ביאליק

 • ביאליק נולד

  ביאליק נולד ב-1873
 • ביאליק עבר לז'טומיר

  ביאליק עבר לז'טומיר
 • ביאליק עבר לז'יטומיר

  ביאליק עבר לז'יטומיר
 • אבא של ביאליק נפטר

  אבא של ביאליק נפטר ב-1880
 • ביאליק התחיל ללמוד לבד

  ביאליק התחיל ללמוד לבד ב-1886
 • ביאליק עזב את הישיבה ועבר לאודסה

  ביאליק עזב את הישיבה ועבר לאודסה ב-1891
 • ישיבת וולוזין נסגרה

  ישיבת וולוזין נסגרה ב-1892
 • ביאליק הוציא את הספר השירים הראשון שלו

  ביאליק הוציא את הספר השירים הראשון שלו ב-1901
 • ביאליק חי בוורשה

  ביאליק חי בוורשה ב-1904
 • ביאליק כתב את "עיר ההריגה"

  ביאליק כתב את "עיר ההריגה" ב- 1904
 • ביאליק נפטר

  ביאליק נפטר ב-1934