצית מן העולים, שהגיעו העלייה זו. מחצית מן העולים הגיעו מפולין, כחמישית מברית המועצות (על אף הקושי לצאת ממדינה זו) 10% הגיעו מליטא ומרומניה, 12% מעירק ומתימן 8%, משאר הארצות. ניתן לומר שהייתה זו עלייה, פחות או יותר, על טהרת מזרח אירופה.
 • העלייה החמישית בין השנים 1932–1939

  העלייה החמישית בין השנים 1932–1939
  העלייה החלה בממדים צנועים והתגברה בשנים 1932–1935 בעקבות עליית הנאצים לשלטון בגרמניה. המאורעות שהחלו עם פרוץ המרד הערבי הגדול ב-1936 החלישו את זרם העלייה, אך בשנים 1938–1939 הוסיפו לעלות רבבות עולים, חלקם באורח בלתי חוקי.
  סיום העלייה היה עם תחילת מלחמת העולם השנייה. מספר העולים מוערך בכ-250,000 נפש. העלייה החמישית מכונה לעיתים "עליית היקים" משום שכרבע מהעולים (כ-60 אלף איש) הגיעו לארץ מגרמניה. לפי מקור אחר: 186,000 סה"כ, ומהם 36,000 עולים מגרמניה ו- 76,500 עולים מפולין
 • העליות הבאות היו לאחר הקמת מדינת ישראל בשנת 1948

  העליות הבאות היו לאחר הקמת מדינת ישראל בשנת 1948
  גלי העלייה הופסקו בעקבות מלחמת העולם השנייה, ובעקבות הגבלת עליית יהודי התפוצות לארץ ישראל על ידי בריטניה,. רק לאחר הקמת מדינת ישראל בשנת 1948 חודשו עליות יהודי התפוצות.