אירועים לשיבוץ על ציר הזמן

By efrat
  • תחילת העלייה הראשונה 

    העליה הראשונה היא גל העליה משנת תרמ"ב (1881), עד שנת תרס"ד (1904). בראשית התקופה מנתה האוכלוסיה היהודית בארץ ישראל כ-26,000 נפש. במשך התקופה באו אליה עולים ותיירים רבים ממגוון מדינות ביבשות אירופה, אפריקה ואסיה. בסיומה, נאמדה האוכלוסיה היהודית בארץ כ-55,000 נפש. תקופת העלייה הראשונה נקראה כך, בשל מימדיה הגדולים, ומפני הצלחתם של אנשי התקופה לממש לראשונה התיישבות יצרנית ועצמאית עירונית וחקלאית נרחבת בארץ ישראל. 
    עיקר העולם מגיעים מרוסיה - הצאר הרוסי משתמש ביהודים כשעיר לעזאזל.